Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

 

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ * İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
34452, BEYAZIT – İSTANBUL * Tel.: (0212) 440 00 00 (Dahili: 11500)

Faks: (0212) 440 00 00 (Dahili: 11506) * GSM: 0532 421 19 83
E-posta : suleymanozdemir@yahoo.com, sozdemir@istanbul.edu.tr 

                                                                                                                                                     

I.             KİŞİSEL BİLGİLER:

 

Doğum Tarihi  : 02.08.1971

Doğum Yeri     : KURŞUNLU – ÇANKIRI

Medeni Hali    : EVLİ

Yabancı Dil     : İNGİLİZCE (TOEFL = 240; ÜDS = 86,250)

                                                                                                                                                     

II.         MESLEK: 

Öğretim Üyesi            :

(Doç. Dr.)

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

                                                                                                                                                     

III.      EĞİTİM DURUMU:

 

1995 – 2004           :     Doktora (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

1992 – 1994           :     Yüksek Lisans (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

1988 – 1992           :     Lisans (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

                                                                                                                                                     

IV.        MESLEKİ KARİYER:

 

30.10.2008 –          :     Doçent (Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

21.09.2006 –          :     Yard. Doç. (Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

06.06.2005 –          :     Doçent (Sosyal Politika Alanı)

2004 – 2005           :     Dr. Araş. Gör. (Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

1996 – 2004           :     Araş. Gör. (Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

1993 – 1996           :     Araş. Gör. (Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı) (Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

                                                                                                                                                     

V.               YURTDIŞI DENEYİMİ:

 

16.07.1997 –

30.06.1999             :     Misafir Araştırmacı (Visiting Fellow)
(Cornell University, School of Industrial and Labour Relations,
Ithaca – New York, USA)

                                                                                                                                                     

VI.            İDARİ GÖREVLER:

 

2006 –                    :     Bölüm Başkan Yardımcısı (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

2006 –                    :     Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak.)

2001                       :     Fakülte Sekreteri (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

                                                                                                                                                     

VII.        BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK:

 

2006 –                    :     Resmi Arabulucu (İstanbul – Kocaeli Bölgesi) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

2006 –                    :     Yönetim Kurulu Üyesi (Türk Endüstri İlişkileri Derneği – TEİD)

2007 –                    :     Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul İktisatçılar Derneği – İKDER)

2008 –                    :     Yönetim Kurulu Üyesi (İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

                                                                                                                                                     

 

VIII.      YÜRÜTÜLEN DERSLER:

 

Akademik Yıl

Düzey

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saat

2003-2004

Lisans

Yaz Okulu

Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık (7. Yarıyıl)

3

2004-2005

Lisans

Güz

Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl)

3

Lisans

Bahar

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
(6. Yarıyıl)

3

2005-2006

Lisans

Güz

Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl)

3

Yük. Lis.

Güz

Karşılaştırmalı
Endüstri İlişkileri

3

Yük. Lis.

Güz

Küreselleşme ve
Refah Devleti

3

Doktora

Güz

Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

3

2005-2006

Lisans

Bahar

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
(6. Yarıyıl)

3

Yük. Lis.

Bahar

Girişimcilik, KOBİ’ler ve
İstihdam

3

Yük. Lis.

Bahar

Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye

3

2006-2007

&

2007-2008

Lisans

Güz

Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl)

3

Yük. Lis.

Güz

Karşılaştırmalı
Endüstri İlişkileri

3

Yük. Lis.

Güz

Küreselleşme ve
Refah Devleti

3

Doktora

Güz

Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

3

2006-2007

&

2007-2008

Lisans

Bahar

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
(6. Yarıyıl)

3

Lisans

Bahar

Endüstri İlişkileri Teorisi
(2. Yarıyıl)

2

Yük. Lis.

Bahar

Girişimcilik, KOBİ’ler ve
İstihdam

3

Yük. Lis.

Bahar

Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye

3

Doktora

Bahar

Uluslararası Sosyal Politikanın
Güncel Sorunları

3

Doktora

Bahar

Seminer

3

2008-2009

Lisans

Güz

Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar (5. Yarıyıl)

3

Yük. Lis.

Güz

Karşılaştırmalı
Endüstri İlişkileri

3

Yük. Lis.

Güz

Küreselleşme ve
Refah Devleti

3

Yük. Lis.

Güz

Seminer (Zorunlu)

3

Yük. Lis.

Güz

Uzmanlık Alanı Dersi

3

Doktora

Güz

Ulusal Sosyal Politikanın Güncel Sorunları

3

Doktora

Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

Doktora

Güz

Uzmanlık Alanı Dersi

3

2008-2009

Lisans

Bahar

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
(6. Yarıyıl)

3

Lisans

Bahar

Endüstri İlişkileri Teorisi
(2. Yarıyıl)

2

Yük. Lis.

Bahar

Girişimcilik, KOBİ’ler ve
İstihdam

3

Yük. Lis.

Bahar

Dünyada Değişen Sosyal Güvenlik Politikaları ve Türkiye

3

Yük. Lis.

Bahar

Uzmanlık Alanı Dersi

3

Doktora

Bahar

Uluslararası Sosyal Politikanın
Güncel Sorunları

3

Doktora

Bahar

AB’nin Sosyal Politikaları

3

Doktora

Bahar

Seminer

3

Doktora

Bahar

Uzmanlık Alanı Dersi

3

 

IX.      İLGİ ALANLARI:

Sosyal Politika, Uluslararası Sosyal Politika, Refah Devleti, Sosyal Güvenlik, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika, Yaşlı Nüfus, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler), İş ve Çalışma Ahlakı, Esneklik, Endüstri İlişkileri, Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, İş Piyasaları, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, Sendikal Dönüşüm, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İşçileri, Entelektüel Sermaye, Küreselleşme, Özelleştirme, AB ve Türkiye İlişkileri, İktisadi Düşünceler Tarihi, vb.

                                                                                                                                                     

 

X.          YAYINLAR: (Tarih Sırasına Göre)

A. KİTAPLAR

1.             Özdemir, S. (2009), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), 2. Baskı, İstanbul, İTO–INFOMAG Dergisi işbirliği, 350 s.

2.             Özdemir, S. (2008), Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, (M. Aykaç ve Z. Parlak ile birlikte), İstanbul, İTO Yayınları, 208 s.

3.             Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, İstanbul, İTO Yayınları, 481 s.

4.             Özdemir, S. (2007), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, (H. Y. Ersöz ve İ. Sarıoğlu ile birlikte), İstanbul, İTO Yayınları, 292 s.

5.             Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İTO Yayınları, 352 s.

6.             Özdemir, S. (2004), Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, Alfa Yayınevi, 124 s.

7.             Özdemir, S. (2004), İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar (Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, Erguvan Yayınevi, 143 s.

B. KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

8.            Özdemir, S. (baskıda), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 400 s.

9.            Özdemir, S. (baskıda), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 600 s.

10.         Özdemir, S. (2009), (editör), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 637 s.

11.         Özdemir, S. (1996), (N. Ekin ile birlikte editör), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi, Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) II. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu–İş Yayını, 243 s.

C. KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

12.         Özdemir, S. (2009), “Günümüz Türkiye’sinde Akademik İş Ahlakı Çalışmalarına Genel Bakış”, Teorik ve Uygulamalı Boyutlarıyla İş Ahlakı, (Editör: Sabri Orman), İstanbul, İTO Yayını, 37 s.

13.         Özdemir, S. (2008), “Bir Başka Boyuttan KOBİ’ler: KOBİ’lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi”, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, (Editör: İ. G. Yumusak), Cilt: I, İstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, s. 583–591.

14.         Özdemir, S. (2004), “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”, AB–Türkiye & Endüstri İlişkileri, (Editör: A. Hekimler), İstanbul, Beta Yay., s. 589–639.

D. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER

15.         Özdemir, S. (2004), “The Effects of Privatization on the Industrial Relations Through Employee Ownership: The Case of Kardemir”, (Co–author with H. Y. Ersoz, A. Yavuz, T. Akgeyik, and H. Senocak), The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Issue: 4, Winter, pp. 605–629.

E. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER

16.         Özdemir, S. (baskıda), “Küreselleşme ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., 27 s.

17.         Özdemir, S. (2009), “Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Artan Önemi ve Üsküdür’da Faaliyet Gösteren Bazı STK’lar Üzerine Bir Araştırma”, (H. Başel ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay.,
s. 151–234.

