1. Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi 21-25 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir.

 

08 Aralık 2011

Bilindiği gibi, tıbbi sosyal hizmetlerin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan hastaların, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını çözerek tedavi sürecinden yarar sağlanması ve sağlığına en kısa sürede kavuşarak toplumsal yaşamına etkin ve mutlu bir birey olarak dönmesini sağlamaktır. Bu çerçevede kongrenin amacı, tıbbi sosyal hizmetin ne olduğunu, hasta gruplarının tıbbi sosyal hizmete ne derece ihtiyaç duyduklarını ve sorunlarının çözümü ve sağlıklarına kavuşmaları açısından önemini ve etkinliğini bilimsel çalışmalar ve uygulama örnekleri ile ilgililere ve kamuoyuna anlatmak, yabancı ülkelerdeki deneyimleri paylaşmak ve değerlendirmek, böylece ülkemizin tıbbi sosyal hizmet politikasının oluşturulması için tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimlerini almak seklinde olacaktır. Organizasyonu Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından üstlenilecek kongre kapsamında, basta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Üniversiteler, AÇSAP, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Araştırma Kurumu, Birleşmiş Milletler, SGK ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. 21 - 25 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan 1. Uluslararası Tıbbi Hizmet Kongresi’nin başarıyla gerçekleşmesi ve amaçlanan faydanın sağlanabilmesi için basta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere, akademisyenlerin, sağlık yöneticilerinin, ilgili tüm tarafların işbirliği ve katılımını bekliyor, göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ediyorum.

Enginer BİRDAL

Sağlıklı Nesiller Derneği Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Irfan SENCAN

Yürütme Komitesi Başkanı

Dr. Sencer TEPE

Düzenleme Heyeti (İsimler soyadına göre alfabetik dizilmiştir.)

Fatma AKAY

Kürsat ALDEMIR

Serhan BALKANAL

Enginer BIRDAL

Dr. Ali EDIZER

Uzm. Dr. Orhan KOÇ

Dr. Serdar MERCAN

 

KONU BAŞLIKLARI

Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı ve Süreç

            - Tıbbi Sosyal Hizmetin Tanımı
              - Dünyada Tıbbi Sosyal Hizmetin Gelisimi
              - Türkiye’de Tıbbi Sosyal Hizmetleri

Tıbbi Sosyal Hizmetin Mevzuatı

Tıbbi Sosyal Hizmet, Psikososyal Destek ve Hastaların Manevi İhtiyaçları

Tıbbi Sosyal Hizmet ve Ekip Çalışması

Tıbbi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Sistemleri

Tıbbi Sosyal Hizmet, Personel Eğitimi ve Yeterliliği

Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Psikiyatri

Kronik Hastalıklar ve Tıbbi Sosyal Hizmet

Acil Servis Uygulamalarında Tıbbi Sosyal Hizmet

Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Onkoloji

Sosyal Dışlanmaya Maruz Kalan Hasta Grupları için Tıbbi Sosyal Hizmet

 

ORGANİZASYON

AJANSFA - Tel: 0 212 272 61 06 • www.ajansfa.com • info@ajansfa.com

Ayrıntılı bilgi için: www.tibbisosyalhizmetkongresi.org

 

TARİH: 21-25 ARALIK 2011

YER: Sueno Hotels Side / ANTALYA