Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

Doğum Tarihi: 1953
Ünvanı: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1974
Yüksek Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1978
Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1983

Akademik Ünvanlar:
Yrd.Doç.Dr. Endüstri Mühendisliği, İTÜ, Sakarya Müh.Fak. 1984.
Yrd.Doç.Dr. İşletme Bölümü, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F., 1993.
Doç.Dr. Çalışma Ekonomisi Bölümü, Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., 1995.
Prof.Dr. Çalışma Ekonomisi Bölümü, Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., 2001.

İdari Görevler

2002- 2003 Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölüm Başkanlığı
1993- Ekonometri Bölüm Başkanlığı
1990-1991 Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd.
1986-1987 SMYO Mak. Res. ve Konst. Bölüm Başkanlığı
1984-1986 SMYO Müdür Yrd.

Makaleler ve Projeler
1. ‘İhraç Ürünleri Pazar Yapısının Faktör Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi’, SAÜ., İ.İ.B.F. Milenyum Armağanı (Özel sayı), 2001, Sakarya.
2. ‘Müşteri Memnuniyetinin Sağlanmasında Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Kano Modeli’, (Zengin, Hayrettin), SAÜ., İ.İ.B.F. Milenyum Armağanı (Özel sayı), 2001, Sakarya.
3. ‘Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyetlerinin Azaltılması ve Raporlanması’, (Sarıkaya, Nilgün), SAÜ., İ.İ.B.F. Milenyum Armağanı (Özel sayı), 2001, Sakarya.
4. 'Meslek Yüksekokullarında (Teknik Programlar) Eğitim Kalitesinin Piyasa Taleplerine Uyumluluğu Bakımından İncelenmesi' (Karayel, D., Özkan,S.), Tüsiad-Kalder 8. Ulusal Kalite Kongresi, "2000 li Yıllar ve Toplam Kalite Yönetimi", 3-4 Kasım 1999.
5. ‘Eşanlı Kalite Kontrol Diyagramı’, Ekonomi ve Yönetim – Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan, Sakarya Üniversitesi Matbaası, 1998, Sakarya.
6. ‘Optimal Eşitsizlik Ölçüleri’, Siyasette ve Yönetimde Etik, SAÜ ve ATSO, 1998, Sakarya.
7. ‘Genç Nüfusta İşsizlik’, Çalışanlar Toleyis, Sayı: 42, 1998, İstanbul.
8. 'Dağılım Türünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması', (Aydın, M. E.), ZİS'96 Birinci Ulusal Zeki İmalat Sistemleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 30-31 Mayıs 1996, Sakarya.
9. ‘Japon İşletme Yönetimi Üzerine Düşünceler-Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Model Olabilir mi? ‘(Yıldız, G.),Sabahaddin Zaim’e Armağan, İktisat Fakültesi Mecmuası, 1994 / B-3 c-1-4, 1996, İstanbul.
10. ‘Toplam Kalite Yönetiminin Ekonomi ve Endüstri İlişkilerine Etkiler’, (Yıldız, G.), TSE Standard ve Kalitenin Ekonomideki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 29 kasım 1994, Sakarya.
11. ‘Youth Unemployment’, Cooperation in Türkiye, Number: 21, October 1994, Ankara.
12. ‘Sakarya İli Hava Kalitesi Ölçümlerinin İstatistiksel Analizi’, (İleri, R.), Türk Devletleri Arasında
13. İlmi İşbirliği Konferansı", Taşkent-Özbekistan 1994. 13. ‘Normal Olasılık Kağıdı ve Normallik Kontrolünde Kullanılması’, Standart, Ocak 1994, Ankara.
14. ‘İhracatta Mevsimlik Hareketlerin Analizi (1952-1990)’, Hacettepe Üniversitesi. İ.İ.B. Fakültesi Dergisi, C.9, 1991,Ankara.
15. ‘E5 Karayolu Sakarya İli Kesiminde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Analizi’, G.Ü.,Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, C.2, 1991, Ankara.
16. ‘İç Anadolu Bölgesinde Büyük İmalat Sanayiinin Coğrafi Dağılımı ve Toplanma Eğilimi-1986’, G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, C.2, S.4, Aralık 1990, Ankara.
17. ‘Proses Kabiliyeti ve Kalite’, G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, 1989, Ankara.
18. ‘Verimliliğin Bir Anahtarı Olarak Kalite Kontrolü ve Standardizasyon’, (Uğur, A.), Sanayide Standardizasyon ve Verimlilik I Sempozyumu, 1987, Ankara.
19. ‘Tüketicinin Korunması ve Standardizasyon’, (Uğur, A.), Standard, Ocak, 1988, Ankara.
20. ‘Standardizasyon ve Kalite Kontrolu Uygulamalarında Tahmin Güvenirliğini Artırmak İçin Zümrelere Göre Örnekleme’, Sanayi Mühendisliği dergisi, Sayı.21, 1988, İstanbul.
21. ‘Türkiye'de Tekstil Sektörünün Coğrafi Dağılımı ve Toplanma eğilimi’, (İnan, Ö.), Tekstil ve Makina Dergisi IV. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı, 1988, Bursa.
22. ‘Türkiye’deki Ölüm Olaylarının Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler Yardımıyla Analizi’, (Türker, E.S.), Ulusal Matematik Sempozyumu, 1987, Trabzon.
23. ‘Türk Tekstil Sanayiinde Araştırma-Geliştirme ve Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri’, (Yıldız, G.), III. Ulusal Tekstil Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Dergisi, Yayın No.123, 1986, Ankara.
24. ‘Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yeni Bir Yaklaşım (Sistem Yaklaşımı)’, (Yıldız, G.), İTÜ. Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası, 1986, Adapazarı.
25. ‘Türkiye'nin Sanayileşme Sürecinde Kalite Kontrolünün Önemi ve Kalite Bilinciyle Eğitilmiş Teknik Eleman Gereksiniminin Karşılanmasında Meslek Yüksek Okullarının Rolü’, (Yıldız, G.), İTÜ. Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası, 1986, Sakarya.
26. ‘Turizmdeki Mevsim Dalgalanmaların İstatistik Analizi’, Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Dergisi, Sayı. MMA 14, 1982, Sakarya.

Projeler:
"Depremin Gençler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", Koordinatör, Sakarya Valiliği- SAÜ, (Proje başkanı)

 

Kitapları
  1. Uygulamalı İstatistik II, Sakarya Kitapevi, 2002, Sakarya.

Ürün Adı: Uygulamalı İstatistik II
Yazar Adı: Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

2. Toplam Kalite, Sakarya Kitapevi, 2001, Sakarya.

Kalite Kavramı
Japon İşletme Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Maliyetleri
Kalite Çemberleri
Sorun Çözme Teknikleri
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi
Kalite Eğitimi
Kalite Sisteminin Kurulması
Kalite Bilgi Teknolojileri
Kalite Kontrol Diyagramları
Proses Yeterlilik Analizi

Ürün Adı: Toplam Kalite
Yazar Adı: Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

3. Uygulamalı İstatistik I, Alfa Yayınevi, 1999, İstanbul.

Ürün Adı: Uygulamalı İstatistik I
Yazar Adı: Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN