aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

 

Makaleler ;

<<<Sosyal Siyaset Makaleleri

 

 

Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya İle Karşılaştırması

 

 

 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,  Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr

 

 

ULAKBİM yakın geçmişte “Türkiye Bilimsel yayın Göstergeleri (I) adı altında 1981-2006 yılları arasında dünyada ve Türkiye’de yapılan bilimsel makale üretimini ve buların atıf sayısı ve etki değerlerini belgeleyen bir kitap yayınladı. Kitap İ. Hakkı DEMİREL, Cem SARAÇ ve Elif Aytek GÜRSES tarafından hazırlanmıştır. ÜLAKBM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri veri tabanı üyesi olarak ULAKBİM daire başkanı Sayın Prof. Dr. Cem Saraç bey tarafından bizlere de bir kitap verildi. Orhan Bursalı 23 Kasım 2007 tarihli CBT dergisinin sayı 1079’daki köşesinde konuyu duyurdu.  

Kitap yalnızca THOMSON-IS tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleleri ülkeler ve ağırlıklı olarak da ülkemizdeki üniversiteler tarafından bilim disiplinlerine göre yapılan çalışmaları hiçbir yorum yapılmadan tablolar halinde sunulmuştur. Kitap, 7 bölümden oluşuyor, her bölüm kendi içinde karşılaştırmalı veri tablolarından oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye'deki Bilimsel Yayın Göstergeleri ve Türkiye dahil 28 ülke ile yayın sayısı, bilime katkı oranı, toplam atıf sayısı karşılaştırmalı durum tablosu oluşturulmuştur. Diğer bölümlerde Türkiye’deki üniversitelerin bilim dallarına göre yayınladıkları bilimsel yayınlar ve her bilim dalına ilişkin yıllar itibarı ile yayın sayıları ve atıf değerleri gösterilmiştir.

 

Kitabın genel özeti: 

Birinci bölümde 1981-2006 yılları arasını kapsayan bu çalışmada Türkiye'nin hem uluslararası hem de ülke içi bilimsel yayın durumu karşılaştırılmıştır. Dünyanın genel durumu Tablo 1.1’da görüldüğü gibidir.

 

Tablo 1.1. Türkiye dahil 28 ülke ve Latin Amerika, Asya-Pasifik (Japonya dahil), Asya-Pasifik (Japonya hariç), Avrupa Birliği, OECD ülkeleri ve bütün ülkelere ait (Dünya Toplamı), 1981-2006 yıllan arasındaki toplam Yayın Sayısı (Y! Katkı Oranı (KO), Toplam Atıf Sayısı (TAS) ve Etki Değeri (ED) verileri.

Ülkeler

Yayın Sayısı

Katkı Oranı(%)

Toplam Atıf Sayısı

Etki Değeri

ABD.

5.861.401

36,01

123.847.576

21,13

İngiltere

1.443.131

8,87

24.893.165

17,25

Japonya

1.371.470

8,43

16.530.172

12,05

Almanya

1.318.796

8,1

18.496.102

14,02

Fransa

956.191

5,87

13.466.609

14.08

Kanada

771.300

4,74

12.680.206

16,44

İtalya

588.009

3,61

7.558.269

12,85

Çin Halk Cumhuriyeti

478.737

2,94

2.524.807

5,27

Avustralya

428.358

2,63

6.109.868

14,26

Hindistan

405.785

2,49

2.008.846

4,95

Hollanda

383.149

2,35

6.840.392

17.85

İspanya

375.133

2,3

3.832.993

10,22

İsveç

308.197

1,89

5.722.457

18,57

İsviçre

274.392

1,69

5.658.730

20.62

İsrail          

197.446

1,21

2.903.772

14,71

Polonya

190.683

1.17

1.352.491

7,09

Brezilya

168.022

1,03

1.381.837

7.03

Finlandiya

137.856

0,85

2.135.932

15.49

Avusturya

130.651

0,8

1.710.202

13,09

Norveç

100.975

0,62

1.447.127

14.33

TÜRKİYE  

98.186

0,6

428.642

4,37

Yunanistan

86.711

0,53

688.794

7,94

Meksika

77.747

0.48

585.358

7,53

Arjantin

72.574

0,45

586.039

8,08

Portekiz

49.039

0,3

425.462

8,68

Şili

37.388

0,23

351.619

9,4

İran

24.995

0,15

95.205

3,81

Venezüella

16.678

0,1

141.474

8,48

 

 

 

 

 

Latin Amerika

406.234

2,5

3.106.577

7,65

Asya-Pasifik (Japonya hariç)

1.840.399

11.31

14.411.698

7,83

Asya-Pasifik

3.161.514

19.42

30.461.688

9.64

Avrupa Birliği

5.904.142

36,27

82.003.203

13,89

OECD Ülkeleri

12.833.766

78,85

207.511.166

16,17

Dünya Toplamı

16.276.861

100

235.101.933

14,44

 

Kitap dünyadaki değişik ülkelerin bilimsel yayın ve bu yayınların toplam atıf sayısı ve etki değerlerini de işlemiş. Türkiye’nin 25 yıl içinde ürettiği makale sayısı diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye 25 yılda 98 186 makale üretti ve ürettiği toplam makale sayısı ile Dünyada 21. sırada bulunuyor. Dünya bilimsel makalelere katkı oranı % 0.6, toplam atıf sayısı 428.642, etki değeri de 4,37.  Diğer ülkelerin genel durumu ise, ABD'nin yayını 5.861.401; İn­giltere 1.443.131; Japonya’nın 1.371.470; Almanya 1.318.796 ile milyon düzeyinde makale üretirken, nüfus olarak bizden çok küçük olan Finlandiya 137.856; Avusturya 130.651 ve Norveç 100,.975 makale ile bize en yakın sayıda makale üretmişlerdir.

Türkiye tabloda da görüleceği gibi bizi Yunanistan, Meksika, Arjantin ve Portekiz izliyor. Ancak bu ülkeler bizden daha az yayın yapmalarına karşın aldıkları toplam atıf sayısı ve etki değeri yönünden bizden daha yüksek değerlere sahiptirler. Bu da bizim ürettiğimiz makalelere olan ilginin bizden daha az makale üreten ülkelere göre daha düşük düzeyde değerlendirildiğini gösteriyor.

Tartışmasız OECD ve Avrupa Birliği  ülkeleri çok farklı olarak bilimsel makale üretmektedirler. Bu ülkelerin tamamının ortak özelliği GSMH dan %2’nin üzerinde bilime katkı yapmalarıdır. Bu  ülkelerin yaptıkları yayın yapısı ile GSMH’dan ayıldıkları pay arasında da  doğrudan bir ilişkinin bulunmasıdır.

 

Bilim Dallarına Göre Türkiye'de Üretilen Bilimsel Makaleler

 

Kitapta 24 bilim dalı ve onların altındaki 106 alt bilim dalında­ki yayın sayıları da yıllar bazında genel ve üniversiteler ayrımında verilmiştir.

Kitapta tek tek kurumlar bazında bilim dallarına göre yayınları da in­celemek mümkün. Tablo 3.2’deki veriler, ülkemizin kendi içinde ürettiği makalelerin üçte biri yalnızca klinik tıp alanında yayınlanmış. Tıbbın diğer alanları da tabloya katıldığında neredeyse yarısı sağlık bilimleri alanında yapılmış oluyor. Temel bilimler içinde Kimya bilimi biraz öne çıkıyor, sonra fizik ve biyoloji geliyor. Matematikte 25 yılda 1.197 makale üretmiştir. Mühendislik gibi Türkiye'nin en önemli öncü  üç teknik üniversitesindeki onlarca alan itibarı ile toplam 10 bin yayın üretilmiştir. Sosyal bilimlerde maalesef dökülüyoruz. Kitaptaki tabloya bakınca gerçi sosyal bilimlerde yayın yapmanın zor olduğunu biliyordum ancak açıkçası ilk defa bu kadar zayıf olduğumuzu fark ettim.

 

Tablo 3.2’nin ilginç bir özelliği de, Türkiye'de bütün bilim dallarında kendine atıflar dahil ve hariç olmak üzere, atıf yapılan yayın sayıları ve atıf sayılarının listeleri verilmiş.

Kendine atıf dahil toplam 98.024 yayın yapılmış ve toplam 428.640 atıf yapılmış.

Kendine atıf hariç, toplam 64.031 yayın yapılmış ve bu yayınlarda 112.705 atıf almıştır. İlginç olanı kendine atıf yapılan yayın sayısı 64.031 ve atıf sayısı

112.705’e yani yayınlara alınan (saf) atıflar, üçte bir oranına iniyor olmasıdır. Bu durum ülkemizde yayınlanan makaleler olan yayınların daha az ilgi gördüğünü belirtiyor.

 

Tablo 3.2 bütün üniversiteleri 24 bilim dalında toplam yayın ve atıf sayısı ile etki değeri yönünden karşılaştırmıştır. Tablolar düzenlenirken bazı alanlar alt disiplinler yönünden ayrılırken bazıları birlikte tutulmuş. Örneğin Ziraat bilimler ile Bitki ve hayvan bilimleri aynı alana hitap ediyor. Alt bilim dallarının da hanginin hangi alanda değerlendirildiği bilinmiyor. Buna bezer mühendislik ve tıp bilimi altındaki bazı alanlar ayrıştırmış olması etki değerinin alanın net belirlenmesini engellemektedir.

 

Tablo 3.2. Türkiye'nin 1981 -2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında "Kendine Atıflar Dahil" ve "Kendine Atıflar Hariç yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayı­sını göstermektedir.

TÜRKİYE  (1981-2006 DÖNEMİ)

 

Bilim Dalları

Kendine Atıflar Dâhil

Yayın             Atıf              Etki Sayısı           Sayısı          Değeri

Kendine Atıflar Hark

Yayın         Atıf           Etki Sayısı        Sayı)         Değeri

 

Bilgisayar Bilimleri

727

1.625

2,24

511

458

0.90

 

Bitki ve Hayvan Bilimleri

5.040

13.791

2.74

3.508

2.601

0,74

 

Biyoloji ve Biyokimya

4.310

25.127

5.83

2.463

5.289

2.15

 

Eğitim

137

170

1.24

125

11

0.62

 

Ekoloji/Çevre

2.969

11.903

4.01

1.833

2.885

1,57

 

Farmakoloji

3.143

17.587

5,60

1 626

4.269

2.63

 

Fizik

7.359

39.435

5,36

347

4.040

1.16

 

Hukuk

14

1

0,07

13

0

0.00

 

İktisat ve İstetme

1.050

3.243

3,09

759

1.203

1,58

 

İmmünoloji

570

4.195

7.36

379

1.008

2,66

 

Kimya

13.118

71.515

5,45

5.798

7.700

1,33

 

Klinik Tıp

38.138

150.689

3.95

30 155

66.999

2,22

 

Malzeme Bilimleri

3.786

14.283

3,77

2.196

2.758

1,26

 

Matematik

1.147

2.649

2,21

747

498

0.67

 

Mikrobiyoloji

896

5.872

6.55

489

1.203

2,46

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1, 076

16.074

14,94

524

1 497

2.86

 

Mühendislik Bilimleri

10.346

32.891

3.18

6.341

6.899

1.09

 

Nöroloji ve Davranış Bilimleri

2.212

17.756

8,03

1 192

5 197

3,73

 

Ortak Disiplinler

732

3.760

5.14

379

506

1,34

 

Psikoloji   Psikiyatri

1.108

4.979

4.49

757

1.358

1,79

 

Sosyal Bilimler (genel)

1.178

2.708

2,30

907

1.080

1.19

 

Uzay Bilimleri

647

3.455

5.34

341

545

1,60

 

Yerbilimleri

2.593

19.655

7,58

1.393

1.982

1.42

 

Zirai Bilimler

3.591

13.459

3,75

2.354

3.773

1,60

 

Türkiye Toplam

106.106

473.440

 

               

 

Türkiye'deki Üniversitelerin Ürettiği Makaleler, Atıflar ve Etki Değerleri

 

Kitap üniversitelerin toplam yayın durumunu da alfabetik sıraya göre sıralamış. 25 yıl­da yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri yönünde Hacettepe 9.729 yayınla birinci; İstanbul Üniversitesi 8.841 yayınla ikinci ve Ankara Üniversitesi 5.980 ya­yınla üçüncü sırada. ODTÜ 5.711 yayınla dördüncü, sıralamayı Ege 4165  ve İTÜ de 4.027 yayınla takip etmektedir. Genelde yerleşik geçmişi olan alt yapısı ve akademik kadroları oluşmuş üniversiteler göreceli olarak sonradan kurulan, akademik kadrosu oluşturulamayan üniversitelere göre daha fazla yayın yapmışlardır.

Tabii doğal olarak son yıllarda kurulan yeni üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin birkaçı hariç diğerleri toplam yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri yönünden daha düşük düzeyde görülerek tablonun sonlarında yer almaktadırlar.

 

Tablo 2.1. Türkiye Kurumlarının 1981 -2006 döneminde bütün bilim dallarında yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.

