Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

PROF. DR. SERPİL AYTAÇ

1976 yılında Sosyal Hizmetler Akademisinde lisans eğitimini tamamlayarak “Sosyal Hizmet Uzmanı” olarak mezun oldu. Üniversitedeki Kariyeri öncesi çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlarında Sosyal Çalışmacı ve Yönetici olarak görev yaptı.
1986 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktorası” derecesi aldı.
1991 yılında Yardımcı Doçent olan Dr. Aytaç, 1996 yılında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalından Doçent oldu. 2002 yılında Profesörlüğe yükseltildi.
İş Psikolojisi, Motivasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri, Üniversite Gençliği, Kariyer Yönetimi, Kadın Çalışanlar, Endüstriyel Davranış, Çalışma Psikolojisi alanlarında kitap, makale ve araştırmaları olan Prof. Dr. Aytaç, halen U.Ü. İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı olup, evli ve iki çocuk annesidir.

saytac@uludag.edu.tr

Web Sitesi: www.serpilaytac.com

 

Kitapları
Serpil Aytaç, İnsanı Anlama Çabası, (Psikolojiye Giriş) Ezgi Yayın ve Dağıtımevi, Şubat 2000. Bursa (238 sf.)
Ürün Adı: İnsanı Anlama Çabası
Yazar Adı: PROF. DR. SERPİL AYTAÇ

Bu kitap, anabilim dalına ait derslerin içeriğini oluşturan psikoloji konularının genel bir özetini kapsamaktadır. Giriş düzeyinde olması nedeniyle konuların ayrıntılarına girilmemiş, psikoloji ve davranışın temelleri hakkında kısa ve genel bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.


Serpil Aytaç, İş Psikolojisi. MEB. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü. Meslek Liseleri Ders Kitabı. Milli Eğitim Basımevi, No.3542-742 , Eylül 2000, - Ankara (267 sf
Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç, Zerrin Fırat, Nuran Bayram, Aşkın Keser. Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 2001
Serpil Aytaç, Mustafa Sevüktekin, Özlem Işığıçok, Nuran Bayram, Selver Yıldız,K.Yasin Eryiğit, Gelişmekte Olan Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği. TİSK. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Yayına Hazır. 2002
Serpil Aytaç, Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri, Ezgi Kitapevi Yayınları, ISBN 975-8606-09-3, Kasım 2001
Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları

Ürün Adı: Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları
Yazar Adı: PROF. DR. SERPİL AYTAÇ

20. yüzyılda yaşanan küresel gelişim ve değişmeler, çalışma hayatına da damgasını vurarak çalışma ilişkilerinde belirgin değişikliklere yol açmıştır. İş gücünün yapısında gözlenen belirgin değişmeler, mavi ve beyaz yakalıdan, gri ve altın yakalılara doğru olmuştur. Bunun anlamı daha önceleri kol gücüne dayalı iş ve mesleklerin yerini, bilgi ve yaratıcılığın gerektirdiği mesleklerin almasıdır. İşgücünün yapısındaki bu değişmeler, yönetimin temel fonksiyonları arasında psiko-sosyal öğelerin de yer almasına yol açmıştır. Böylece kişisel gelişimlerine önem verilen, istek ve beklentilerinin karşılanması hedeflenen çalışanlardan daha fazla verimlilik ve örgütsel bağlılık beklenir olmuştur.
Sadece işgücü yapısındaki değişmeler değil, istihdam yapısındaki bazı değişmeler, işyerinin ve çalışmanın anlamının da değişmesine neden olmuştur. Tam istihdamdan, part time çalışmaya, işyerine bağımlı çalışmadan tele çalışmaya dönüşüm beraberinde, dijital teknolojinin gün geçtikçe daha çok gelişim göstermesi ile sanal işletme ve sanal işgücü kavramları yerleşmeye başlamıştır. Pembe yakalılar olarak adlandırılan kadın işgücü giderek artan sayıda istihdamda yer almıştır.


Makaleleri
Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kariyer ve Ülkemiz Açısından Önemi. Mercek Dergisi. MESS. Temmuz 1998, İstanbul
Serpil Aytaç, Kariyer Planlaması. U.Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 16. Sayı 1. Mayıs 1998. http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi
Serpil Aytaç, Performansı Arttırmanın Bir Yolu Olarak NLP. U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 17. Sayı 1-2. Bahar Dönemi Mayıs 1999. http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi
Veysel Bozkurt, Serpil Aytaç, A Study of University- Industry Cooperation in Turkey. Bursa Example. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 16. Sayı .3. Kış Dönemi. Şubat 1999. http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi
Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer, TİSK, Türkiye de kadın işgücü seminerleri I-II, Yayın No.192, Aralık 1999, Ankara.
Serpil Aytaç, Yaratıcı Kişilik ve Yönetici. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 48. Ocak- Şubat 1999. İstanbul
Serpil Aytaç, Çalışanların Performansını Arttırmanın Püf Noktaları. Motivasyonda İçsel Unsurların Önemi. Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl-1, Sayı-2, Mart- Nisan 1999 Bursa.
Serpil Aytaç, Müşteri Memnuniyetinde Etkin İletişimin Rolü. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 49. Mart- Nisan 1999. İstanbul.
Serpil Aytaç, İş Stresini Azaltmada Zaman Yönetiminin Önemi, Market, Ekonomi Yayınları,Sayı 50, Mayıs-Haziran 1999, İstanbul.
Serpil Aytaç, Çağımızın Hastalığı Stres, Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl:1, Sayı:3, Mayıs- Haziran 1999 Bursa.
Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler. MESS Mercek Dergisi, Nisan 2000 İstanbul.
Serpil Aytaç, Çalışma yaşamında Kadın ve Kariyer Sorunu. Nusret Ekin’e Armağan. TUHİS, Haziran 2000 İstanbul.
Serpil Aytaç, Aşkın Keser, Nuran Bayram. Depremin Çalışma Hayatı Üzerine Etkisi Ve Bir Örnek Olay İncelemesi. MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 2. Yıl.2000.
Serpil Aytaç, İş Yaşamında Başarının Sırrı NLP Yöntemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 2, Sayı 1. 2000. www.isguc.com.tr
Serpil Aytaç, Meslek Seçimi ve Uygun İşe Yönelme, Nurhan Akçaylı’ya Armağan, Alfa Yayınları 2000. Bursa.
Serpil Aytaç, İşgücü Verimliliği Açısından İşletmelerde Kariyer Geliştirme. MPM. Verimlilik Dergisi, Sayı 3. Yıl.2000.
Serpil Aytaç, Özürlülerin Rehabilitasyonunun Artan Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2 , Sayı 2, Nisan-Haziran 2000, İzmir.
Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Marmara Depremi Sonrası Bireylerdeki Stres Tepkilerinin Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2 , Sayı 4, Ekim Aralık 2000, İzmir.
Serpil Aytaç, İş Yaşamının Kalitesini Yükseltmek, Alışveriş Market Dergisi. Market&Toptancı&Üretici Piyasa Dergisi. Yıl:2 sayı:7 Ocak-Şubat 2000 Bursa.
Serpil Aytaç, İnsan Yönetimi ve Önemi. Alışveriş, Market Dergisi, (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi) Yıl.2 sayı 8 Mart - Nisan 2000 Bursa
Serpil Aytaç, Performansa Dayalı Ücret, Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi) Yıl 2, Sayı 9. Mayıs- Haziran 2000 Bursa.
Serpil Aytaç, Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1. 2001, www.isguc.com.tr
Serpil Aytaç, Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu, Kadın İşgücü Panelleri 1.II. Yayın No.205. TİSK, Şubat 2001.
Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Üniversite gençliğinin iş ve eş seçimindeki etkin kriterlerinin AHP ile analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 16. Yıl.7, Cilt 1, Haziran 2001.
Serpil Aytaç, Yönetim Yaklaşımlarında Paradigma Değişimi. Bilgi ve Toplum.Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Eğitim ve İş Hayatından Dönüşümler. Sayı 3. 2001, İstanbul
Serpil Aytaç, Kariyerin Değişen Doğası ve Yeni Yaklaşımlar. Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Ed. Aşkın Keser, Ezgi Yayınevi, Yayına Hazır,2002 Bursa
Serpil Aytaç, İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 1. www.isguc.org 26.02.2002
Serpil Aytaç, Çalışma psikolojisinde Yeni Bir kavram: Örgütsel sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1. 2001, www.isguc.org