Biyografi

 

  

  

  

   Prof. Dr. Ali Seyyar

     aa.seyyar@gmail.com


KİŞİSEL BİLGİLER


Adı-Soyadı : Ali Seyyar
Doğum Tarihi : 01.05.1960
Doğum Yeri : Akçapınar Köyü; Taraklı; Adapazarı.
Medeni Durumu : Evli ve bir kız çocuk sahibi (Zeynep Dilara; Doğum: 24.09.2008)
Yabancı Diller : Almanca (pek iyi); İngilizce (iyi).
Askerliğim : Burdur-1993; Bedelli olarak 2 ay.
Ev Adresi : Dr. Sadık Ahmet cd. No. 9; Başak Evler A Blok A Giriş; Dilmen mh. Erenler; Adapazarı.
İş Adresi : Sakarya Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Esentepe Kampüsü; Adapazarı.
İş Tel : (0264) 295 63 04
e-İletişim : aa.seyyar@gmail.com
Web Sitesi : www.sosyalsiyaset.net - www.manevibakim.com

EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİLER


İlkokul : Almanya, Ulm; (Grundschule); 1968-1972.
Orta Öğretim : Almanya; Ulm; (Gymnasium); 1972-1982.
(Ön) Lisans : Almanya; Mannheim Üniversitesi. Ön Lisans: Mannheim Üniversitesi-İşletme Fakültesi;1982-1984. Lisans: Mannheim Üniversitesi-İktisat Fakültesi;1984-1988.
Master (Yüksek Lisans) : Mannheim Üniversitesi- İktisat Fakültesi; 1988-1990; (Tez Konusu: ”Geldpolitische Fehler und Optionen in der Weltwirtschaftskrise 1929-1933”/"1929-1933 Dünya Ekonomik Krizinde Malî Politikalar İle İlgili Hatalar ve Tercihler").
Doktora : Türkiye, İstanbul Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İktisat Fakültesi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü: 1994–1997; (Tez Konusu: “Almanya’da Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği”).

AKADEMİK KARİYER İLE İLGİLİ BİLGİLER

ALMANYA

1990-1991 : Münih Goethe Enstitüsü’nün yabancı dil uzmanı olarak Mannheim Akşam Akademisi’nde yetişkin yabancılara Almanca dersleri verdim.
1991-1993 : Doğu Almanya,-Saksonya Eyaleti’nde, İş Kurumu ve Sanayi Odasına bağlı bir meslek akademisinde (Berufsakademie Mittelsachsen) iki yıllık sanayi asistanlığı dalında meslekî eğitime tâbi tutulan yetişkin Alman öğrencilerine meslek eğitim uzmanı olarak işletme, büro organizasyonu, sosyal güvenlik, insan kaynakları yönetimi ve meslekî İngilizce dersleri verdim.
 

TÜRKİYE

1997-1998 : Sakarya Üniversitesi; Geyve Meslek Yüksek Okulu; Bir yıllık hazırlık İngilizce dersleri kapsamında İktisat İngilizcesi dalında okutmanlık.
Şubat 1998 : Sakarya Üniversitesi; İİBF; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalına Yard. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine atanma.
Şubat 1999 : Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanlığına atanma.
Kasım 2000 : YÖK-Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik unvanının verilmesi.
Nisan 2006 : Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 13.04.2006 tarihli 323 sayılı toplantısında Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalına Doçent olarak kadroya alınması.
Mart 2007 : Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 08.03.2007 tarihli 343 sayılı toplantısında Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalına Profesör olarak kadroya alınması.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Lisans Seviyesinde Derslerim:

a) 1998 yılından beri Sakarya Üniversitesi, İİBF; Çalışma Ekonomisi ve İktisat Bölümünde değişik dönemlerde Sosyal Siyaset I ve II, Sosyal Güvenlik I ve II, Türkiye’de Sosyal Yapı ve Sosyal Politikalar, Çalışma Ekonomisi, Avrupa Birliği’nde Sosyal Politikalar, (Türk) Çalışma İlişkileri Tarihi, Uluslar arası Sosyal Siyaset, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi; İktisat Tarihi, Meslekî Yöneltme ve Meslek Eğitimi, Göç Sorunları ve Göç Politikaları, Özürlüler Politikası, Yaşlılar Politikası; Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika dersleri verdim veya vermekteyim.

b) 1998’de Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak “sosyal politika” dersi verdim.

c) 2008/2009 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümünde “Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler” dersi verdim.

d) 2009/2010 öğretim yılının II. döneminde Düzce Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak “Sosyal Antropoloji” ve “Siyaset Bilimine Giriş” dersleri verdim.

Yüksek Lisans Seviyesinde Derslerim:

a) 1998'den beri Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset Bilim Dalnda açılan Yüksek Lisans programında “Sosyal Siyasetin Tarihî Gelişimi ve Temelleri” ile “Uygulamalı Sosyal Siyaset” dersleri vermekteyim.

b) 1998'den beri Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkiler Bilim Dalında açılan Yüksek Lisans programında “Çalışma Hayatında Değişim ve Yönetim” ile “İnsan Kaynakları Eğitim İhtiyaçları Analizi” derslerini yürütmekteyim.

Doktora Seviyesinde Derslerim:

a) 2002/2003 öğretim yılından beri Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” Ana Bilim Dalı (Bölümü), “Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset” Bilim Dalında açılan Doktora programı kapsamında “Ulusal Sosyal Siyasetin Güncel Soruları” (1. Yarıyıl) ve “Uluslar arası Sosyal Siyasetin Güncel Soruları” (2. Yarıyıl) derslerini vermekteyim.

b) 2009/2010 öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü; Almanca Mütercimlik Bölümünde “Sosyal Bilimlerde Kuramsal Yaklaşımlar” dersi verdim.


YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARIM

  (Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisinin Soyadı, Adı; Tez Konusu; Sunuş Tarihi)
1.) AKYOL, A. Aydın; “Tekstil İşkolunda Uygulanabilir İş Analizleri”; 2001.
2.) YILDIZ, Selahattin; “Sosyal Güvenlik Sisteminde Sağlık Hizmetleri”; 2001.
3.) ALGAN, M. Yaşar; “Özürlülerin İstihdamı Açısından Meslekî Rehabilitasyon”; 2001.
4.) AKSAKAL, Hülya; “İş Hayatında Stres”; 2001.
5.) TAYFUR, Cihangir; “Sağlık Ocakları Ve Sağlık Reformu”; 2001.
6.) KURUTKAN, Nurullah; “Hayat Kadınlarının Psiko-Sosyal Açıdan Rehabilitasyonu”; 2003.
7.) KOÇ, Ömer Faruk; “Kalite Yönetim Sistemine Göre İnsan Kaynakları Departmanının Reorganizasyonu (Pendik Belediyesi Örneği)”; 2003.
8.) GÜNAY, Abdullah; “Ahilikte Meslekî Ve Sosyal Dayanışma”; 2003.
9.) GÜMÜŞ, Yasin Kerem; “İşgörenlerin Eğitimi ve Geliştirilmesinde Kamu Kuruluşlarının Rolü”; 2003.
10.) ORHAN, Serdar; “Sokak Çocuklarının Sosyal Rehabilitasyonu”; 2003.
11.) KUTUN, Ömer; “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar”; 2004.
12.) GÜMÜŞ, Serkan; “AB Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması”; 2005.
13.) HASIRCIOĞLU, Abdullah; “İşverenlerin Özürlü İstihdamına Yaklaşımı: Sakarya Örneği”; 2006.
14.) MARMARA, Aylin; “Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu”; 2006.
15.) SEYHAN, Nurten; “Halk Polis Karşılaşmasında Stres Faktörü (Stat Örneği Uygulaması)”; 2007.
16.) KESKİN, Aybek; “Türkiye’de Terör Sorunu ve Sosyal Politika Stratejileri”; 2007.
17.) KÖLEOĞLU, Yunus; “Gazilere Yönelik ABD-Türkiye Karşılaştırmalı Sosyal Politika Uygulamaları”; 2009.
18.) ÖZSOY, Elif; “Liderlik Davranışları Üzerinde Cinsiyet Faktörünün Etkileri: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gerçekleştirilen Bir Araştırma”; 2010.
19.) ATASOY, Işık; “Sağlık Sektöründe Mobbing: Sakarya İlinde Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Ebe ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma”; 2010.
20.) KÜÇÜK, Mehmet; “AB’ye Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörünün İş Güvenliği Açısından Yeniden Yapılandırılması”; 2010.
21.) ÜRÜT, Mustafa; “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Otomotiv Sektöründeki Uygulamalar”; 2010.

DOKTORA TEZ DANIŞMANLIKLARIM

1.) SELEK ÖZ, Cihan; “Sosyal Belediyecilik Açısından Evde Bakım Hizmetleri (İstanbul, Ankara, Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Örneği)”; Temmuz 2010.
2.) SAÇ, Sinem;
3.) ORHAN, Serdar;

KURUM DIŞI TEZ DANIŞMANLIKLARIM

1.) ÜRKER, Şule; “T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı; “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Hukukunda Özürlülük”; Uzmanlık Tezi; Ankara; Eylül 2009.

KURUL-KOMİSYON ÜYELİĞİ

1.) Devlet Bakanı Güldal Akşit’in önerisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile 30.10.2003 tarihinden beri ÖZÜRLÜLER YÜKSEK KURULU üyeliği.
2.) “Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde oluşturulan “Özürlüler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu” üyeliği (ÖZİDA Başkanının önerisi ve Devlet Bakanının onayı ile 02.05.2005 tarihinden beri).
3.) T.C. Başbakanlık; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan “Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Komisyonu” Üyesi (2006).
4.) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı; Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturan eğitim komisyonunda 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca (kurul üyesi olarak) görevlendirilme.

DERGİLERDE HAKEM-YAYIN veya DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

1.) Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde Hakem Heyeti üyeliği (2005 yılından beri).
2.) ÖZ-VERİ dergisinde hakem kurulu üyeliği (2006 yılından beri).
3.) “Kamu’da Sosyal Politika” Dergisinde Danışma Kurulu üyeliği (2006 yılından beri).
4.) “Sosyal Politikalar Dergisi”nde Yayın Kurulu üyeliği (2006 yılından beri).
5.) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik İncelemeler Dergisi; Hakem Kurulu Üyesi (2006).
6.) Sosyal Siyaset Konferansı Dergisi (52. Sayısından itibaren Yayın Kurulu üyesi).
7.) Din ve Toplum Dergisi; Diyanet-Sen; Danışma Kurulu. (2007’dan beri).

KURUM DANIŞMANLIĞI

1.) 2547 sayılı YÖK’ün 38. maddesine göre Kasım 2003-2008 tarihleri arası BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI’nda Kurum Danışmanlığı.

KÖŞE YAZILARIM

1.) Zabıta Gazetesi; İstanbul Zabıta Vakfının Aylık Yayını; Yıl 1; Sayı 2; Mart 2008’den beri.
2.) Adapazarı Gazetesi; 2007–2008 Yılları; Haftada iki (2) gün; 70’in üzerinde köşe yazısı.

ÖDÜLLER

1.) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilan ettiği “Aile Haftası” dolayısıyla 1994 Uluslar arası Aile Yılının 11. yıldönümünde T.C. Başbakanlık-Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü bana 17 Mayıs 2005 tarihinde aile odaklı sosyal politika çalışmalarımdan dolayı ödül verdi.

AB DESTEKLİ PROJE ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1.) AB-Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi Deltur/MED TQ/03-03 (European Union-Turkey Support to Basic Education Programme) çerçevesinde T.C. MEB-Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü-Proje Yürütme Birimi’nin organizasyonu altında Mayıs-Haziran 2004’de 8 haftalık “Engelli Bireylerin Ailelerin Eğitimi” programını danışman ve eğitmen olarak yürüttüm.
2.) Erasmus programı çerçevesinde Almanya-Bremen Üniversitesi’nde “Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Azınlıklar (Çingeneler)” konulu ders verdim; Haziran 2007.


YURT İÇİ KONGRE-SEMPOZYUM-ŞURA TEBLİĞLERİ ve ÇALIŞMA TOPLANTILARI

2003 (3 katılım)
1.) Deniz Feneri tarafından 31 Mayıs – 01 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul’da tertiplenen “Yoksulluk Sempozyumu”nda “SOSYAL SİYASET AÇISINDAN YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE” isimli bildirimi sundum.
2.) Türkiye Özürlüler Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 13-15 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul-Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde düzenlenen “1. Uluslar Arası Özürlüler Kongresi” çerçevesinde “ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINDA KORUYUCU İSTİHDAM KURUMLARININ ÖNEMİ” isimli bir tebliğ sundum.
3.) Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından 09-11 Ekim 2003 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003” çerçevesinde “BAKIMA MUHTAÇ YOKSULLARIN EVDE BAKIMININ KURUMLAŞTIRILMASI (ALMANYA ÖRNEĞİ)” isimli bir bildiri sundum.
2004 (7 katılım)
4.) T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; I. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI (19-21 Nisan 2004) için “AB’DE SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA TIBBÎ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI” isimli bir çalışmada bulundum.
5.) T.C.; Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu tarafından 18-20 Mayıs 2004 tarihlerinde düzenlenen AİLE ŞURASI için “YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR” isimli bir çalışmada bulundum. Ayrıca; bu Şura’da “Sosyal Güvenlik Sistemi, Yoksulluk ve Aile Komisyonu”nun Başkanlığını yürüttüm.
6.) MARAŞDER tarafından 6-8 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen I. Kahramanmaraş Sempozyumu’nda “SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM AÇISINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE” isimli bir bildiri sundum.
7.) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, BİGA İİBF tarafından 4-6 Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen “I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”nde “TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE STK’LERİN ROLLERİ VE ÖNEMLERİ (DENİZ FENERİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ) isimli bir tebliği sundum.
8.) Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; “Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004”; Tarih: 04.-06.11.2004; Yer: Alanya Kültür Merkezi; Tebliğ Konusu: “SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”.
9.) Ankara Üniversitesi; Sağlık Eğitim Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü; “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Tarih: 24.-26. 11. 2004; Yer: Ankara; Poster Bildiri (M. Nurullah Kurutkan ile ortak): “ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”.
10.) İzmit Büyükşehir Belediyesi ve Gülen Yüzler Projesi; “Engelli Politikalarında Yeni Yaklaşımlar & Yerel Yönetimlerin Rolü Sempozyumu”; Tarih: 24-25.11.2004; Yer: İzmit; Bildiri: “ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ”.
2005 (6 katılım)
11.) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); “Engellilerin Eşit Yurttaş Katılımı ve Engelli Kadın Projesi”-“Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu”; Kocaeli; Tarih: 29-30 Nisan 2005; Bildiri: “TÜRKİYE’DE YENİ ÖZÜRLÜLER POLİTİKASININ TEMEL STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE ENGELLİ KADINLARIN DURUMU”.
12.) T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı; “1. Uluslararası Bakım Kongresi”; İstanbul 03.-08. 05. Mayıs 2005; Bildiri: “KIRSAL ALANDA EVDE BAKIM HİZMETLERİ”.
13.) T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı; II. Özürlüler Şurası-Yerel Yönetimler ve Özürlüler; Ankara; I. Aşama Toplantısı: 30.31.05.-01.02.06. 2005.
14.) T.C.-Başbakanlık-SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Yerel Kaynakların Geliştirilmesi Çalışma Toplantısı; Adapazarı 15-17.06.2005; Çalışma: İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu Başkanı olarak Rapor Çalışması.
15.) T.C. Başbakanlık-Özürlüler İdaresi Başkanlığı; II. Özürlüler Şurası-Yerel Yönetimler ve Özürlüler; 26-28 Eylül 2005; Ankara; (Çalışma Grubu: Bakım Komisyonu).
16.) T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve İSAV (İslamî İlimler Araştırma Vakfı); Aile Hayatı: Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı (SEMPOZYUM); İstanbul 02.-04.12.2005: Bildiri: “YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL POLİTİKALAR”.
2006 (3 katılım)
17.) Türk Geriatri Vakfı (TÜGEV), Avrupa Göçmen Yaşlılar Federasyonu (ERFEM) ve AB Stratejik Araştırmalar Akademisi (EURASS); Birinci Ortadoğu Yaşlanma Kongresi; İstanbul; 15-19 Mart 2006; Sakarya Üniversitesini temsilen Bilim ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi.
18.) Sosyal Sorumluluk Platformu; I. İstanbul Sosyal Hizmetler Sempozyumu; “Türkiye’de Evde Bakım ve Bakım Güvence Modellerinde Son Gelişmeler” Sunumu; 27 Mayıs 2006; FESHANE-Eyüp-İstanbul.
19.) Çanakkale Belediyesi; Engellilerin Rahat Yaşayabileceği Şehir Ve Binaların Tasarım ve Yapımı Sempozyumu; 8-9 Haziran 2006; “Türkiye’nin Yeni Özürlüler Politikası” Sunumu ve Oturum Başkanlığı.
2007 (3 katılım)
20.) 03-04.11.2007; Diyanet İşleri Başkanlığı; Din Hizmetleri Sempozyumu; Ankara; “Bakıma Muhtaç Özürlülere Dönük Manevî Bakım Uygulamaları” konulu tebliğ sunumu.
21.) 19-23.11.2007; III. Özürlüler Şurası (Bakım Hizmetleri); Komisyon Başkanı; İstanbul.
22.) 08.12.2007; Yerel Siyaset Sempozyumu; İstanbul; Tebliğ Konusu: “Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi”; Yerel Siyaset Dergisi.
2008 (5 katılım)
23.) 01-03. Şubat 2008; Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu; Deniz Feneri Derneği; İstanbul; Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı.
24.) 14-17 Mart.2008; I. Uluslar arası Sağlık Turizmi Kongresi; Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği; Antalya; Sağlık Turizmi Açısından Yaşlı Turizmi Oturum Başkanı ve “Yaşlıların ve Engellilerin Sağlık Turizmindeki Yeri” sunumu.
25.) 12-13.04.2008; I. Uluslararası İstanbul Yerel Yönetimler Sempozyumu; İstanbul; “Yerel Sosyal Gelişim Açısından Sosyal Politikaların Önemi”
26.) 17–19 Nisan 2008; III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi; Tebliğ Konusu: Sağlık Turizminde Yeni Küresel Eğilimler: Bakıma Muhtaç Yaşlı Almanların Sosyal Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Sağlanması (Serdar Orhan ile ortak).
27.) 18–19 Ekim 2008 – İstanbul; I. Ulusal Dilencilik Sempozyumu; Tebliğ Konusu: “Dilencilikle Mücadelede Koruyucu Sosyal Politikalar ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmetler”.
2009 (6 katılım)
28.) 18.02.2009; AB Sürecinde Sosyal Tıp Sempozyumu; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; Tebliğ Konusu: AB Sürecinde Sosyal Bakım Politikaları”.
29.) 27.02-02.2009; II. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi; Sağlık Turizmi Geliştirme Derneği; Antalya; Bilim Kurulunda üyelik.
30.) 15-16 Nisan 2009; Balıkesir; Küresel Dünyada Aile Kongresi; Diyanet İşleri Başkanlığı; Müzakereci.
31.) 12-16 Ekim 2009; TC Diyanet İşleri Başkanlığı; IV. Din Şurası; Ankara; Komisyon Tebliğcisi; Tebliğ Konusu: “Toplumun Himayeye Muhtaç Kesimleri ve Diyanet.
32.) 16-20 Kasım 2009; IV. Özürlüler Şurası; Ankara; Komisyon: İstihdam Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar.
33.) 21-24 Aralık 2009; Gaziantep Üniversitesi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü-Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Halep Üniversitesi ve Halep Vakıflar Müdürlüğü; “Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu”; Tebliğ Konusu: 21. Yüzyılın Sosyal Sorunlarının Çözümünde Yerel STK’ların Yeni Rolleri: Gaziantep’teki Vakıfların Sosyal Politika Potansiyeli.
2010 (- katılım)
34.) 15-23 Ekim 2010; Yoksullukla Mücadelede Stratejiler Kongresi; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü; İstanbul.
35.) 25-28 Kasım 2010; Çocuk Hakları Kongresi; İstanbul.
36.) 03-05 Aralık 2010; Sağlık Kongresi; İstanbul.
   
