Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Ali Rıza OKUR

1942 yılında Kayseri’de doğdu. 1944de ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. 1961de Galatasaray Lisesini, 1966da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1966-1968 tarihleri arasında askerlik görevini Amasya’da tamamladı. Askerlikten sonra bir yıl kadar avukatlık yaptıktan sonra, 1970 yılında asistan olarak akademik hayata atıldı. 1981de İstanbul Hukuk Fakültesinde yürütmekte olduğu tez çalışmaları sonucu “Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi” konulu çalışması ile “Hukuk Doktorasını” tamamladı. 1986da “Sendikal Faaliyetin Gelişimi ve Türleri” çalışması ile doçent unvanını aldı. 1987 yılında 6 ay rotasyonla gönderildiği Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derslerini yürüttü. 1988-1991 yılları arasında MÜ. İkt. İd. Bil. Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1944-1997 yılları arasında aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığını yaptı. 1992de “Sağlık hakkı ve Sağlık Sigortaları” çalışması ile profesörlük unvanına layık görülen Ali Rıza Okur, halen bu fakültenin değişik bölümlerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürütmektedir. Ali Rıza Okurun bu alanlarda yüzü aşkın bilimsel çalışması bulunmaktadır.

 

Kitapları
Makaleleri
  Okur, Ali Rıza; “Sosyal Güvenlik Depremi”; Çimento İşveren Dergisi; Cilt: 15; Sayı: 6; 2001.