18.         Özdemir, S. (2007), “Girişimciliğin ve KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sistem İçindeki Yeri ve İşsizliği Önlemedeki Rolü”, (H. Y. Ersöz ve H. İ. Sarıoğlu ile birlikte), Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran 2007, s. 55–101.

19.         Özdemir, S. (2007), “Küçük Girişimciliğin Artan Önemi ve KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, (H. Y. Ersöz ve H. İ. Sarıoğlu ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 53, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 165–216.

20.         Özdemir, S. (2006), “Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz”, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 50, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 153–204.

21.         Özdemir, S. (2005), “Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 695–733.

22.         Özdemir, S. (2005), “Sosyal Gelişim Düzeyleri Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal Siyaset Konferansları, (Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı), Sayı: 49, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 231–266.

23.         Özdemir, S. (2004), “Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 129–161.

24.         Özdemir, S. (2004), “Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 48, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 98–127.

25.         Özdemir, S. (2004), “Türkiye’de Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği”, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 46, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 3–41.

26.         Özdemir, S. (2004), “İstanbul’da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma: Eminönü İlçesinde İşportacılara İlişkin Bir Araştırma”, (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay’a Armağan Özel Sayısı), Cilt: 54, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 95–137.

F. HAKEMSİZ MAKALELER

27.         Özdemir, S. (2009), “Küreselleşmenin Sosyal Politikalar ve Refah Devletleri Üzerindeki Etkileri”, Çerçeve, (Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal İşletmecilik Özel Sayısı), Sayı: 49, Ocak 2009, MÜSİAD Yay., s. 54–66.

28.         Özdemir, S. (2008), “İş Ahlâkı Kavramı, Kaynakları ve İş Yaşamında İş Ahlâkına Aykırı Tutum ve Davranışlar”, Eğitim Yazıları Dergisi, (Editör: Rabiya Aydın), İstanbul, İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, Sayı: 15, Eylül–Aralık 2008, s. 29–56.

29.         Özdemir, S. (baskıda), “Bir Başka Boyuttan KOBİ’ler: KOBİ’lerin Sosyal Fonksiyonlarının Analizi”, Sosyal Politikalar Dergisi, Güz 2007, Sayı: 3, İstanbul, 9 s.

30.         Özdemir, S. (2006), “Refah Devleti: Altın Çağ’dan Belirsiz Geleceği”, Sosyal Politikalar Dergisi, Güz 2006, Sayı: 1, İstanbul, s. 26–30.

31.         Özdemir, S. (2004), “Mülkiyet Sahipliği Konsepti Çerçevesinde Özelleştirmenin Endüstri İlişkilerine Etkileri: Kardemir Örneği”, (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4,
s. 99–123.

32.         Özdemir, S. (1998), “Yüksek Öğretim’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri”,
Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını, s. 727–735.

33.         Özdemir, S. (1996), “Türkiye’de Zorunlu Çalışma Uygulamaları”, Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: XXXXII, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 181–213.

G. ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

34.         Ozdemir, S. (2009), “Re–Discovery of the Civil Society Organizations in the World, and Turkey: A Fieldwork in Üsküdar, A District in İstanbul”, (Co–writer with Z. Parlak), 5th International Strategic Management Conference, Beykent University, Gebze Institute of Technology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Stellenbosch University, July 2–4, 2009, Stellenbosh – South Africa, pp. 279–292.

35.         Ozdemir, S. (2009), “The Increasing Importance of the Civil Society Organizations (CSOs)”, (Co–writer with Z. Parlak), First International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), Vol: 1, Economy and Management Proceedings, (Editor: H. Padem), June 9–10, 2009, Sarajevo – Bosnia and Herzegovina, pp. 306–315.

H. ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

36.         Özdemir, S. (2007), “AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri”, Yerel İş Barışı Kongresi Tebliğleri, (Editör: YERELSEN – Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası), 08–09 Eylül 2007, Kocaeli, s. 149–211.

37.         Özdemir, S. (2004), “Kâr Gütmeyen Kuruluşlar ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü”, Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4–6 Haziran 2004, Çanakkale, s. 101–111.

I. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

38.         Özdemir, S. (1996), “Angarya”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 1, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s. 54-55.

39.         Özdemir, S. (1998), “Sosyal Siyaset Konferansları”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 3, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını,
s. 89–90.

40.         Özdemir, S. (1998), “Zorunlu Çalışma”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 3, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, s. 564-566.

