Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Güvenlik
  • Afşin, Necdet; "Sosyal Güvenlik Destek Primine Tâbi Olarak Çalışma"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 2; Sayı 7-8; Şubat-Haziran 2000.
• ALPER; Yusuf; “ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA YENİDEN YAPILANMA VE DENETİM”;İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt: 3; Sayı: 2; 2001.
• Alper, Yusuf; “Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik”; Cilt: 16; Sayı: 2; 2002.
• Arıcı, Kadir; “SOSYAL SİGORTA SİSTEMİMİZDE ÖLÜM SİGORTASINDAN ANA-BABAYA SAĞLANAN SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 4; Ocak 1999.
• Arıcı, Kadir; “Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik Fonu”; TİSK-İşveren Dergisi; Aralık 2001.
• Fişek, Gürhan; Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği; TİSK-İşveren Dergisi; Mayıs 2002.
• Yurdadoğ, Volkan; "Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 2; Sayı 7-8; Şubat-Haziran 2000.
• Türkal, Hasan; "Türkiye'de Primsiz Sosyal Güvenlik Kurumları"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 2; Sayı 5; Temmuz-Eylül; 1999.
• Pehlivan, Osman ve Demirci, Hakkı; Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin On Line Sunumu; Sosyal Güvenlik Dünyası dergisi; Yıl: 5; Sayı: 17; Ocak-Şubat 2003.
• Seyyar, Ali; Türkiye'de Gazilere Yönelik Sosyal Güvenlik Uygulamaları; (Yüksek Lisans Öğrenceileri Tarafından Hazırlanmış ve Değerlendirilmiş Bir Çalışma); Sakarya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• SEYYAR, Ali ve OĞLAK Sema; Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Bakım Hizmetleri (Mukayeseli Bir Değerlendirme)
• Şimşek, Osman; "Şehit ve Asker Ailelerinin Sosyal Güvenlik Durumları Üzerine Bir İnceleme"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 2; Sayı 3; Ocak-Mart 1999.
• Sözer, Ali Nazım; “BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN YENİDEN YAPILANMALARINA İLİŞKİN BİR MODEL”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 3; Nisan 2000.
• Şakar, Müjdat; İşsizlik Sigortası Kanununun Getirdiği Yeni Yükümlülükler; Mercek Dergisi; Ekim 1999.
• Şule, Mehmet Ali; “Sosyal Güvenlik Üzerine Düşünceler”; Mercek Dergisi, Temmuz, 2005.
• Dilik, Sait; "Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylık ve Gelirlerinin Değişen İktisadî Şartlara Göre Ayarlanması Açısından 25.08.1999 Gün ve 4447 Sayılı Yasanın Yorum ve Eleştirisi"; Kamu-İş Dergisi; Cilt 5; Sayı 2; Ocak 2000.
• Dilik, Sait; “Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Sosyal Sigorta Kolu: Bakım Sigortası”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 3; Ocak 1998
• Centel, Tankut; İşsizlik Sigortası Kanununa İlişkin Genel Değerlendirme; Mercek Dergisi; Ekim 1999.
• Okur, Ali Rıza; “Sosyal Güvenlik Depremi”; Çimento İşveren Dergisi; Cilt: 15; Sayı: 6; 2001.
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın