Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Manevi Bakım
  • Başar, Serpil; "Hastanelerde Din Hizmeti Modeli", IV.Din Şurası, 12-16 Ekim 2009, Ankara.
• Beşer, Faruk; “Manevî Bakım ve Temel İhtiyaçlar” Star Gazetesi; 16.11.2007.
• Çaylan PEKTEKİN; Nesrin AŞTI; Filiz ADANA; “CERRAHİ HEMŞİRELİK BAKIMININ MANEVİ BOYUTU”; İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu; Hemşirelik Dergisi; Sayı 54; Yıl 2005.
• Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL tarafından 17.05.2006 tarihinde İl Özel İdare Hizmet Binası İl Genel Meclisi Salonunda sunulan “Manevî Bakım” konulu konferans metni.
• Ergül Şafak, Bayık A (2004) Hemşirelik ve Manevi Bakım, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt:8, sayı:1, 38-46.
• Ergül Şafak, Temel A.B (2007) “Maneviyat Ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliği”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1.
• KULA, M. Naci; İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve Manevî Desteğin Önemi(Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği); Dini Bilimler Dergisi; 2006/2.
• KULA; M. Naci; Engelli Birey Ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoş Gör Yaradandan Ötürü” Anlayışının Rolü; Tasavvuf Dergisi; Sayı : 15 Temmuz - Aralık 2005
• Ok, Üzeyir, İnanç Bakım; I. Din Hizmetleri Sempozyumu; Ankara-Kızılcahamam; 03-04.11.2007.
• Özdoğan, Öznur; HASTALIKLARA MANEVİ-PSİKOLOJİK YAKLAŞIM; IV. Din Şurası; 12-16 Ekim 2009; Ankara.
• Özdoğan, Öznur; "İnsanı Anlamaya Yönelik Bir Yaklaşım: Pastoral Psikoloji", AUİFD; Sayı 2; 2006; ss. 127-141.
• Reyhan Gazel; ÖZÜRLÜLER ŞURASI'NIN ARDINDAN
• Seyyar, Ali; Özdemir; Saadettin; “AB Sürecinde Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi (Türkiye-Almanya-Örneği); Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi; I. Din Hizmetleri Sempozyumu (Bugünü ve Geleceği); Ankara-Kızılcahamam; 03-04 Kasım 2007.
• Suavi Kemal; Sosyal Hizmetlerin Manevî Boyutu, Milli Gazete // 14.11.2008
• Seyyar, Ali; Özürlülük Bir musibet Midir? Manevî Paradigmalar Açısından Özürlülüğün Muhasebesi”; Yeni Yüzyıl Dergisi; Sayı 4; Haziran 2008; ss. 22-24.
• Seyyar, Ali; "Dünya ve Türkiye Uygulamaları Açısından Manevi Bakım", Özürlüler İdaresi Raporu, 18.07.2009.
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın