Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Kitapları
Makaleleri
Sözer, Ali Nazım; “BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN YENİDEN YAPILANMALARINA İLİŞKİN BİR MODEL”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 3; Nisan 2000.
Sözer, Ali Nazım; Ceza Hukuku ve Sosyal Devlet; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1997.