Makaleler

 

 

Ali Seyyar’ın Makaleleri

 

 

1--

"F. Almanya’da Esnek Çalışma Hayatı”; MERCEK Dergisi; Yıl:3; Sayı: 12; Ekim 1998.

2--

"Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünyadaki Yeri"; EKONOMİ VE YÖNETİM – Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan; (Derleme Kitap) Sakarya Üniversitesi; Adapazarı; Ekim 1998.

3--

"Dünden Bugüne Özürlülerin Yaşama Hakkı"; YAŞAMA SEVİNCİ Dergisi; Yıl:9; Sayı: 103; Ekim-Kasım 1998.

4--

"Sosyal Sigortalar Sisteminde Bakım Sigortası”; SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; SSK Sigorta Müfettişleri Derneği; Yıl: 1; Sayı: 2; Ekim-Aralık 1998.

5--

"Türkiye’de Özürlülerin İstihdamına Yönelik Yeni Düzenlemeler"; DÜNYA Gazetesi; 03.12.1998.

6--

"Avrupa Birliği’nde Bakıma Muhtaçlığın Tıbbî Tanımı ve Bakım Hizmetleri”; MEDİKAL-TEKNİK Dergisi; Yıl: 13; Sayı 150; Ocak 1999.

7--

"Bakıma Muhtaç İnsanların Yaşama Hakkı Sınırlandırılmalı mıdır?”; İKTİSAT Dergisi; Sayı: 387; Şubat/Mart 1999.

8--

"Almanya’da Yabancılar Politikasında Bir Değişiklik Yok: Çifte Vatandaşlık Hakkının Yerine Asimilasyon”; DÜNYA Gazetesi, 20.04.1999.

9--

"2022 Sayılı Kanunun Özürlülerimizin Sosyal Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”; DÜNYA Gazetesi; 12.05.1999.

10--

"Özürlülüğün Tanımlanmasındaki Sosyal Faktörlerin Önemi”; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 2; Nisan-Haziran 1999.

11--

"Sosyal Güvenlik Sistemimizin Tarihî Gelişimi ve Bugünkü Durumu” SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; Yıl 2; Sayı 4; Nisan-Haziran 1999.

12--

"Analık Hakkının Fıtrî ve Sosyal Temelleri”; KAMU-İŞ Dergisi; Temmuz 1999; Sayı: 1; Cilt: 5.

13--

"Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite”; STANDARD-Ekonomik ve Teknik Dergi; Temmuz 1999; Sayı 451

14--

"F. Almanya’da İş Hayatında Temarüze Karşı Önlemler”; MERCEK-Dergisi; Ekim 1999; Yıl 4; Sayı 16

15--

"Küreselleşen Dünyada Kadın Ticareti"; KAMU-İŞ Dergisi; Ocak 2000; Sayı 2; Cilt: 5.

16--

"Federal Almanya'da Ailenin Sosyal Güvenliği";ÇİMENTO İŞVEREN Dergisi; Ocak 2000; Sayı 1; Cilt 14

17--

"Türkiye'de Özürlülerin Demokratik Katılımı"; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 5; Ocak-Mart 2000.

18--

"Çalışma Hayatında Cinsel Taciz Sorunu ve Çözüm Yolları (Almanya Örneği)"; MERCEK Dergisi; Nisan 2000; Yıl: 5; Sayı: 18.

19--

"Aile İçinde Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Sosyal Politikalar"; KAMU İŞ Dergisi; Sayı 4; Cilt: 5, Temmuz 2000.

20--

"Almanya'da Yaşayan Türk Vatandaşlarımızın Sosyal Haklarını Korumak Açısından: Bakım Sigortasından Doğan Hakların Türkiye'de Geçerliliği"; SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; Yıl 3; Sayı 9; Temmuz-Eylül 2000.

21--

"Uluslar Arası Boyutuyla Özürlü Kota Sistemi" KAMU İŞ Dergisi; Sayı 1; Cilt 6; Ekim 2000.

22--

"Almanya'da Meslekî Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi"; MERCEK Dergisi; Nisan 2001; Yıl 6; Sayı 22.

