Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Bakım
  • Başar, Serpil; "Hastanelerde Din Hizmeti Modeli", IV.Din Şurası, 12-16 Ekim 2009, Ankara.
• Darülaceze Demans Çalışma Grubu (Nurullah Yücel, Ali Seyyar ve diğerleri); Demanslı Yıllarla Değer Katan Aktiviteler; Akademik Geriatri Dergisi; 1; 2009; ss. 152-156.
• Seyyar, Ali; Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite”; Standart Dergisi; Yıl: 38; Sayı: 451; Temmuz 1999.
• Seyyar, Ali; AB’de Sosyal Hizmetler Kapsamında Tıbbî Rehabilitasyon Uygulamaları”; T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004.
• Seyyar, Ali; “Bakıma Muhtaçlığa Yol Açan Faktörler ve Hastalıklar”; www.sosyalsiyaset.net 
• Seyyar, Ali; “Tarihî Süreç İçinde Bakıma Muhtaçların Toplumdaki Yeri”; www.sosyalsiyaset.net.
• Seyyar, Ali; “Modern Dünyada Sosyal Bakım Biliminin Konusu ve Diğer Bilim Dalları Arasındaki İlişkisi”; www.sosyalsiyaset.net.
• Seyyar, Ali; “Sosyal Bakım Eğitimi Kapsamında Oluşan Sosyal Meslekler ve Ana Bilim Dalları”; www.sosyalsiyaset.net.
• Seyyar, Ali; “Sosyal Bakım Uygulamalarında Uzman Bakıcıların Rolü Ve Önemi”; www.sosyalsiyaset.net.
• Seyyar, Ali; “Sosyal Bakım Hizmetlerinde Bakım Kalitesi Ve Bakım Modelleri”; www.sosyalsiyaset.net.
• Seyyar, Ali; “Sosyal Bakım Hizmetlerinde Bakım Plânları Ve Kayıtları”; www.sosyalsiyaset.net.
• Reyhan Gazel; ÖZÜRLÜLER ŞURASI'NIN ARDINDAN
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın