Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Yusuf ALPER

 

Kitapları
Makaleleri
  ALPER; Yusuf; “ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA YENİDEN YAPILANMA VE DENETİM”;İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt: 3; Sayı: 2; 2001.
Alper, Yusuf; “Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik”; Cilt: 16; Sayı: 2; 2002.