aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri
--  

Alman Bakım Sigortasının Bakıma Muhtaç Kişilere Sağladığı Sosyal Hakların Türkiye’de Geçerliliğine Yönelik Yeni Sosyal Bakım Politikaları

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

1. Alman Bakım Sigortasının Özellikleri

1.1. Evde Bakıma Öncelik Verilmesi

1.2. Bakıma Muhtaçlara ve Bakıcı Aile Fertlerine Sosyal Güvencenin Temini

1.3. Ekonomik, Rasyonel ve Sosyal Bakımın Temini

1.4. Bakım Kalitesinin Temini

1.5. Bakım İhtiyacının ve Teşhisinin Doğru Yapılmasının Temini

2. Bakım Sigortasının Evde Bakıma Dönük Olarak Sağladığı Sosyal Haklar

2.1. Profesyonel Haricî Bakım Hizmetleri

2.2. Profesyonel Haricî Bakım Giderlerinin Karşılanması (Haricî Evde Bakıma Nakdî Destek)

2.3. Bakıcı Aile Fertlerine Maddî Destek (Bakım Ödeneği)

2.4. Evde Belirli Bir Süre İçin Tam Gün Bakım Hizmetleri

2.5. Araç-Gereç Yardımı

2.6. Ev Tadilatına Maddî Yardım

2.7. Bakıcı Aile Fertlerinin Sosyal Güvenliği

3. Bakım Sigortasının Kurumsal Bakıma Dönük Olarak Sağladığı Sosyal Haklar

3.1. Geçici Olarak Tam Gün Kurumsal Bakım Hizmetleri

3.2. Sürekli Olarak Kısmî (Yarı Gün) Kurumsal Bakım Hizmetleri

3.3. Kalıcı (Sürekli) Tam Gün Kurumsal Bakım Hizmetleri

4. Alman Bakım Sigortasından Doğan Sosyal Hakların Yurt Dışında (Türkiye’de) Geçerliliğine Genel Bir Bakış

4.1. Uluslar Arası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Açısından Bir Durum Değerlendirmesi (1408/71 Sayılı AET-Yönetmeliği)

4.1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1408/71 Sayılı AET-Yönetmeliğine Bakışı ve Yeni Açılımlar

4.2. İkili Anlaşmalar Açısından Bir Durum Değerlendirmesi

4.3. Alman Bakım Sigortasından Doğan Sosyal Hakların Yurt Dışında Geçerliliğine Yönelik Yeni ve Somut Örnekler

4.3.1. Yurt Dışına Çıkılması Hâlinde Bakım Ödeneklerinin Kısa Bir Süre İçin Ödenmesi

4.3.2. Yurt Dışına Çıkılması Hâlinde Haricî Evde Bakıma Nakdî Desteğin Kısa Bir Süre İçin Devam Etmesi

4.3.3. Avrupa Ekonomi Bölgesi Kapsamında Olan Ülkelerde Sürekli İkamet Hâlinde Sosyal Hakların Kalıcılığı

5. AB Ülkesi Dışında Kalan Ülkelerin Bakıma Muhtaç Yabancılara Yönelik Sağlık Turizmi Kapsamındaki Sosyal Bakım Hizmetleri (Thailand Örneği)

 

SONUÇ ve TÜRKİYE BOYUTUYLA ÖNERİLER

KAYNAKLAR

 

 

GİRİŞ

Alman Bakım Sigortası, bakıma muhtaç kişilere sunduğu geniş kapsamlı sosyal haklar çerçevesinde özellikle her geçen gün daha da artan finansman sorunları dolayısıyla yeni arayışlara girmektedir. Bunların başında evde ve kurumda sağlanan bakım hizmetlerinin maliyetlerini makul bir seviyede tutmak ve artışı önlemek gelmektedir. Almanya’da yaşayan bakıma muhtaçların tıbbî ve sosyal bakımının yurt dışında da sağlanması, bu çözüm arayışların başında gelmektedir.

Almanya dışında aynı hizmet kalitesi anlayışıyla ve-fakat daha cazibeli fiyatlarla evde ve kurumda bakım hizmetleri veren kuruluşlar, Alman Bakım Sigortası ile işbirliğine giderek, kendi ülkelerine hem döviz sağlayabilmekte, hem müşteri memnuniyetini sağlayabilmekte, hem de Almanya’nın toplam bakım giderlerinin artmamasına yardımcı olmaktadır. Almanya’da birinci nesil gurbetçi vatandaşlarımızın bir kısmının Alman Bakım Sigortasından yararlandıklarını düşünecek olursak, hem gurbetçi vatandaşlarımızın, hem de bakıma muhtaç Alman vatandaşlarının ülkemizde bakılmalarına yönelik yeni fırsatlar doğmaktadır.

Bu durumda Alman Bakım Sigortasından doğan sosyal hakların Türkiye’de geçerlilik kazanmasına yönelik olarak uluslar arası bir açılım sağlayacak yeni sosyal bakım politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 2005 tarihli Özürlüler Kanunu ile yoksul bakıma muhtaç özürlülere dönük sosyal bakım güvence sisteminin temel zemininin oluşturulmuş olmakla birlikte bakım sistemimiz, gerek sosyal güvenlik, gerek profesyonel bakıcı personel, gerek bakım eğitimi, gerekse yurt dışından gelebilecek bakıma muhtaçlara kapsamlı bir bakım hizmeti verebilmek açısından henüz yeterli değildir. Tebliğimizde bu hususiyetlere ve Alman Bakım Sigortasının özelliklerine dikkat çekerek, Alman Bakım Sigortasından doğan sosyal hakların Türkiye’de de geçerlilik kazanmasının şartları, yurt içi ve yurt dışı yansımalarına ve uygulamalarına bakılarak, gösterilecektir.

Gayemiz, genelde yurt dışında, özelde Almanya’da yaşayan bakıma muhtaç kişilere (Yabancılara, Almanlara ve Türklere), sağlık ve bakım turizmi anlayışı çerçevesinde memleketimizde dünya standartları seviyesinde kaliteli bakım hizmeti sunan kurumsal bir yapılanma oluşturmaktır. Tebliğimizin son kısmında buna yönelik bazı önemli stratejik öneriler yer almaktadır.

Google

Değerli Okuyucu;

Bu makaleye ilgi duyuyorsanız lütfen gerekçesi ile birlikte (okumak ve bilgi edinmek, akademik bir çalışma için kaynak göstermek, bir yerde yayınlamak vb.) makalenin tam metnini aliseyyar@sosyalsiyaset.net adresinden isteyiniz. Makale, sizlere en geç bir hafta içinde ücretsiz olarak e-mail yoluyla ulaştırılacaktır.