Kitaplar

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları

 

1)

Dr. Salzman: Yengeç Kitabı – Çocuğunuzu Yanlış Terbiye Ediyorsunuz; (Terc.: Ali Seyyar); Sebil Yayınevi; İstanbul; 1995; (160 sayfa).

2)

Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Adapazarı; 1999; (210 sayfa).

3)

Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile-Politikaları; Birey Yayıncılık; İstanbul;1999: (238 sayfa).

4)

Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele; Türdav Yay.; İstanbul; 2000 (280 sayfa).

5)

Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası (Almanya-Türkiye Mukayeseli); Türdav Yay.; İstanbul; 2001 (224 sayfa).

6)

Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yayınları.; İstanbul; Kasım 2002; (707 sayfa).

7)

Davranış bilimleri Sözlüğü (Ansiklopedik Sözlük); BETA YAY.; İST.; 2004. (860 sayfa)

8)

Ahlâk Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yayınları; İstanbul; 2003. (477 Sayfa)

9)

Sosyal Güvenlik Terimleri (Ansiklopedik Sözlük) Papatya Yay.-İstanbul (400 sayfa)

10)

Teorik ve Pratik Boyutuyla SOSYAL BAKIM, SHÇEK Yayınları

11)

Teorik ve Pratik Boyutuyla SOSYAL BAKIM, (Genişletilmiş 2. Baskı) ŞEFKATLİ ELLER YAYINEVİ

12)

Meşhur Ortopedik Özürlüler

13)

Meşhur Körler ve Sağırlar

14)

Meşhur Ruhsal Özürlüler

15)

Özürlülerle Adanmış Fıkralar, Hikayeler, Bilmeceler

16)

İnsan Kaynakları Terimleri (Ansiklopedik Sözlük)

17)

Değişen Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Politikalar

18)

Yıldızlar Engel Tanımaz: BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABÎLERİN HAYATI (1.Baskı)

19)

Yıldızlar Engel Tanımaz: BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABÎLERİN HAYATI (2.Baskı)

20)

Yıldızlar Engel Tanımaz: BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABÎLERİN HAYATI (YENİ)

21)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ TERİMLERİ

22)

Sosyal Hizmetlerde BAKIM TERİMLERİ

23)

Sosyal Hizmetlerde Manevî Bakım

24)

Sosyal Siyaset Terimleri (2. Baskı) Sakarya Yayıncılık

25)

Katılımcılık ve Kalkınma Ekseninde YEREL SOSYAL POLİTİKALAR

26)

MANEVÎ SOSYAL HİZMETLER

27)

Sosyal Hizmet Terimleri Ansiklopedisi

28)

Tıbbi Sosyal Hizmetlerde MANEVİ BAKIM

29)

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLÜK AÇISINDAN Şakacı Sahâbî Hz. NUAYMAN

30)

Sosyal Politikalar Açısından GAZİLER ve ŞEHİT AİLELERİ

31)

Sosyal Politika Bilimine Giriş

32) Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika (YENİ)
33) Zengin Sahabiler: Sahabenin Varlıkla İmtihanı (YENİ)

 

Konulara Göre Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Sosyal Tarih

Sosyal İslam

Sosyal Ahlak

Sosyoloji

Sosyal Pedagoji

Sosyal Hizmetler

Sosyal Psikoloji

 

Kitap Tanıtımları

Hayatı Paylaşmak İçin “ENGEL ÇOK”

Yürek Felsefesi