TÜRKİYE     (1981-2006 YILLARIA ARASI)

KURUMLAR

Yayın Sayısı

Atıf Sayısı

Etki Değeri

Aban! İzzet Baysal Üniversitesi

498

842

1,69

Adnan Menderes Üniversitesi

591

1.159

1,96

Afyon Kocatepe Üniversitesi

423

739

1,75

Akdeniz Üniversitesi

1.676

6.176

3.68

Anadolu Üniversitesi

914

3.357

3,67

Ankara Üniversitesi

5.980

28.447

4,76

Atatürk Üniversitesi

2.814

9.557

3,40

Atılım Üniversitesi

180

362

2,01

Bahçeşehir Üniversitesi

41

76

1.85

Balıkesir Üniversitesi

320

894

2,79

Başkent Üniversitesi

1.514

3.105

2,05

Beykent Üniversitesi

16

3

0,19

Bilkent Üniversitesi

2.209

15.656

7,09

Boğaziçi Üniversitesi

2.383

18.450

7,74

Celal Bayar Üniversitesi

629

1.534

2,44

Cumhuriyet Üniversitesi

962

3.451

3,59

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

362

946

2,61

Çankaya Üniversitesi

124

346

2,79

Çukurova Üniversitesi

2.407

9.538

3,96

Deniz Harp Okulu

15

114

7,60

Dicle Üniversitesi

1.043

3.517

3,37

Doğu Akdeniz Üniversitesi

415

1.284

3,09

Doğuş Üniversitesi

75

100

1,33

Doku/ Eylül Üniversitesi

2.713

10.880

4,01

Dumlupınar Üniversitesi

119

163

1,37

Ege Üniversitesi

4.165

18.610

4,47

Erciyes Üniversitesi

2.137

8.796

4,12

Fatih Üniversitesi

283

807

2,85

Fırat Üniversitesi

2.043

6.122

3,00

Galatasaray Üniversitesi

45

114

2,53

GATA

852

3.502

4,11

Gazi Üniversitesi

3.875

14.922

3,85

Gaziantep Üniversitesi

1.040

3.419

3,29

Gaziosman Paşa Üniversitesi

67

157

2,34

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

485

1.102

2,27

Hacettepe Üniversitesi

9.729

61.037

6,27

Haliç Üniversitesi

10

17

1,70

Harran Üniversitesi

497

1.352

2,72

Hava Harp Okulu

7

2

0,29

 

Tablo 2.1. (devam ediyor) Türkiye Kurumlarının 1981 -2006 döneminde bütün bilim dallarında yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.

Türkiye (198I-2006 Yılları anısı)

KURUMLAR

Yayın Sayısı

Atıf Sayısı

Etki Değeri

Işık Üniversitesi

134

172

1,28

İnönü Üniversitesi

1.176

4.527

3,85

İstanbul Bilgi Üniversitesi

51

62

1,22

İstanbul Kültür Üniversitesi

37

100

2.70

İstanbul Teknik Üniversitesi

4.027

21.493

5,34

İstanbul Üniversitesi

8.841

53.048

6,00

İzmir Ekonomi Üniversitesi

16

4

0,25

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversite»

306

844

2,76

K Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

390

568

1,46

Kadir Has Üniversitesi

97

250

2,58

Kafkas Üniversitesi

244

377

1,55

Kara Harp Okulu

16

30

1,88

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1.918

7.511

3,92

Kırıkkale Üniversitesi

450

912

2.03

Kocaeli Üniversitesi

891

2.542

2,85

Koç Üniversitesi

625

3.406

5,45

Lefke Avrupa Üniversitesi

6

9

1,50

Maltepe Üniversitesi

46

76

1,65

Marmara Üniversitesi

2.346

11.805

5,03

Mersin Üniversitesi

829

2.167

2,61

Mimar Sınan Üniversitesi

25

49

1,96

Muğla Üniversitesi

137

207

1.51

Mustafa Kemal Üniversitesi

269

563

2,09

Niğde Üniversitesi

242

636

2,63

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1.672

4.857

2,90

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5.711

29.452

5.16

Osmangazi Üniversitesi

1.224

3.854

3,15

Pamukkale Üniversitesi

496

1.148

2.31

Sabancı Üniversitesi

287

1.631

5,68

Sakarya Üniversitesi

401

1.277

3,18

Selçuk Üniversitesi

1.600

4.958

3,10

Süleyman Demirel Üniversitesi

945

1.684

1,78

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

7

9

1,29

Trakya Üniversitesi

890

2.202

2.47

TÜBİTAK

1.933

10.041

5,22

Ufuk Üniversiten

4

4

1,00

Uludağ Üniversitesi

1.461

4.377

3,00

Yakın Doğu Üniversitesi

27

102

3,78

Yedilepe Üniversitesi

204

319

1,56

Yıldız Teknik Üniversitesi

875

2.854

3,26

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

822

2.027

2,47

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

454

815

1,80

 

Tablo 2.1’den çıkarılan bir diğer konu da üniversitelerin toplam yayın sayısı kadar yayınların aldığı atıf sayısı ve etki değerleri arasındaki farklılıkları göstermektedir.

 

Tablo ülkemizde sonradan kurulan ve yerleşik alt yapısı ve akademik kadrosu gelişmemiş üniversitelerimizin istenilen ölçüde yayın yapamadıkları, yapsalar dahi yayınlara olan itibarın düşük düzeyde kaldığı yönündendir. Genelde ülkemizin yerleşik akademik kadroları oluşan üniversitelerde daha çok yayın yapılmasına karşın, yayınların atıf sayısı ve etki değerleri de yüksek olmaktadır.

Bilkent sonradan kurulmasına karşın yayın sayısı ve etki değeri yönünden önde görülüyor. Bunun nedeni çok nitelikli ve bilim disiplini olan insanları bünyesinde toplaması ve düzenli yayın yapmayı zorunlu kılmasıdır. Tabii Bilkent ayrıcalıklı bir durumdur.

 

Son yıllarda üretilen yayından çok atıf sayısı ve özellikle de etki değeri dikkate alınmaktadır. Hatta üretilen bilginin ne kadarının yaralılığa dönüştüğü dikkate alınmaktadır.

Yerleşik üniversitelerde aynı miktarda yapılan bilimsel makalelerin, yerleşik olmayan üniversitelerde yapılan yayınlardan daha fazla atıf aldığı ve dolayısıyla daha yüksek etki faktörüne sahip olduğu görülmektedir.

 

                                                           Yayın sayısı     Atıf sayısı       Etki değeri

Boğaziçi Üniversitesi                          2.383               18.450             7,74 

Bilkent Üniversitesi                             2.209               15.656             7,09

Hacettepe Üniversitesi                       9.729               61.037             6,27

İstanbul Üniversitesi                            8.841               53.048             6,00

İstanbul Teknik Üniversitesi                4.027               21.493             5,34

Ege Üniversitesi                                  4.165               18.610             4,47

Çukurova Üniversitesi                         2.407               9.538               3,96

Atatürk Üniversitesi                             2.814               9.557               3,40  

Harran Üniversitesi                              497                  1.352               2,72

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi    454                  815                  1,80

İzmir Ekonomi Üniversitesi                  16                    4                      0,25

 

Doğal olarak milyon nüfus başına bilimsel makale sayısı yanında üniversitelerin ve bilim dallarının bilim adamı başına makale sayısı belirlenseydi resim biraz daha net okunabilirdi.

 

Tablolardan edinilecek bilgi ile üniversitelerin kendi bilim politikalarını ve misyonları ile vizyonlarını yeniden sekilendirecekleri muhakkaktır. Ancak her şey de yayın değildir tabii. Üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli öğrenci sayısı yanında yerli makaleler ve kitaplarda önemli birere gösterge olarak kabul edilmesi gerekir.

Türkiye yüz ölçümü, nüfusu ve ekonomisi yönünden dünyanın ilk büyük 20 ülkesi arasında bulunmaktadır. Ancak bilimsel gelişmişliği konusunda aynı ölçüde geliştiği söylenemez. Şüphesiz son yıllarda önemli atak yaparak yayın sıralamasında 20. sıralara kadar gelebildik, ancak  bütün bunların Dünya bilimine katkı yaptığı ancak içeriye yansımadığı da sıkça konuşulmaktadır. Önemli olan bilginin faydaya dönüşmesini sağlamaktır.

Özet olarak bu kaynak kitap aslında üniversite yöneticileri için resmin bütünü görmek için önemli bir kaynak. Kitap üniversitelerin yaptığı yayınları alanlarına göre verileri derlenmiş ve ülkelere göre kıyaslamalı olarak sıralamış. Değerlendirme ve yorum yok. Herkesin kendisini görmesi açısından önemli.

 

Verileri çok yorum katmadan bilginize sunmak istedim. Bu aşamadan sonra kurumlar kendi durumlarını kendileri değerlendirmeleri daha yaralı olacaktır.

Google