Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

1933'te Ankara'da doğdu. İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitiren Yalçıntaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1 Aralık 1959'da asistan, 30 Aralık 1965'te doçent ve 5 Mart 1971'de profesör ünvanını aldı. 12 Nisan 1975 seçimlerinden sonra iktidara gelen Demirel Başkanlığındaki "Milliyetçi Cephe" Hükümeti'nin, 12 Mayıs 1975'te Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün onayına sunduğu kararnamede, İsmail Cem TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş atanıyordu. Bu kararname Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Bunun üzerine Cem, kararnamenin iptali için Danıştay'a başvurdu. Bu arada CHP Meclis Grubu da söz konusu kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Danıştay, 5 Haziran 1975'te Cem'in talebi doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Hükümet Danıştay'ın kararına itiraz etti ancak, Danıştay bu itirazı reddedince Yalçıntaş, 24 Kasım 1975'te görevinden istifa etti.

Fransızca, İngilizce, Arapça bilmektedir. Türkiye Gazetesi Başyazarlığı yapan Yalçıntaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesidir.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Prof. Dr. Sabahaddin Zaim'in anıldığı sempozyumda Prof. Dr Nevzat Yalçıntaş öğrencisi Prof. Dr. Ali Seyyar ile buluştu (Aralık 2008-İstanbul-Üsküdar)

Kitapları
 
Amerika'nın Irak Macerası

Yıllardır Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürdistan kurmayı hedefleyen Kürt lider Celal Talabani hiç ummadığı bir şekilde işgaldeki ABD askerine vermiş oldukları desteğin karşılığı olarak Irak devletinin en üst makamına yükselmiştir.
Irak halkının büyük çoğunluğunu oluşturan Sünnilerle Musul ve Kerkük'ün nüfüz yapılarının oynanması sonucunda azınlık kabul edilen Türkmenlerin dışlanmasıyla oluşturulan bu siyasi durum Irak'ta suların durulmayacağını açıkça göstermektedir....

Ürün Adı: Amerika'nın Irak Macerası
Yazar Adı: Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

 
Avrupada Yükselen Hilal

Türkiye’nin son yıllarına en büyük damgayı vuran meseleler, Avrupa Birliği’ne giriş konusunda yaşanan siyasi ve kültürel tartışmalardır. Yaklaşık elli yıllık bir hayalin uygulama aşamasına gelmiş olan Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, gerek kültürel, gerek yasal entegrasyon konusunda kıyasıya tartışmalar ve değişimler geçirmektedir. Bu kitapta derlenen makalelerin yazarı olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş da işte bu uzun soluklu koşunun en yakın tanıklarından birisidir. Ticaret, siyaset ve bürokrasi alanlarında engin bir bilgi ve deneyime sahip olan yazar, Avrupa-ABD merkezli "yeni dünya düzeni" içerisinde Türkiye ve diğer İslam ülkelerinin konumlarını yeniden tanımlayarak, "kültürler arası çatışma" tezleri karşısında yeni alternatifler ve bakış açıları sunuyor. Bu eser; yapılan analizler, aktarılan anılar ve sunulan çözüm önerileriyle, gerçek bir başucu kitabı niteliğindedir.
Elinizdeki kitabın yazarı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, akademik eğitiminin büyük bir bölümünü geçirdiği Avrupa ülkelerindeki Müslümanların ve Türklerin durumu ve geleceği hakkında, çoğunlukla resmi görevli olarak yaptığı temas ve incelemeleriyle ülkemizde bu konuya vakıf kişilerden biridir. <br>
Gazeteci Yazar Ahmet Almaz

Yeni bin yılda insanlığın önündeki en önemli sorun, farklı kültürlerin barış içinde beraber yaşama problemidir. Toplumların beraber yaşama bilincine ulaşıp, sorunlarına ortak çözümler bulabilmeleri durumunda iyi bir dünya kurabilecekleri, aksi durumda yerkürenin yaşanamaz bir duruma dönüşeceğini söylemek bir kehanet olmayacaktır. Müslüman entelektüellerin bu konularda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi bir insanlık görevidir.<br>
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz- Rotterdam İslam Üniversitesi Osav Başkanı

Ürün Adı: Avrupada Yükselen Hilal
Yazar Adı: Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

 
Avrupa Birliği ve Kıbrıs

Elimizdeki kitap, Türkiyenin gündeminde yarım asrı aşkın bir zamandan beri baş sırada yer amış olan iki milli konumuzu, değişik bir açıdan ele almaktadır. Buradaki tahlillerin tek özelliği şüphesiz ki benim tamamen müstakil olan, hiçbir resmi parti veya zümre görüşümün sözcüyü olmayan hür düşüncelerimdir. Burada açıklanan kanaatlarımın siyasi hayata giriş tarihim olan 1998 yılından önce nitelik kazanma fikirlerim ve gözlemlerimdir.
Kitaptaki yazılarımın ikinci özelliği hem Kıbrıs hem de Avrupa Birliği meselelerinde her ikisinde de, başlangıçtan beri ve pekçok defalar bizzat içinde bulunmamdır. Kısacası yazılarım sadece masa başında, ikinci kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak kaleme alınmış değildir.

Ürün Adı: Avrupa Birliği ve Kıbrıs
Yazar Adı: Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

 
Makaleleri