J. PROJELER

41.         Özdemir, S. (2002), “Özelleştirmede Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği”, (Proje Üyesi), (H. Y. Ersöz, A. Yavuz, T. Akgeyik ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, İ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1608/30042001, 108 s.

42.         Özdemir, S. (2003), “İstanbul’da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma ve Eminönü İlçesindeki İşportacılara İlişkin Bir Araştırma”, (Proje Üyesi), (T. Akgeyik, A. Yavuz, H. Y. Ersöz ve H. Şenocak ile birlikte), İstanbul, İ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1611/30042001, 40 s.

K. ÇEVİRİLER

43.         Özdemir, S. (baskıda), “W. Arthur Lewis’in Ekonomi Bilimine Katkısı Üzerine”, (Çeviri), Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, (Derleyen: Kudret Bülbül), İstanbul, X Yayını, 2008, 25 s.

44.         Özdemir, S. (yayınlanacak), “AB İş Hukukunda Esnek Çalışma: Türkiye’nin Karşıkarşıya Kalacağı Bazı Zorluklar”, (Flexible Work in EU Labour Law: Challenges for Turkey), (Çeviri), Türk Endüstri İlişkileri Derneği (TEİD) ve Özel İstihdam Büroları Derneği (ÖİBD)’nin Türk Çalışma Mevzuatının Avrupa Topluluğu Normlarına Uyumu konulu seminerine Frank Hendrickx tarafından sunulan tebliğ, 21 Ekim 2004, Maçka – İstanbul, 33 s.

45.         Özdemir, S. (2004), “Avrupa Sosyal Güvenliğinde Değişen İlkeler”, (Changing Principles in European Social Security), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 47, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 273–313.

46.         Özdemir, S. (2003), “Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleşme: Gelecek Yüzyıl İçin Bir Perspektif”, (National Welfare States, European Integration and Globalization: A Perspective for the Next Century), (Çeviri), Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: 45, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. 231-257.

47.         Özdemir, S. (2000), “İşyeri Çalışma İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Esnekleşmenin Sonuçları: Teorik Bir Yaklaşım”, (Consequences of Flexibilization for Shop Floor Labour Relations and Personnel Management: A Theoretical Approach), (Çeviri), Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını, s. 511–524.

48.         Özdemir, S. (1996), “Batı Yarımküresi Ekonomik Entegrasyonu”, (Economic Integration of West Hemisphere), (Çeviri), Yeni Yüzyıla Doğru Endüstri İlişkileri: Demokrasi Gelişme ve Çağdaş Çalışma Standartları, (Editör: N. Ekin, S. Özdemir), TEİD II. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Kamu–İş Yayını, s. 53–60.

L. DİĞER YAYINLAR

49.         Özdemir, S. (Baskıda), “Editörden”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 58, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., s. IV–V.

50.         Özdemir, S. (Baskıda), “Editörden”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 57, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., s. IV–VI.

51.         Özdemir, S. (2009), “Editörden”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 56, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yay., s. IV–VIII.

52.         Özdemir, S. (2007), Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiri Özetleri, (“Yayına Hazırlayanlar” Komitesi üyesi), 26-27-28 Aralık 2007, Grand Cevahir Hotel & Convention Center, İstanbul-Türkiye, 291 s.

53.         Özdemir, S. (2005), “Prof. Dr. Toker Dereli’nin Özgeçmişi ve Yayınları”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, s. vii–xx.

54.         Özdemir, S. (2000), “Prof. Dr. Nusret Ekin’in Özgeçmişi ve Yayınları”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, TÜHİS Yayını, s. 7–40.

55.         Özdemir, S. (2002), İktisat Fakültesi, 2002–2003 Ders Yılı Kataloğu, (Hazırlayan), İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 241 s. (2000–2001, 2001–2002 dönemlerinde de hazırlanmıştır) (Bu katalogdaki bilgilerin tümü Fakülte’nin websitesinde de yer almaktadır: http://www.iktisat.istanbul.edu.tr)

M. TEZLER

56.         Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, (Doktora Tezi), İstanbul, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 365 s.

57.         Özdemir, S. (1994), Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma, (Yük. Lis. Tezi), İstanbul, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 174 s.

N. DEVAM EDENLER

58.         Özdemir, S. (devam ediyor), AB’de ve Türkiye’de Nüfusun Yaşlanmasının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları, İstanbul, İTO Yayını.

59.         Özdemir, S. (devam ediyor), KOBİ’lerde Esnek Çalışmanın Ulaştığı Boyuta İlişkin Bir Alan Araştırması, İstanbul, İTO Yayını.

60.         Özdemir, S. (devam ediyor), “Non–Governmental Organizations (NGOs) and Social Policy”, Social Policy in a Changing World, (Editors: T. Güloglu and P. Glick), London.

61.         Özdemir, S. (devam ediyor), “Health Policies and Social Policy in Turkey: A Comparative Analysis with the EU”, The Economic and Social Structure of Turkey on the Way to the EU Membership, Editor: Mehmet Huseyin Bilgin, The Edwin Melen Press.

62.         Özdemir, S. (devam ediyor), Kayıtdışı İstihdamın Sendikal Örgütlenme, Göç ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörüne Yönelik Bir Alan Araştırması ve Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamla Mücadeleye Yönelik Bir Model Önerisi, (Kitap), (S. Yorgun, T. Dereli, F. İstanbullu Dinçer, A. Şenkal, H. Çetintaş, L. Şahin ve D. B. Sarıipek ile birlikte), TÜBİTAK Projesi.

63.         Özdemir, S., (devam ediyor), Özel İstihdam Büroları (ÖİB)’nın İstihdamın Yapısına ve Seviyesine Etkisi: Bir Alan Araştırması, (Proje Üyesi), (A. Yavuz, A. K. Sayın, T. Akgeyik ve H. Y. Ersöz ile birlikte), İstanbul, İ.Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 296 / 05012005, 50 s.

P. ARAŞTIRMA YARDIMCILIĞI

(Aşağıdaki yayınların gerçekleştirilmesine yardımcı olunmuştur.)

 

1)            Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı, (İktisat Fakültesi Mecmuası), (2005). Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 1082 s.

2)            Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, (2000), Ankara, TÜHİS Yayını, 1039 s.

3)            Nusret Ekin (2002), Ekonomik ve Hukuksal Boyutlarıyla Alt İşveren, İstanbul, İTO Yayını, 191 s.

4)            Nusret Ekin (2001), Türkiye’de Emek Piyasalarının Değişimi: Özel İstihdam Büroları, İstanbul, İTO Yayını, 450 s.

5)            Nusret Ekin (2000), Türkiye’de Yapay İstihdam ve İşsizlik, İstanbul, İTO Yayını, 462 s.

6)            Nusret Ekin (1999), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 2. Baskı, İstanbul, İTO Yayını, 430 s.

7)            Nusret Ekin (1997), Küresel Bilgi Çağında Eğitim–Verimlilik–İstihdam, İstanbul, İTO Yayını, 263 s.

8)            Nusret Ekin (1996), Küreselleşme ve Gümrük Birliği, 1. Baskı, İstanbul, İTO Yayını, 245 s.

R. ATIFLAR (Tespit Edilenler)

 

1)            Toker Dereli, Labour Law and Industrial Relations in Turkey, International Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations, (General Editor: R. Blanpain), Kluwer Law International, 2006’da s. 22 ve 26’da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf.

2)            Toker Dereli, “Employee Involvement in Turkey”, Handbook on Employee Involvement in Europe, (Offprint), February 2004, s. 22 ve 26’da The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations adlı esere yapılan atıf.

3)            Ahmet Makal, “65. Yılında Milli Korunma Kanunu, Çalışma İlişkileri ve İş Mükellefiyeti Üzerine Bir İnceleme”, Tartışma Metinleri, No: 76, Eylül 2004, Ankara Üni., SBF, s. 37’de Yüksek Lisans Tezi’ne yapılan atıf.

4)            İlkay Savcı, Cezaevi İşyurtlarında Çalışan Hükümlüler: Bir Alan Araştırması, Ankara, Ankara Üniv. Rektörlüğü Yayınları, 2004, s. 34 ve 91’de Yüksek Lisans Tezi’ne yapılan atıf.

5)            Zeki Parlak, Mustafa Aykaç, “AB Sosyal Politikası: Refah Devleti’nden Avrupa Sosyal Modeli’ne”, Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, (Editör: Turgay Berksoy, A. Kadir Işık), Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ekim 2004, s. 326 ve 337’de Doktora Tezi’ne yapılan atıf.

6)            Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 43, 49, 306, 324 ve 330’da Doktora Tezi’ne yapılan atıf.

7)            Abdülkadir Şenkal, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul, Alfa Yay., 2005, s. 306’da “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme” adlı esere yapılan atıf.

8)            Halis Yunus Ersöz, “Sosyal Politika – Refah Devleti – Yerel Yönetimler İlişkisi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı: 1, İstanbul, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, (s. 759-775), s. 768’de Doktora Tezi’ne yapılan atıf.

9)            DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı, İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay., 2007, s. 40’da Doktora Tezi’ne yapılan atıf.

10)        Şenol Yaprak, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumları”,
5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi: Küreselleşme ve İşletmeler, (Yayına Hazırlayanlar: F. Coşkun Ertaş, N. Yörük, K. Ardıç v.d.), 15-17 Haziran 2006, Tokat G.O.P. Üniversitesi, İİBF, (s. 95-102), s. 96’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

11)        İbrahim Atilla Acar, Hüseyin Gül, “1980 Sonrasında Kamusal Mal ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüm”, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu: Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri, 9-13 Mayıs 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, (Çevrimiçi): http://sdu.edu.tr/sempozyum/2006/maliye/PDF/acar_gul.pdf, 21.03.2008, (s. 1-13),
s. 6’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

12)        Naci Gündoğan, “İşgücü Piyasasında Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli”, Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 2007, (s. 22-37), s. 25 ve 26’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

13)        Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 44, 45’de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Artan Rolü adlı esere yapılan atıf.

14)        Mehmet Şahin, Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Seçkin Yay., 2007, s. 52, 138’de Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: Refah Karması ve Refah Sağlayıcı Kurumlar adlı esere yapılan atıf.

15)        Naci Gündoğan, Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Çocuklar, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yay., 2007, s. 40, 43’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

16)        Adem Korkmaz, Adnan Mahiroğulları, İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa, Ekin Yay., s. 50’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

17)        Erdem Alptekin, Sait Kaya, “Türkiye’de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta”, AR-GE Bülten, 2008 Mayıs, İzmir, İzmir Ticaret Odası Yay., (Çevrimiçi): http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7-4855-B351-9ADCE4362AFE/9931/issizlik_saiterdem.pdf, 18.08.2008, (s. 8-18), s. 14’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

18)        Sertaç Güleç, “1945-1980 Yılları Arasında Türkiye’de Refah Devleti”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı: 31, 2008, (Çevrimiçi): http//www.yerelsiyaset.com, 21.08.2008, (s. 48-55), s. 48’de “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme” adlı esere yapılan atıf.

19)        Mehmet Fatih Aysan, Increasing Role of Municipalities in Social Policy in Turkey: The Case of İstanbul Metropolitan Municipality in the Last Decade, (Yayınlanmamış Yük. Lis. Tezi), Marmara Üniversitesi, SBE, 2006, s. 11, 12, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 45’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

20)        Faruk Taşcı, “Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar”, Kamu-İş Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 2008, (s. 1-17), s. 3, 13’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

21)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 6, 45, 53’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

22)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 84’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

23)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 116, 117’de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf.

24)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 59, 72’de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf.

25)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 83, 139, 140’da Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf.

26)        Faruk Taşcı, 1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi, (Yayınlanmamış Yüks. Lis. Tezi), İstanbul, SBE, 2008, s. 111, 133’de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf.

27)        Nükhet Hotar Göksel, “Türkiye’de Demografik Dönüşümün Sosyal Politikalara Etkisi?”, İşveren Dergisi, TİSK Yay., Kasım 2005, (s. 1-6), s. 1’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

28)        Güner Şaban, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet”, (Çevrimiçi): http://gencmakedonyalilar.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=30, 30.08.2008, (s. 1-6), 6, 14, 15’inci dipnotlarda Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf.