2011 (- katılım)
37.) Şubat 2011; İstanbul. Çocuk Vakfı-SHÇEK; Çocuk Hakları Kongresi; Tebliğ Konusu: “Çocuk Hakları Bağlamında Özürlü Çocukların Toplum Hayatına Tam Katılımının Teminine Yönelik Sosyal Politikaların Türkiye Boyutu”.
   

YURT DIŞI KONGRE-SEMPOZYUM-ŞURA-ÇALIŞTAY

2010 (- katılım)
1.) 24 Nisan 2010; Almanya-Frankfurt Belediyesi-Yerel Yabancılar Meclisi; “Altenseelsorge İm İslam; (İslâm’da Yaşlılara Manevî Bakım); [Referat zur Veranstaltung “Verschiedene Aspekte der religions- und kultursensiblen Altenhilfe”; Veranstalter: Kommunale Auslaendervertretung der Stadt Frankfurt und Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V.; Frankfurt am Main; Deutschland].
2.) 11-13 Haziran 2010; Almanya-Enkenbach (b. Kaiserslautern); Fachtagung: “Wenn die Seele Leid erfährt: Islamische Notfall- und Krankenhausseelsorge im Aufbruch”; (Ruh Istırap Çektiğinde: Acil Durumlarda İslâmî Manevî Hastane Hizmetleri Çalıştayı); Federal İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bir Çalıştay; Organizatörler: a) Mannheim Enstitüsü (Mannheimer Institut fir Integration und interreligösen Diaolog e.V.), b) Pfalz Bölgesinden sorumlu Evangelik Akademisi (Evangelische Akademie der Pfalz); c) Müslüman İlahiyatçılar ve İslâm Bilginleri Birliği (Union muslimischer Theologen und Islamwissenschaftlerinnnen e.V.).
   
   