23--

Örgütsel Performans Bakımından Öğle Uykusu (İlk yayını bu sitededir)

24--

Kanunî Düzenlemeler ve Sosyal Gelişmişlik Açısından Almanya’da Sosyal Siyaset (Kronolojik Sıralamaya Göre - İlk yayını bu sitededir)

25--

"Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele", Yoksulluk Sempozyumu; Deniz Feneri Yay.; İst.; 2003.

26--

"Bakıma Muhtaç Yoksulların Evde Bakımının Kurumlaştırılması (Almanya Örneği)" ; Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu; Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yay.; Ankara; 2003.

27--

Seyyar, Ali ve Kurutkan, Nurullah (Derleyen ve Tercüme Eden); "GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE UZUN SÜRELİ BAKIM İHTİYAÇLARI"; Dünya Sağlık Örgütü Araştırması.

28--

Seyyar, Ali; Türkiye'de Gazilere Yönelik Sosyal Güvenlik Uygulamaları; (Yüksek Lisans Öğrenceileri Tarafından Hazırlanmış ve Değerlendirilmiş Bir Çalışma); Sakarya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü.

29--

Seyyar, Ali ve Kurutkan, M. Nurullah; Sosyal Hizmetler Kapsamında Hayat Kadınlarının Psiko-Sosyal Rehabilitasyonu; T.C. Başbakanlık; SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve BİREYSEL ÇALIŞMALAR; Ankara; Nisan 2004”; ss. 491-505.

30--

Seyyar, Ali; AB'de Sosyal Hizmetler Kapsamında Tıbbî Rehabilitasyon Uygulamaları; T.C. Başbakanlık; SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve BİREYSEL ÇALIŞMALAR; Ankara; Nisan 2004”.

31--

Seyyar, Ali; Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede STK’lerin Rolleri ve Önemleri; (Deniz Feneri Derneği Örneği); I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Köngresi; 4-6 Haziran 2004; ÇOMÜ Dardanos Tesisleri; Çanakkale; 2004; ss. 187-195.

32--

Seyyar; Ali; "YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR”; T.C.; Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; IV. Aile Şûrası Bildirileri; 2004; Ankara.

33--

"SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”; Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; "Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004”; Tarih: 04.-06.11.2004; Yer: Alanya Kültür Merkezi; Tebliğ Konusu:

34--

"ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”; Ankara Üniversitesi; Sağlık Eğitim Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü; "I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Tarih: 24.-26. 11. 2004; Yer: Ankara; Poster Bildiri (M. Nurullah Kurutkan ile ortak).

35--

Feminist Kadın Politikalarına Alternatif Olarak Fıtrî Cinsiyetler Politikalarının (Gender Mainstreaming) Doğuşu. Sivil Toplum Dergisi, Sayı: 2(8); 2004.

36--

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERE DÖNÜK ÖZEL CİNSEL EĞİTİM VE BAZI ÖNERİLER”; (ed): "Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri”; Yayınlayan: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim ve Dayanışma ve Yardımlaşma Deneği; Ankara; Mart 2005.

37--

(Sema Oğlak ile ortak) "Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Bakım Hizmetleri (Mukayeseli Bir Değerlendirme)”; ÖZ-VERİ Dergisi; T.C. Başbakanlık; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Cilt. 1; Sayı 1; Eylül 2004.

38--

Seyyar; Ali; "Türkiye’de Yeni Özürlüler Politikasının Temel Stratejileri Çerçevesinde Engelli Kadınların Durumu”; Engelli Kadın Sempozyumu; 29-30.04.2005; Kocaeli.

39--

Seyyar, Ali; "Yerel Kamu Yöneticileri Sosyal Devletin Görevlerini Ne Derece Yerine Getirebilmektedir ?” İdarecinin Sesi-Türk İdareciler Derneği’nin Mesleki ve Kültürel Yayın Organı; Ankara; C. 19; Sayı 109; Mart-Nisan 2005.

40--

Seyyar, Ali; "İŞ DÜNYASI VE İSTİHDAM AÇISINDAN SAKARYA’LI ÖZÜRLÜLER"; Sakarya Ekonomi Dergisi; Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yayın Oragnı; Yıl 7; Sayı: 39; Haziran-Temmuz 2005.

