Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Tankut CENTEL

 

Kitapları
Makaleleri
  CENTEL, Tankut; "Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çalışan Çocuklar ve Türkiye"; Kamu-İş Dergisi; Cilt 4; Sayı 2; Haziran 1997.
CENTEL, Tankut; İŞ GÜVENCESİ VE DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÇALIŞMA YAŞAMINDA ESNEKLİK GEREKSİNİMİ TİSK-Dergisi; Mart 2002.
CENTEL, Tankut; “182 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin Türk Çalışma Yaşamına Etkisi”; TÜHİS Dergisi; Cilt: 17; Sayı: 3; Şubat 2002.
CENTEL, Tankut; “İş Güvencesi ve Dünya Uygulamaları Çerçevesinde Türk Çalışma Yaşamında Esneklik Gereksinimi”; TİSK-İşveren Dergisi; Mart 2002.
CENTEL, Tankut; “88. Uluslar arası Çalışma Konferansı ve Türkiye”; MESS_Mercek Dergisi; Temmuz 2000.
CENTEL, Tankut; “ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ, ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ve TÜRKİYE”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1997.