Sosyal Siyaset Kürsümüz, Gazinin Hakkını Arıyor

 

19 Nisan 2011

Van’ın Başkele ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Abdullah Demirer(82)’in harabe bir evde yaşadığını basından öğreniyoruz. Vatani görevini yapmakta iken hükümetin almış olduğu kararla Kore’ye savaşa giden Abdullah Demirer, gazi olarak ülkesine geri dönüyor. Geri dönüyor ama eski sağlığını kaybetmiştir. Buna rağmen yine de hayatına bir şekilde devam etmiş.


Kore Gazisi Abdullah DEMİRER

Bugün 82 yaşında olan gazimizin yapmış olduğu fedakarlığın hiçbir maddi değerle karşılığının ödenemeyeceği malumdur. Ancak yine de devletimiz gazilerimize sağlamış olduğu sosyal haklarla vefa borcunu bir nebze de olsun ödemeye çalışmaktadır. Acaba yasalarla gazilerimize sağlanan sosyal haklar, hak sahipleri tarafından tam olarak bilinmekte midir? Sağlanan bu sosyal haklar, hak sahiplerine olması gerektiği gibi sağlanmakta mıdır? Bu görevle görevlendirilmiş olan kamu kurumu yeterli uzman personele sahip midir? Bizi tüm bu soruları sormaya iten sebep, 82 yaşındaki kore gazimiz Abdullah Demirer hakkında basında yer alan bir haberdir.(Haberi okumak için tıklayınız) Habere göre gazimiz devletten 3 ayda bir 1.100 TL maaş almaktadır.

Mevzuuata göre bu aylık, 1005 sayılı “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında vatanî hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktardadır (Bu miktar, 2011 yılı ilk 6 aylık dönemi için; 5750 x 0,061954 = 356,23 TL’dır). Yani 3 ayda bir ödendiğinde 356,23 X 3 = 1.068,70 TL olmaktadır. Bu miktar haberde belirtilen aylığı göstermektedir.

Ancak ilgili kanuna göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmayan muharip gazi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunduğu takdirde yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe aylıkları 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (16 yaşından büyük işçiler için ödenen net asgari ücret tutarı, 2011 yılı ilk 6 aylık dönem için 629,96 TL olarak belirlenmiştir) esas alınarak ödenmektedir (dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i ödenmektedir). Yani 3 ayda bir ödendiğinde 629,96 X 3 = 1.889,88 TL olmaktadır. Bu miktar, haberde belirtilen miktarın %50 fazlasına tekabül etmekte ve zor şartlarda yaşamını idame ettirmeye çalışan bir kişi için önemli bir miktardır.

Örnek vaka olarak incelediğimiz basındaki haberde detaylı bilgiye yer verilmemiştir. Bu nedenle Abdullah Demirer'in 1005 sayılı kanun kapsamı dışında kendisine sağlanan herhangi bir sosyal güvencenin olup olmadığını tespit etmemiz gerekmektedir. Konuyla ilgili bilgi edinmek için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında İller İdaresi'ne (Şehit ve Gazilerle ilgili koordinasyon görevi bu kurumda olduğu için) bir dilekçe yazdık. Konuyla ilgili Van Valisi Sayın Münir KARALOĞLU'na e-posta ile bilgi verilmiştir. İller İdaresi'nden gelen cevaba göre konu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun ilgi alanına girmekte olduğu ve SGK ile irtibat kurmamız gerektiğini öğrendik. Bunun üzerine SGK'ya konu ile ilgili bilgilendirme talebimizi yaptık. SGK'dan gelen cevaba göre ise konu ile ilgili birim çalışmalarını yaparak Kore Gazimiz Abdullah Demirer'e bilgi verileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla şuanda gazimizin durumu inceleme aşamasında olmakla birlikte konu tam olarak çözülmemiştir. Konu ile ilgili tarafımıza bilgilendirme yapılmayacağından dolayı Kore Gazimizle direk irtibat kurarak kendisini veya bir yakınını konu ile ilgili bilgilendirerek sürecin takipçisi olacağımızı bilmenizi isteriz.

 

Haberi okumak için tıklayınız...

 

İller İdaresine göndermiş olduğumuz dilekçe

Van'ın Başkale ilçesinde yaşamakta olan Kore Gazisi Abdullah DEMİRER ile ilgili basında yer alan bir habere göre gazimizin 3 ayda bir 1.100 TL civarında bir aylık almakta olduğunu öğrendim. 1005 sayılı kanun gereği herhangi bir sosyal güvencesi olmayan gazilerimize net asgari ücret miktarında aylık bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla 3 ayda bir 1.900 TL civarında bir gelire sahip olması gerekmiyor mu? Yoksa bu gazimizle ilgili olarak farklı bir durum mu söz konusudur?Bildiğim kadarıyla şehit dul ve yetimleri ile gazilerimizle ilgili koordinasyon ve bilgilendirme görevi, Başbakanlığın 2006/6 sayılı genelgesi ile İller İdaresine verilmiştir. Acaba İller İdaresi Genel Müdürlüğü, sahip olduğu tüm il ve ilçelerdeki kurumlarında bu hizmeti verebiliyor mu? Veriyorsa uzman kadroya sahip midir? Bu hizmetler sadece kuruma başvuru yapan vatandaşlara mı sunuluyor? Tüm ilçe/illerdeki İller İdaresi kurumları, o ilçe/ildeki şehit dul ve yetimleri ile gazilerimize sahip olduğu sosyal haklar konusunda bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti sunmakta mıdır?

-------------------------------------------------------------------------------------

İller İdaresinden gelen cevap

Elektronik posta iletinizde belirtmiş olduğunuz maaşla ilgili konuda Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi, ayrıca her İlde şehit ve gazilerle ilgili valiliklerde irtibat bürosu mevcuttur.

Bilgilerinize rica olunur.

İçişleri Bakanlığı
Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü

-------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen dilekçe

Van'ın Başkale ilçesinde yaşamakta olan Kore Gazisi Abdullah DEMİRER ile ilgili basında yer alan bir habere göre gazimizin 3 ayda bir 1.100 TL civarında bir aylık almakta olduğunu öğrendim. 1005 sayılı kanun gereği herhangi bir sosyal güvencesi olmayan gazilerimize net asgari ücret miktarında aylık bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla 3 ayda bir 1.900 TL civarında bir gelire sahip olması gerekmiyor mu? Yoksa bu gazimizle ilgili olarak farklı bir durum mu söz konusudur?

Not: Bu bilgilendirme talebi sonucu gazimiz bilgilendirilerek kendisine yasa ile sağlanan hakkın uygulanması sağlanacaktır.

Basındaki haber: http://www.haber7.com/haber/20110415/Kore-gazisi-harabe-bir-evde-yasiyor.php

Yunus KÖLEOĞLU

-------------------------------------------------------------------------------------

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen cevap

Kurumumuza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilgili birim tarafından verilen e-posta cevabı aşağıda sunulmuştur.

BAŞVURUNUZ ÜZERİNE İLGİLİ TALEBİNİZ İLGİLİ SERVİSTE İŞLEME ALINDI,İŞLEMİ TAMAMLANINCA İLGİLİYE BİLGİ GİDECEKTİR.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Edinme Birimi

-------------------------------------------------------------------------------------