41--

Seyyar, Ali; Modern Slavery Global Trafficking in Human Beings; The Fountain; July September 2005; Issue 51

42--

Seyyar ALİ ve DİĞERLERİ (ORTAK ÇALIŞMA) "Zihinsel Özürlüler ve Cinsellik” Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları; Ankara; 2005

43--

Seyyar, Ali; "TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR”; Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-Sağlık Daire Başkanlığı; 03.10.2005; ss. 37-41.

44--

Seyyar; Ali; "ALMANYA’DA SOSYAL HİZMETLER EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ”; Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan; İstanbul Üniversitesi.; İktisat Fakültesi; 49. Kitap; İstanbul 2005.

45--

Seyyar, Ali;YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL POLİTİKALAR”; T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve İSAV (İslamî İlimler Araştırma Vakfı); Aile Sempozyumu; İstanbul; 02.-04.12.2005.

46--

Seyyar, Ali; "Türkiye'de Yaşlılar ve Sosyal Politika"; MOSTAR-Aylık Medeniyet Kültür Aktüalite Dergisi; Sayı 16; Haziran 2006. (Bkz. www.mostar.com.tr )

47--

Seyyar, Ali; "Türkiye’de Sosyal Devlet Olgusu”; Sosyal Politikalar Dergisi; İstanbul; Sayı: 01; Güz 2006. (www.sosyalpolitikalardergisi.com).

48--

Seyyar, Ali; "AB Sürecinde Çağdaş Sorunlara Vakıf Merkezli Çözüm Önerileri”; Vakıflar Genel Müdürlüğü-Vakıf Medeniyet Yılı 2006; Vakıflar Dergisi Özel Sayısı; Ankara; 2006. (www.vgm.gov.tr)

49--

Seyyar, Ali; "SOSYAL POLİTİKA ODAKLI AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ADAPAZARI’NIN DURUMU” Sosyal Politikalar Dergisi; 2. Sayı; 2007; ss. 111-114.

50--

Seyyar, Ali; Ömer İbn Abdülaziz Devrinde Sosyal Politikalar; Din ve Toplum Dergisi; Diyanet-Sen; Sayı 1; Haziran 2007. http://diyanet-sen.org.tr

51--

Seyyar, Ali; "Alman Bakım Sigortasının Bakıma Muhtaç Kişilere Sağladığı Sosyal Hakların Türkiye’de Geçerliliğine Yönelik Yeni Sosyal Bakım Politikaları”; www.sosyalsiyaset.net

52--

Seyyar, Ali; Türkiye’de Özürlülere Tanınan Sosyal Haklar; Ribat Dergisi; KASIM 2007; Yıl 26; Sayı 299.

53--

Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaç Özürlülere Dönük Manevî Bakım Uygulamaları; Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi; I. Din Hizmetleri Sempozyumu (Bugünü ve Geleceği); Ankara-Kızılcahamam; 03-04 Kasım 2007.

54--

Seyyar, Ali; Özdemir; Saadettin; "AB Sürecinde Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi (Türkiye-Almanya-Örneği); Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi; I. Din Hizmetleri Sempozyumu (Bugünü ve Geleceği); Ankara-Kızılcahamam; 03-04 Kasım 2007.

55--

Seyyar, Ali; SOSYAL SİYASET EKSENİNDE YEREL ÖZÜRLÜLER POLİTİKASI (ÖZÜRLÜ DOSTU YEREL SOSYAL POLİTİKALAR); Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 27; 2008.

56--

Seyyar, Ali; Özürlü İstihdamına Yönelik Korumalı İşyeri; Marmara Çalışanlar Federasyonu; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı; İstanbul; 22.03.2008;

57--

Seyyar, Ali; "Dünden Bugüne Batı'nın Ve İslâm Medeniyeti’nin Özürlülere Bakışındaki İlim Ve İnsanlık Ölçüsü” Muradiye Dergisi, Mart 2008.

58--

Seyyar, Ali; Özürlülük Bir musibet Midir? Manevî Paradigmalar Açısından Özürlülüğün Muhasebesi”; Yeni Yüzyıl Dergisi; Sayı 4; Haziran 2008; ss. 22-24.

59--

Seyyar, Ali; Başarıya ve Mutluluğa Giden Yolda Görünmeyen En Büyük Engel: Önyargılarımız; Muradiye Dergisi, Eylül 2008.

60--

Seyyar, Ali; "Dilencilikle Mücadelede Koruyucu Sosyal Politikalar ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmetler”; Tarihte ve Günümüzde Dilencilik Sempozyumu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Zabıta Daire Başkanlığı; 18-19 Ekim 2008; İstanbul.

61--

Seyyar, Ali; "Yeni Anayasamızın Sosyal Devlet Modeli Nasıl Olmalıdır?”; Kamuda Sosyal Politika; Ekim 2008.

62--

Seyyar, Ali; "Batı Tipi Kadın ve Cinsiyetler Politikalarına Alternatif Bir Model Olarak Fıtrî Cinsiyetler Politikası”; Muradiye Dergisi; Yıl 4; Sayı 17; Aralık 2008.

63--

"Seyyar, Ali; Küresel Krizin Etkileri Karşısında Aktif Sosyal Politikaların Önemi”; Kamuda Sosyal Politikalar; Ankara; Yıl 3; Sayı 8; Ocak 2009.

64--

Seyyar, Ali; "Toplumun Himayeye Muhtaç Kesimleri ve Diyanet", 12-16 Ekim 2009; TC Diyanet İşleri Başkanlığı; IV. Din Şurası; Komisyon Tebliği; Ankara.

65--

Seyyar, Ali; “Çalışma Hayatında ve İşyerinde Maneviyat”; Kamuda Sosyal Politika; Yıl 3; Sayı 11; 2009/4.

66--

Seyyar, Ali; "21. Yüzyılın Sosyal Sorunlarının Çözümünde Yerel STK'ların Yeni Rolleri: Gaziantep'teki Vakıfların Ssoyal Politika Potansiyeli" Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu; 21-24 Aralık 2009; Türkiye (Gaziantep)-Suriye (Halep).

67--

Seyyar, Ali; Özürlü Dostu Aktif İstihdam Politikaları; Öz-Veri; Cilt 6; Sayı 1;
Haziran 2009.

68--

Seyyar, Ali; "Sosyal Pedagojide Fıtrî Motivasyon", Millî Şuur Dergisi, Sayı 13, Mart 2010.

69--

Seyyar, Ali; "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Mainstreaming) Uygulamaları Hangi Sosyal Teoriler İçin Kullanılmaktadır?", Kamuda Sosyal Politika, Yıl 4, Sayı 12, 2010/1.

70--

Seyyar, Ali; “Kent(li)lerin Sosyalleşememe Sorunu: Romanlar Sosyal İçerme Politikalarının Neresinde?”; Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 4, Sayı 38, Mart 2010.

71--

Seyyar, Ali; “Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modelleri Tartışmaları: Tarihî Perspektiften Günümüze Bir Yolculuk”; Türk-İş Dergisi; Sayı 389; Mayıs-Haziran 2010.

72--

Seyyar, Ali, Selek Öz, Cihan; “Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 42; Temmuz 2010.

73--

Seyyar, Ali; “Modern Kentlerde Dışlanan Özürlüler İçin Bütüncül Sosyal Politikalar”; İLBANK Dergisi; Sayı 4; Temmuz-Ağustos 2010, s. 22-25.

74--

Seyyar, Ali; "Afetlerin Kişiler Üzerine Psiko-Sosyal Etkileri ve Manevî Sosyal Hizmet Uygulamaları”; İstanbul'un Afetlerden Zarar Görebilirliği-2010 Sempozyumu; 4-5 Ekim 2010; İstanbul; 2010.

75--

Seyyar, Ali; "Manevî Bakım Eğitiminin Çerçevesi”; Milli Şuur Dergisi; Sayı 14; 2010.

76--

Seyyar, Ali; "Bir Ülkede Sosyal Barış Nasıl Temin Edilir?”; Değirmen Dergisi; Yıl 7; Sayı 22; Yaz 2010; ss. 10-17.

77--

Seyyar, Ali; "Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modeli Türk Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Sistemini Nasıl Etkiler?”; Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu - “Yoksulluğun Azaltılmasında Yeni Fikirler ve Yeni Eğilimler”; İstanbul; 13–15 Ekim 2010.