29)        Aytekin Altıparmak, Ali İhsan Özdemir, “Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Küreselleşme İle Ekonomik Gelişme İlişkisi”, Kongre Bildiri Kitabı, International Congress on Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, 02-05 May 2007, Baku, (s. 674-681), s. 675, 676, 677’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

30)        Banu Uçkan, “İşçi Sendikaları İle İşsizlik Sigortası Arasındaki Köprü: Ghent Sistemi”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 3, 2007, (s. 29-57), s. 49’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

31)        Mehmet Fatih Aysan, “Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Sosyal Politikaların Dönüşümü”, Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu: Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu Sunum Kitabı, (Nisan 2006 – Antalya), Ankara, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay., 2006, (s. 269-275),
s. 271’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

32)        Ramazan Gökbunar, Harun Özdemir, Alparslan Uğur, “Küreselleşme Kıskacındaki Refah Devletinde Sosyal Refah Harcamaları”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 9 (2), 2008, (s. 158-173), s. 167, 168’de Başlangıcından Günümüze Refah Devletlerinde Sosyal Harcamaların Seyri Üzerine Bir Analiz (2006) adlı esere yapılan atıf.

33)        Abdülkadir Şenkal, Doğa Başar Sarıipek, “Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2007, (s. 146-175), s. 149’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

34)        Faruk Taşcı, “Türkiye’de Sendikaların Özelleştirme Yaklaşımları,” Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s. 95-115), sayfa 96’da Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf.

35)        Faruk Taşcı, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü,” İnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s. 203-219), s. 111’de. Özelleştirme ve Çalışanların Mülkiyet Sahipliği: Kardemir Örneği adlı esere yapılan atıf.

36)        Faruk Taşcı, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Sosyal Hakların Görünümü,” İnsan Hakları Araştırmaları, 4 (6), 2006, (s. 203-219), s. 207’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf.

37)        Faruk Taşcı, “Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar,” Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 9, Sayı 4, 2008, (s. 117-133), s. 119 ve 129’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf.

38)        Faruk Taşcı, “Türkiye’nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK’lar ve Özel Sektör,” V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, 24-26 Ekim 2008, (s. 831-844), s. 837’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

39)        Faruk Taşcı, “Türkiye’nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK’lar ve Özel Sektör,” V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, 24-26 Ekim 2008, (s. 831-844), s. 837’de Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere yapılan atıf.

40)        Faruk Taşcı, “Türkiye’nin 1980 Sonrası Sosyal Yardımları: Yerel Yönetimler, STK’lar ve Özel Sektör,” V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, 24-26 Ekim 2008, (s. 831-844), s. 839’da Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf.

41)        Levent Şahin, “Türkiye İşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve İşsizlik Sorunu,” Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı, 53. Kitap, 2007, (s. 543-575), s. 545’de Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları (2005) adlı esere yapılan atıf.

42)        Levent Şahin, “Türkiye İşgücü Piyasasının Yapısal Özellikleri ve İşsizlik Sorunu,” Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı, 53. Kitap, 2007, (s. 543-575), s. 544, 552, 555, 559, 562 ve 567’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

43)        Levent Şahin, “Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durum”, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s. 3-29), s. 5, 7, 8 ve 10’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı doktora tezine yapılan atıf.

44)        Levent Şahin, “Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye’deki Durum”, Sosyal Siyaset Konferansları, 54. Kitap, 2008, (s. 3-29), s. 14, 15, 16, 21, 22’de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf.

45)        Levent Şahin, (Baskıda), “Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 10, Sayı: 3’de İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi (2006) adlı esere yapılan atıf.

46)        Oğuz Özcan, “Liberal Yaklaşım Açısından Sosyal Politika ve Türkiye”, Çerçeve, (Sosyal Politika, Sosyal Devlet, Sosyal İşletmecilik Özel Sayısı), Sayı: 49, Ocak 2009, MÜSİAD Yay., (s. 96–99)’da Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2004) adlı esere yapılan atıf.

47)        Senem Kurt Topuz, “Türkiye’de Sosyal Devlet Harcamalarının Genel Eğilimi: 2001-2009 Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamaları”, Alternatif Politika, Cilt: 1, Sayı: 1, Nisan 2009, (s. 115-136), s. 117, 118, 124’de Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme (2004) adlı esere yapılan atıf.

48)        Eyüp Zengin, Cemal Öztaş, “Yerel Yönetimler ve Sosyal Yardımlar: Üsküdar Belediyesi Örneği” Aile ve Toplum, Ocak-Şubat-Mart 2009, (s. 19-36), s. 20’de Sosyal Refah’ın Sağlanmasında Yeni Bir Anlayış: ‘Refah Karması’ ve Refah Sağlayıcı Kurumlar (2004) adlı esere ve Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007) adlı esere yapılan atıf.

