Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Metin KUTAL

 

Kitapları
Makaleleri
Kutal, Metin; “Toplu İş İlişkilerinin Temel Kurumları Açısından Arayışlar”; TÜHİS Dergisi; Cilt: 17; Sayı: 2; Kasım 2001.
Kutal, Metin; “KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN TÜRK SENDİKACILIĞI ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ'”;Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1997.
Kutal,Metin;”Türk İş Hukukunda Çağdaşlaşma Eğilimi” ; Sosyal Siyaset Konferansları; İktisat Fakültesi, 47. kitap; İstanbul,2004