78--

Seyyar; Ali; İslâm’da Sosyal Politikalar; (Sosyal İslâm’ın Temel Esasları ve Tarihî Süreç İçindeki Gelişimi); Prof. Dr. Sabahattin Zaim “İslam ve Ekonomi”    Sempozyumu-III; İstanbul, Eresin Oteli; 11 Aralık 2010.

79--

Seyyar, Ali; "Sosyal Siyaset Odaklı Gençlik Politikaları"; Kamuda Sosyal Politika; Sayı 14; Yıl 4; 2010/3.

80--

Seyyar; Ali; “Çocuk Hakları Bağlamında Özürlü Çocukların Toplum Hayatına Tam Katılımının Teminine Yönelik Sosyal Politikaların Türkiye Boyutu”; I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi; 25-27 Şubat 2011; İstanbul.

81--

Seyyar; Ali; Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları: Anne-Baba ve Öğretmenler İçin”; (Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu); Engelli Çocukların Cinsel İstismarına Karşı Korunmaları (Ali Seyyar); Çocuk Hakları Kongresi; Çocuk Vakfı Yayınları 86; İstanbul; Şubat 2011.

82--

Seyyar, Ali; “Toplumsal Şiddete Karşı Sosyal Hizmet Politikalar”; Kamuda Sosyal Politika; Yıl 5; sayı 19; 2011/4.

83--

Seyyar, Ali; “Sosyal Hizmet Ve Sosyal Pedagoji Odaklı Din Eğitimi Nasıl Olmalıdır? (Sosyal İlahiyat Mesleğinin Eğitimi)” Diyanet-Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu; 30.03. - 01.04.2012 – Ankara.

84--

Seyyar, Ali; "İslam’da Özürlülük Algısı ve Hz. Muhammed’in Engelli İnsanlara (Sosyal Koruma Kapsamına Almasına Yönelik) Uyguladığı Psiko-Sosyal Yöntemler"; Din, Felsefe Ve Bilişim Işığında Engelli Olmak Ve Sorunları Sempozyumu; Türkiye Otistiklere Destek Ve Eğitim Vakfı; 5-6 Nisan 2012; İstanbul-Sultanbeyli.
   

85--

Seyyar, Ali; Aydemir, Erkan; İnsan Kaynakları Yönetiminin Engelli Dostu Yaklaşımı Nasıl Olmalı? (Küçükçekmece Belediyesi Örneği); 06 - 07 Kasım 2014; Kocaeli Üniversitesi; Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu.
   

86--

Seyyar, Ali; "Şehit Yakınlarına Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları", 3. Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kurultayı; Sosyal Hizmet Öğrenci Birliği Derneği; 30 Nisan-01. Mayıs 2015; Üsküdar-İstanbul.
   

87--

Seyyar, Ali; Evkaya, Cemile; “Batıda ‘İşyeri Maneviyatı’ Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri”; 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi; 15-17 Mayıs 2015; SAÜ-TÜRK-İŞ; Kartepe.
   

88--

Seyyar, Ali; Yumurtacı, Aynur; “İhtiyarlar Risalesi Ekseninde Yaşlılığa Bağlı Manevî Bakım Hizmetleri”; İhtiyarlar Risalesi Işığında Yaşlanma ve Manevî Bakım Çalıştayı; 30.05.2015; Risale Akademisi; Üsküdar/İstanbul.
   

89--

Seyyar, Ali; Yumurtacı, Aynur; “Kırsal Kesimde Yaşayan Bakıma Muhtaç Yaşlılara Dönük Evde Bakım Hizmetleri: Sakarya İli Taraklı İlçesi Ve Köyleri İçin Bir Model Önerisi”; Yaşlılar Atölyesi, 20-21 Ekim 2015 İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 
   

90--

Seyyar, Ali; "Sadık Rüyaların Fütürolojiye Katkısı: Sahabe Örneği", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi; Sayı 9; 2015, ss. 113-126. 
   
   

 

Konulara Göre Yayınlanmış Makaleler

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Tarih

Sosyal İslam

Sosyal Ahlak

Sosyoloji

Sosyal Pedagoji

Sosyal Hizmetler

Sosyal Psikoloji

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Sosyal Bakım

Manevi Bakım