YURT İÇİ PROJE-BİLİMSEL PANEL-KONFERANS-ÇALIŞTAY-EĞİTİM

  (Organizatör/Davet Eden; Konu; Tarih)
1.) T.C. Başbakanlık-Özürlüler İdaresi Başkanlığı; "Özürlüler Uzman Yardımcıları Uzmanlık Eğitimi"; SEMİNER; Eğitici Olarak; 08.03.-12.03.1999.
2.) Alanya Zihinsel Özürlüler Özel Eğitim Rehberlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Zihinsel Özürlü Çocukların Aile İçi İletişimi; KONFERANS; 11.05.2001.
3.) Adapazarı Büyükşehir Belediyesi; ÖZÜRLÜLER PANELİ; Panel Yöneticisi olarak katılım. (Panelistler: Lokman Ayva: Ak Parti Milletvekili; Altı Nokta Körler Federasyonu Başkanı; Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı); Adapazarı; ASM-Konferans Salonu; 12 Mayıs 2003.
4.) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM); Özürlülerin Kişisel Gelişimi; KONFERANS; İstanbul-Fatih; 02 Haziran 2003.
5.) T.C. Sakarya Üniversitesi; Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile Sakarya Valiliği tarafından yürütülen “Sakarya’nın Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi: 2003–2005” kapsamında oluşturulan “Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu”nun başkanlığını yürüttüm.
6.) Adapazarı Büyükşehir Belediyesi; “Özürlüler Yasası Ne Getiriyor?”; KONFERANS; Adapazarı ASM-Konferans Salonu; 24.09.2005.
7.) İstanbul Büyük Şehir Belediyesi; “Türkiye’de Yaşlı Sağlığı ve Sosyal Bakımı Hizmetlerinde Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi” PANEL; Panel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan; Katılımcılar: Dr. Mustafa Güveli; Theodor Hesse; Yard. Doç. Dr. Ümit Ateşkan; Doç. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu; Doç. Dr. Ali Seyyar: “Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar”; CRR Salonu; 03.10.2005.
8.) 01.-03.09.06 tarihleri arasında III. Uluslararası Rehabilitasyon ve Bakım Günleri (Reha Fuarı) programına konuşmacı olarak davet edildim ve 02.09.06 tarihinde “Meşhur Özürlülerin Başarı Sırları” ismi altında bir konferans verdim.
2007 (3 katılım)
9.) Diyarbakır, “Engelliler Dayanışma Platformu”nun tertiplediği “Engelsiz Yarınlar İçin El Ele Gönül Gönüle, Haklarımız Öğrenmeye” Paneline 02.03.2007 tarihinde konuşmacı olarak davet edildim.
10.) İstanbul Fiziksel Engelliler Vakfı’nın tertiplediği bir seminerde 03.03.2007 tarihinde “Özrümüzle Üretiyoruz Projesi ”kapsamında istihdamı sağlanmış özürlülere “Örgütsel Davranış, İş ve İnsan İlişkileri ve Kurumsal Kültür” konuları içeren bir seminer verdim.
11.) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü’nce tertiplenen ‘Engellilerin Okullardaki Engelleri Çalıştayı”nda 24.03.2007 tarihinde “Türkiye’nin Engellilere Yönelik Yeni Sosyal Politika Stratejileri” sunumu yaptım.
2008 (3 katılım)
12.) Marmara Çalışanlar Federasyonu tarafından organize edilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk – (KSS) -Konferansı”nda 22 Mart 2008 Cumartesi günü “STK ve Özel Şirketler İşbirliği Çerçevesinde Özürlü İstihdamına Yönelik Korumalı İşyeri Projesi” ile ilgili bir sunum yaptım.
13.) Süleyman Demirel Üniversitesi; Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin davetlisi olarak 12 Mayıs 2008 tarihinde “Yerel Yönetimler ve Özürlülük” konulu bir konferans verdim.
14.) Altın Anahtar Dergisi tarafından 22 Mayıs 2008 tarihinde “Konut ve Yapı Sektöründe Kentsel Sosyal Sorumluluk Konferansı’nda “AB Ülkelerinde İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu bir konferans verdim.
2009 (7 katılım)
15.) KKTC- Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’nın Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği ile birlikte 22.01.-25.01.2009 tarihlerinde Girne’de düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayına katıldım.
16.) Bursa-Uludağ Üniversitesi; Çalışma Ekonomisi Topluluğu’nun davetlisi olarak 10 Mart 2009 tarihinde “Sosyal Politikalarda Yeni Eğilimler” başlığını taşıyan bir konferans verdim.
17.) Şuurlu Öğretmenler Derneğinin davetlisi olarak Ankara’da “Peygamberimiz ve Özürlüler” konulu bir konferans verdim.
18.) Engelliler Haftası münasebetiyle 12 Mayıs 2009 tarihinde Sakarya Büyük Şehir Belediyesinin davetlisi olarak “Özürlülüğe Pozitif Bakış” konulu bir konferans verdim.
19.) Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun davetlisi olarak 15 Mayıs 2009 tarihinde “Kayıt Dışı istihdam ve Aktif İstihdam Politikaları” konulu bir konferans verdim.
20.) İstanbul Ticaret Odası (İTO) için Beyid/Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık ve Genar Araştırma Danışmanlık Eğitim Ltd. Şti. tarafından projelendirilen “2009 İstanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu”’nun hazırlanmasında Baş Danışman olarak görev aldım.
21.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çalışma Genel Müdürlüğü; İstihdam Çalıştayı; 18–20.12.2009; Antalya; Komisyon Çalışmaları: a) İstihdam ve Sosyal Koruma Politikaları; b) İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımının Arttırılması.
2010 (- katılım)
22.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çalışma Genel Müdürlüğü; İstihdam Çalıştayı; Antalya; Komisyon Çalışmaları: a) İstihdam ve Sosyal Koruma Politikaları; b) İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımının Arttırılması. 19–21.02.2010; Eylem Planı.
   

MAKALELER

1998 (5 makale)
1.) “F. ALMANYA’DA ESNEK ÇALIŞMA HAYATI”; MERCEK Dergisi; Yıl:3; Sayı: 12; Ekim 1998.
2.) “DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DÜNYADAKİ YERİ”; EKONOMİ VE YÖNETİM – Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan; (Derleme Kitap) Sakarya Üniversitesi; Adapazarı; Ekim 1998.
3.) “DÜNDEN BUGÜNE ÖZÜRLÜLERİN YAŞAMA HAKKI”; YAŞAMA SEVİNCİ Dergisi; Yıl:9; Sayı: 103; Ekim-Kasım 1998.
4.) “SOSYAL SİGORTALAR SİSTEMİNDE BAKIM SİGORTASI”; SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; SSK Sigorta Müfettişleri Derneği; Yıl: 1; Sayı: 2; Ekim-Aralık 1998.
5.) “TÜRKİYE’DE ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER”; DÜNYA Gazetesi; 03.12.1998.
1999 (8 makale)
6.) “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BAKIMA MUHTAÇLIĞIN TIBBİ TANIMI VE BAKIM HİZMETLERİ”; MEDİKAL-TEKNİK Dergisi; Yıl: 13; Sayı 150; Ocak 1999.
7.) “BAKIMA MUHTAÇ İNSANLARIN YAŞAMA HAKKI SINIRLANDIRILMALI MIDIR?”; İKTİSAT Dergisi; Sayı: 387; Şubat/Mart 1999.
8.) “ALMANYA’DA YABANCILAR POLİTİKASINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK: ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKININ YERİNE ASİMİLASYON”; DÜNYA Gazetesi, 20.04.1999.
9.) “2022 SAYILI KANUNUN ÖZÜRLÜLERİMİZİN SOSYAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”; DÜNYA Gazetesi; 12.05.1999.
10.) “ÖZÜRLÜLÜĞÜN TANIMLANMASINDAKİ SOSYAL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ”; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 2; Nisan-Haziran 1999.
11.) “SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU” SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; Yıl 2; Sayı 4; Nisan-Haziran 1999.
12.) “ANALIK HAKKININ FITRİ VE SOSYAL TEMELLERİ”; KAMU-İŞ Dergisi; Temmuz 1999; Sayı: 1; Cilt: 5.“Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite”; STANDARD, Ekonomik ve Teknik Dergi; Temmuz 1999; Sayı 451.
13.) “F. ALMANYA’DA İŞ HAYATINDA TEMARÜZE KARŞI ÖNLEMLER”; MERCEK-Dergisi; Ekim 1999; Yıl 4; Sayı 16.
2000 (7 makale)
14.) “KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN TİCARETİ"; KAMU-İŞ Dergisi; Ocak 2000; Sayı 2; Cilt: 5.
15.) "FEDERAL ALMANYA'DA AİLENİN SOSYAL GÜVENLİĞİ";ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ; Ocak 2000; Sayı 1; Cilt 14.
16.) "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN DEMOKRATİK KATILIMI"; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 5; Ocak-Mart 2000.
17.) "ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSEL TACİZ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI (ALMANYA ÖRNEĞİ)"; MERCEK Dergisi; Nisan 2000; Yıl: 5; Sayı: 18.
18.) "AİLE İÇİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SOSYAL POLİTİKALAR"; KAMU İŞ Dergisi; Sayı 4; Cilt: 5, Temmuz 2000.
19.) "ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HAKLARINI KORUMAK AÇISINDAN: BAKIM SİGORTASINDAN DOĞAN HAKLARIN TÜRKİYE'DE GEÇERLİLİĞİ"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 3; Sayı 9; Temmuz-Eylül 2000.
20.) "ULUSLAR ARASI BOYUTUYLA ÖZÜRLÜ KOTA SİSTEMİ" Kamu-İş Dergisi; Sayı 1; Cilt 6; Ekim 2000.
2001 (1 makale)
21.) "ALMANYA'DA MESLEKÎ EĞİTİM VE İSTİHDAM KURUMU OLARAK ÖZÜRLÜLER ÇALIŞMA ATÖLYESİ"; MERCEK Dergisi; Yıl 6; Sayı 22; Nisan 2001.
2003 (1 makale)
22.) “SOSYAL SİYASET AÇISINDAN YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE”; Yoksulluk Cilt 1; Deniz Feneri Derneği Yay.; İstanbul.; Mayıs-Haziran 2003.
2004 (9 makale)
23.) “BAKIMA MUHTAÇ YOKSULLARIN EVDE BAKIMININ KURUMLAŞTIRILMASI (ALMANYA ÖRNEĞİ)”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003; (09-11 Ekim 2003 Antalya); Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yay.; Ankara; 2004.
24.) (M. Nurullah Kurutkan ile ortak); “SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA HAYAT KADINLARININ PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYONU”; T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004.
25.) “AB’DE SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA TIBBÎ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI”; T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004.
26.) “YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR; T.C. Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.; Ankara; Mayıs 2004.
27.) (Ömer Adalı ile ortak); “TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE STK’LERİN ROLLERİ VE ÖNEMLERİ (DENİZ FENERİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ)”; I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”; Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, BİGA İİBF-Yay.; Çanakkale; 4-6 Haziran 2004.
28.) FEMİNİST KADIN POLİTİKALARINA ALTERNATİF OLARAK FITRÎ CİNSİYETLER POLİTİKALARININ (GENDER MAİNSTREAMİNG) DOĞUŞU; Sivil Toplum Dergisi, Sayı: 2(8); Ekim-Aralık 2004. [Journal of Civil Society].
29.) (Sema Oğlak ile ortak) “DANİMARKA VE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE BAKIM HİZMETLERİ (MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME)”; ÖZ-VERİ Dergisi; T.C. Başbakanlık; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Cilt. 1; Sayı 1; Eylül 2004.
30.) “SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”; Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004; Alanya; 04.-06.11.2004.
31.) (Nurullah Kurutkan ile ortak) “ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”; I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Ankara Üniversitesi-Sağlık Eğitim Fakültesi Yay.; 24-26.11.2004.
2005 (9 makale)
32.) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERE DÖNÜK ÖZEL CİNSEL EĞİTİM VE BAZI ÖNERİLER”; (Yayına Hazırlayanlar: Said Demirel ve Kamil Alptekin); (ed): “Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri”; Yayınlayan: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim ve Dayanışma ve Yardımlaşma Deneği; Yay. No. 1; Ankara; Mart 2005.
33.) “YEREL KAMU YÖNETİCİLERİ SOSYAL DEVLETİN GÖREVLERİNİ NE DERECE YERİNE GETİREBİLMEKTEDİR ?” İdarecinin Sesi-Türk İdareciler Derneği’nin Mesleki ve Kültürel Yayın Organı; Ankara; C. 19; Sayı 109; Mart-Nisan 2005.
34.) “TÜRKİYE’DE YENİ ÖZÜRLÜLER POLİTİKASININ TEMEL STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE ENGELLİ KADINLARIN DURUMU”; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Yay.; Kocaeli; 29-30 Nisan 2005.
35.) “SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM AÇISINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE”; Maraşder-Kahramanmaraş Belediyesi; 6-8 Mayıs 2004; Baskı: Mayıs 2005-İstanbul.
36.) “MODERN SLAVERY GLOBAL TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS”; The Fountain; July September 2005; Issue 51.
37.) “İŞ DÜNYASI VE İSTİHDAM AÇISINDAN SAKARYA’LI ÖZÜRLÜLER” Sakarya Ekonomi Dergisi; Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yayın Organı; Yıl 7; Sayı: Ağustos-Eylül 2005.
38.) “TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR”; Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-Sağlık Daire Başkanlığı; 03.10.2005; ss. 37-41.
39.) “ALMANYA’DA SOSYAL HİZMETLER EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ”; Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan; İstanbul Üniversitesi.; İktisat Fakültesi; 49. Kitap; İstanbul 2005.
40.) “AVUSTURYA’DA BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ”; Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan; İstanbul Üniversitesi; Sosyal Siyaset Konferansları; 50. Kitap; İstanbul; 2005.
2006 (8 makale)
41.) “YAŞLILARA DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALARIN PARADİGMALARI”; Aylık Medico-Sosyal HASAT ZAMANI Dergisi; Sayı 3; Ocak 2006.
42.) “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNUNA KARŞI GÜVENCE SİSTEMİ”; Aylık Medico-Sosyal HASAT ZAMANI Dergisi; Sayı 4; Şubat 2006.
43.) “YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI”; Kamu’da Sosyal Politika Dergisi; Sayı 1; 2006.
44.) “TÜRKİYE’DE YAŞLILAR VE SOSYAL POLİTİKA”; Mostar-Aylık Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi; Sayı 16; Haziran 2006.
45.) (Sema Oğlak ile ortak) “ALMANYA VE JAPONYA’DA BAKIM SİGORTASI UYGULAMASI (MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME)”; İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası; Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan; Cilt 55; Sayı 1; Kitap No 4890; İstanbul Üniversitesi; 2006.
46.) “TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLET OLGUSU”; Sosyal Politikalar Dergisi; Sayı 1; Güz 2006.
47.) (Melih Mert ile Ortak); DER GLOBALE MENSCHENHANDEL - EİNE MODERNE FORM DER SKLAVEREİ; Die Fontane; Jahrgang 9 / Nr. 33 / Juli - September 2006.
48.) “AB SÜRECİNDE ÇAĞDAŞ SORUNLARA VAKIF MERKEZLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”; Vakıflar Dergisi Özel Sayısı; Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıf Medeniyeti Yılı 2006.
2007 (2 makale)
49.) “Sosyal Politika Odaklı Afet Yönetimi Açısından Adapazarı’nın Durumu”; Sosyal Politikalar Dergisi; Kış; Sayı 2; 2007.
50.) “Ömer İbn Abdülaziz Devrinde Sosyal Politikalar”; Din ve Toplum Dergisi; Diyanet-Sen; Sayı 1; Haziran 2007.
2008 (9 makale)
51.) “Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 25; 2008.
52.) “Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikası”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 27; 2008.
53.) “Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Yaşlılar Politikası”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 28; 2008.
54.) “Dünden Bugüne Batı'nın Ve İslâm Medeniyeti’nin Özürlülere Bakışındaki İlim ve İnsanlık Ölçüsü” Muradiye Dergisi, Mart 2008.
55.) “İşverenler Özürlü İstihdamı Konusunda Teşvik Edilmelidir”; (Röportaj); BİRLİK; TC Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yayın Organı; Yıl 7; Sayı 8; Ocak-Mart 2008.
56.) “Özürlülük Bir musibet Midir? Manevî Paradigmalar Açısından Özürlülüğün Muhasebesi”; Yeni Yüzyıl Dergisi; Sayı 4; Haziran 2008.
57.) “Yeni Anayasamızın Sosyal Devlet Modeli Nasıl Olmalıdır?”; Kamuda Sosyal Politikalar; Eylül 2008.
58.) “Başarıya ve Mutluluğa Giden Yolda Görünmeyen En Büyük Engel: Önyargılarımız”; Muradiye Dergisi, Eylül 2008.
59.) “Batı Tipi Kadın ve Cinsiyetler Politikalarına Alternatif Bir Model Olarak Fıtrî Cinsiyetler Politikası”; Muradiye Dergisi; Yıl 4; Sayı 17; Aralık 2008.
2009 (7 makale)
60.) “Küresel Krizin Etkileri Karşısında Aktif Sosyal Politikaların Önemi”; Kamuda Sosyal Politikalar; Ankara; Yıl 3; Sayı 8; Ocak 2009.
61.) “Maneviyat Eksenli Sosyal Hizmetler”; Sızıntı Dergisi; Yıl: 30; Sayı: 360; Ocak 2009.
62.) “Türkiye'nin Yeni Sosyal Politikaları Nasıl Olmalı?”; Çerçeve Dergisi; MÜSİAD; İstanbul; Yıl 17; Sayı 49; Ocak 2009.
63.) ‘Türkiye’de Etkin Yerel Sosyal Politikalar Önündeki Engeller ve Çözüm Stratejileri”; Kamuda Sosyal Politikalar; Ankara; Yıl 3; Sayı 9; 2009/2.
64.) “Nesiller Arası Dayanışmanın Teminatı Açısından Yaşlı Dostu Sosyal Politikalar”; Muradiye Dergisi; Yıl 5; Sayı 18; Bahar 2009.
65.) “Özürlü Dostu Aktif İstihdam Politikaları”; Öz-Veri; Cilt 6; Sayı 1; Haziran 2009.
66.) “Çalışma Hayatında ve İşyerinde Maneviyat”; Kamuda Sosyal Politika; Yıl 3; Sayı 11; 2009/4.
2010 (- makale)
67.) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Mainstreaming) Uygulamaları Hangi Sosyal Teoriler İçin Kullanılmaktadır?”; Kamu’da Sosyal Politika; Yıl 4; Sayı 12; 2010/1.
68.) “Kent(li)lerin Sosyalleşememe Sorunu: Romanlar Sosyal İçerme Politikalarının Neresinde?”; Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 4; Sayı 38; Mart 2010.
69.) “Sosyal Pedagojide Fıtrî Motivasyon”; Millî Şuur Dergisi; Sayı 13; Mart 2010.
70.) “Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modelleri Tartışmaları: Tarihî Perspektiften Günümüze Bir Yolculuk”; Türk-İş Dergisi; Sayı 389; Mayıs-Haziran 2010.
71.) (Selek Öz, Cihan ile ortak); “Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”; Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 42; Temmuz 2010.
72.) “Modern Kentlerde Dışlanan Özürlüler İçin Bütüncül Sosyal Politikalar”; İL-Bank Dergisi; Temmuz Ağustos 2010.
73.) “Manevî Bakım Eğitiminin Çerçevesi”; Milli Şuur Dergisi; Sayı 14; 2010.
74.) “Bir Ülkede Sosyal Barış Nasıl Temin Edilir?”; Değirmen Dergisi; Yıl 7; Sayı 22; Yaz 2010.
75.) Sosyal Siyaset Odaklı Gençlik Politikaları; Kamu’da Sosyal Politika; Yıl 4; Ekim-Kasım 2010.
76.) Sağlık Ekonomisi ve Bakım Güvence Sistemleri Açısından Bakıma Muhtaç Yaşlılara Yönelik Evde Sosyal Bakım; Çerçeve Dergisi; MÜSİAD; Ekim Kasım 2010
   

KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1.) “Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler”; 8. Bölüm: Manevî Bakım Aktiviteleri”; İBB Yayınları; İstanbul; 2009.
2.) “Engelli Çocuk Ve Ergenlerin Hakları”: Engelli Çocukların Cinsel İstismarına Karşı Korunmaları; Çocuk Hakları Kongresi 2010; Çocuk Vakfı Yayınları; 20 Kasım 2010.
   

ALMANCA KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1.) Wenn die Seele Leid erfährt: Islamische Notfall- und Krankenhausseelsorge im Aufbruch; “SEELSORGE IN ISLAMISCHER TRADITION”; (İslâm Gelenğinde Manevî Bakım); Fachtagung: “Union muslimischer Theologen/innen (UMTI); Mannheimer Institut; Evangelische Akademie der Pfalz; Enkenbach bei Kaiserslautern; (gefördert durch Bundesministerium des Innern und Georges Anawati Stiftung); 11-13.06.2010. (henüz basılmadı).
2.) Wenn die Seele Leid erfährt: Islamische Notfall- und Krankenhausseelsorge im Aufbruch; “Ein Bilick über die Grenzen: Muslimische Seelsorge in der Türkei”; (Türkiye’de İslâmi Manevî Bakım) Union muslimischer Theologen/innen (UMTI); Mannheimer Institut; Evangelische Akademie der Pfalz; Enkenbach bei Kaiserslautern; 11-13.06.2010. (henüz basılmadı).
   

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

TERCÜME ESER:
1.) Christian Gotthilf Salzmann; YENGEÇ KİTABI -ÇOCUĞUNUZU YANLIŞ TERBİYE EDİYORSUNUZ; Sebil Yayınevi; İstanbul; 1995; (160 sayfa).
BİLİMSEL ESERLER:
1.) BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Adapazarı; 1999 (Yayımlanmış Doktora Tezi: 210 sayfa).
2.) SOSYAL SİYASET AÇISINDAN KADIN VE AİLE-POLİTİKALARI; Birey Yayıncılık; İstanbul;1999: (238 sayfa).
3.) SOSYAL SİYASET AÇISINDAN ÖZÜRLÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE; Türdav Yay.; İstanbul; 2000 (280 sayfa).
4.) SOSYAL SİYASET AÇISINDAN ÖZÜRLÜLER POLİTİKASI (ALMANYA-TÜRKİYE MUKAYESELİ); Türdav Yay.; İstanbul; 2001 (224 sayfa).
5.) TEORİK VE PRATİK BOYUTUYLA SOSYAL BAKIM; T.C. Başbakanlık, SHÇEK-Yay.; Ankara; Aralık-2004 (228 sayfa). [II. genişletilmiş Baskı: Şefkatli Eller Yayınları; 2007; 380 sayfa]:
6.) ÖZÜRLÜLERE ADANMIŞ SOSYAL POLİTİKA YAZILARI; Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Yayınları; Mayıs 2006. (358 sayfa).
7.) DEĞİŞEN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALAR; Değişim Yayınları; Sakarya; Ekim 2006. (373 sayfa)
8.) (Demir, Oral ile ortak); Katılımcılık ve Kalkınma Ekseninde YEREL SOSYAL POLİTİKALAR; KAM Yayıncılık; İstanbul; 2008. (241 sayfa)
9.) MANEVÎ SOSYAL HİZMETLER; (Editörlük); Rağbet Yayınları; İstanbul; Kasım 2008; (541 sayfa)
10.) TIBBÎ SOSYAL HİZMETLERDE MANEVÎ BAKIM; Şefkatli Eller Yayınları; Ankara; Ekim 2007; (269 sayfa). [II. genişletilmiş Baskı: Rağbet Yayınları; 2010; 375 sayfa].
11.) (Yunus Köleoğlu ile ortak); SOSYAL POLİTİKALAR AÇISINDAN GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ; Lalezar Kitapevi; İstanbul; Mart 2011.
ANSİKLOPEDİLER:
1.) SOSYAL SİYASET TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; Kasım 2002. (II. Baskı; Sakarya Kitapevi; Şubat 2008: 653 sayfa)
2.) DAVRANIŞ BİLİMLERİ TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; Mart 2004 (860 sayfa).
3.) AHLÂK TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; 2003 (477 sayfa).
4.) SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Papatya Yay.; İstanbul; Nisan-2005 (400 sayfa).
5.) (Cihan Selek ile ortak); İNSAN KAYNAKLARI TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Değişim Yayınevi; 2007. (456 sayfa)
6.) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ TERİMLERİ (Ansiklopedik SOSYAL BİLİMLER Sözlüğü); Değişim Yayınları; Sakarya; Nisan 2007. (1.317 sayfa)
7.) SOSYAL HİZMETLERDE BAKIM TERİMLERİ (Ansiklopedik Sözlük); Şefkatli Eller Yayınları; Ankara; Temmuz 2007; (332 sayfa)
8.) (Yusuf Genç ile ortak); SOSYAL HİZMET TERİMLERİ (Ansiklopedik “Sosyal Pedagojik Çalışma” Sözlüğü); Şefkatli Eller Yayınları; 2010.
BİYOGRAFİ-KİŞİSEL GELİŞİM-BAŞARI SERİLERİ:
1.) MEŞHUR ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006. (152 sayfa)
2.) MEŞHUR KÖRLER VE SAĞIRLAR; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006. (139 sayfa)
3.) MEŞHUR RUHSAL ÖZÜRLÜLER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006. (121 sayfa)
4.) ÖZÜRLÜLERE ADANMIŞ ÖYKÜLER, FIKRALAR, BİLMECELER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006. (170 sayfa)
5.) YILDIZLAR ENGEL TANIMAZ-BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHÂBÎLERİN HAYATI; Aşiyan Yayınları; İstanbul; Nisan 2007. (282 sayfa) [II. Baskı; Tekbir Yayınları; 2008; (315 sayfa)]:
6.) ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLÜK AÇISINDAN ŞAKACI SAHABİ HZ. NUAYMAN; Rağbet Yayınları; Temmuz 2010.