49)        Ömer Açıkgöz, Bülent Özkan, “1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 136, Nisan 2009, s. 2’de Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları (2005) adlı esere yapılan atıf.

50)        Fatma Kocabaş, “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt: 10, Sayı: 2, 2008, (s. 173-195), s. 177’de Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti (2007) adlı esere yapılan atıf.

51)        Fatma Kocabaş, “Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde İnternetin Önemi”, Kamu-İş, Cilt: 10, Sayı: 2, 2008, (s. 173-195), s. 184, 185’de Kar Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü (2004) adlı esere yapılan atıf.

 

                                                                                                                                                     

XI.      YÖNETİLEN TEZLER

 

1)    Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

§           Faruk Taşçı (2501050287), “1980 Sonrası Türkiye’de Sosyal Yardımların Analizi”, İÜ, SBE, 2007.

§           Erdoğdu Onur Erol (2501060278), “Motivasyon Sağlayıcı Araç ve Yöntemlerin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması”, İÜ, SBE, 2008 (08.07.2008).

§           Özkan Sığırcı (2501060297), “Kayıt Dışı İstihdam ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler)”, İÜ, SBE, 2009. (25.08.2009)

§           Deniz Gürel (2501060298), “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üzerindeki Etkisi: İstanbul Örneği”, İÜ, SBE, 2009. (31.08.2009)

 

2)    Yönetilen Doktora Tezleri

§           Fatih Yılmaz (2502050121), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği; Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi”, İ.Ü. SBE, 2009.

 

                                                                                                                                                     

XII.  BİLİM / DANIŞMA / YÜRÜTME / YAYIN / YAZI KURULU ÜYELİKLERİ VE EDİTÖRLÜKLER

Ø            “Bilim Kurulu” üyesi – Uluslararası Çanakkale Kongresi (Çanakkale Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşbirliğiyle 17-18-19 Mart 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir).

Ø            “Bilim ve Danışma Kurulu” üyesi – Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü işbirliği ile 26-27-28 Aralık 2007’de İstanbul’da Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilmiştir).

Ø            “Yürütme Kurulu” üyesi – Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü işbirliği ile 26-27-28 Aralık 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilmiştir).

Ø            “TÜBİTAK Araştırma Projesinin Seçiminde Hakem” – Proje Adı: “21. Yüzyılın İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesine Yönelik Olarak İşgücü Piyasası (Arz ve Talep) Bilgilerinin Toplanması ve Geleceğe Yönelik Tahminlerin ve Etkin Bir İşgücü Piyasası Analiz ve İzleme Sisteminin Oluşturulması”, Öneri Değerlendirme Formu’nun Teslim Tarihi: 12.12.2007.

Ø            “Yayın Kurulu” üyesi – Bilgi, Ekonomi ve Yönetim (Knowledge, Economy & Management, (Editör: İbrahim Güran Yumuşak), Cilt: II, İstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, Mart 2008).

Ø            “Yayın Danışma Kurulu” üyesi – Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.ncı Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

Ø            “Yazı Kurulu” üyesi – Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.ncı Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

Ø            “Editör” – Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, 57, 58.inci Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

Ø            “Danışma Kurulu” üyeliği – “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.

Ø            “Danışmanlar Kurulu” üyeliği – Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Ocak 2008’den itibaren).

Ø            “Bilimsel Danışma Kurulu” üyesi: 1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sempozyumu (9 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.)

Ø            “Yürütme Kurulu” üyesi – I. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, (21-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi ile İstanbul İktisatçılar Derneği - İKDER işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu ile Topkapı Eresin Otel’de gerçekleştirilmiştir).

Ø            “Yürütme Kurulu” ve “Bilim ve Danışma Kurulu” üyesi – ISTIAC 2009 – İstanbul International Annual Conference on Foreign People Studying Postgraduate Education in Turkey, (24-25 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Strateji Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda gerçekleştirilmiştir).

Ø            “Yürütme Kurulu” üyesi – Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Yalova Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi, Strateji Araştırma Merkezi ve İktisat Fakültesi işbirliği ile 30 Ekim – 1 Kasım 2009 tarihleri arasında Yalova’da Thermalium Wellness Park Otel & Spa’da gerçekleştirilecektir).