Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Nusret EKİN

 

Kitapları
Makaleleri
Ekin, Nusret; Küreselleşmenin İki Yüzü: İstenmeyen “Kaçak Göçmenler”-“Davetli Bilgi İşçileri”; TÜHİS Dergisi; Cilt: 17; Sayı: 2; Kasım 2001.
Ekin, Nusret; Küresel Dönüşümde Sosyal Çelişkiler ve Yeni Vizyon; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 3; Nisan 2000.
Ekin, Nusret; “Ortak Eğitim, Ortak Gelecek”; MESS_Mercek Dergisi; Temmuz 2000.
Ekin, Nusret; “Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı”; MESS-Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 18; Nisan 2000.