Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Kadir ARICI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Huk.ve Sos.Güv.Huk
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Tel:0-312-212 68 53
E-mail : arici@gazi.edu.tr

1956 Yılında Çankırı-Eldivan'da doğdu. Evli ve 2 Çocuklu.


Öğrenim Durumu;

İlkokul; Eldivan Merkez İlkokulu 1961-1966
Ortaokul; Atatürk İlköğretmen Okulu 1966-1972
Lise; Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi 1973

Üniversite; Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümü 1972-1975
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1975-1979

Yüksek Lisans; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk.1981


Doktora;


- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Hukuku.1985

- 1991 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti

- Ekim 1997- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü


Mesleki ve Akademik Çalışmalar;


- Siirt İli Kozluk İlçesi İnişli Köyü İlkokul Öğretmeni.(3 ay süreli) 1972

- Tokat Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi İngilizce Öğretmeni.1975-1978

- Tokat Barosu Avukatlık Stajı 1979-1980

- Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Politika ve İş Hukuku Kürsüsü Asistanı,1980

- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yardımcı Doçenti 1987-1991

- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Doçenti -1992

- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Profesörü -1997

Bildiği Yabancı Diller; İngilizce ve Almanca


Yurt Dışı Tecrübeleri;


1986 İtalya-Torino İlo Eğitim Merkezi Sendika Eğiticilerinin Eğitimi Sertifika Programı(7 Hafta)

- 1988-1989 F.Almanya Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi


Üniversite Dışı Görevi;- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

- Türkiye Çapında (1987-1993)

- Resmi Arabulucu (Kayseri Bölgesi 1993-1996)

- Resmi Arabulucu (Ankara Bölgesi Devam Ediyor)

- Etibank Genel Müdürlüğü I.Hukuk Müşaviri (1994-1996)

- Bağ-Kur ve SSK'nın son İki Genel Kurulunda (Y.Ö.K.Temsilcisi) Delegelik

- DPT 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Kurumu Alt Komisyon Başkanlığı


Milletlerarası Faaliyetleri;


- ICA'nın 100. Kuruluş Yılı ve Genel Kurulu'na Türk Kooperatifçilik Kurumu'nu temsilen gözlemci Olarak İştirak ( Eylül 1995/Manchester.U.K)

- XIV.Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi Düzenleme Komitesi Üyeliği (3-6 Kasım 1993 Milli Kütüphane-Ankara)

-XV.Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi (6-9 Kasım 1996 Başkent Öğretmenevi-Ankara)


Kurum içi Görevler;


-Gazi Üniversitesi Kazaları Önleme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (sona erdi ) .
- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği - doçent temsilcisi olarak - ( sona erdi )

- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
(1997 - 15 Ağustos 2000 )
- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı (Devam ediyor )

Kitapları
Makaleleri
Arıcı, Kadir; “SOSYAL SİGORTA SİSTEMİMİZDE ÖLÜM SİGORTASINDAN ANA-BABAYA SAĞLANAN SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 4; Ocak 1999.
Arıcı, Kadir; “Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik Fonu”; TİSK-İşveren Dergisi; Aralık 2001.