Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof.. Dr. Naci GÜNDOĞAN

1968 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1992’de yüksek lisans, 1996’da da doktora çalışmalarını tamamladı. 2003 yılında doçent, 2008 yılında da profesör ünvanını aldı. 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde misafir öğretim üyesi olarak ABD’nin Cornell Üniversitesi’nde bulunan Naci GÜNDOĞAN, evli ve iki çocuk babasıdır.

   

ESERLER

 
   
Kitapları
Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ya. No. 1727, Eskişehir, 2007.

Çalışma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, Eskişehir, 2003. (M.Kemal Biçerli ile ortak)

Genç İşsizliği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1320, Eskişehir, 2001.
   
Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
 

"Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele", ASOMEDYA (Ankara Sanayi Odası Dergisi), Ocak-Şubat, 2008. http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak-subat2008/Dosya.pdf

"İşgücü Piyasasında Esneklik-Güvence Dengesi: Danimarka Modeli", Çimento İşveren Dergisi, Mayıs 2007, C. 21, S. 3. http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale225.pdf

"Avrupa Birliği'nde Yeni Bir Yönetişim Biçimi Olarak Açık Koordinasyon Yöntemi ve Avrupa İstihdam Stratejisi", Çimento İşveren Dergisi, Ocak 2006, C. 20, S. 1. http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale14.pdf

"Okuldan Çalışma Hayatına Geçiş: Örnek Uygulamalar", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Sayı: 55, S. 1, 2005. http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/tokerdereli/10.pdf

"Avrupa Birliği Ülkelerinde Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme ve Örnek Uygulamalar", KAMU-İŞ, C.7, S. 3, 2003. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/7223.pdf

“İnternet ve Sendikal Hareket”, Amme İdaresi Dergisi, Aralık 2002.

“Hizmetler Sektöründe İstihdam”, KAMU-İŞ, C.7, S. 1, 2002. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/718.pdf

“Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 2002, Sayı: 26.
“Profiling and Identification of Long Term Unemployment in Turkey”, Ekonomik Yaklaşım,  Sonbahar 2001, (M.Kemal Biçerli ile ortak).
“İşgücünün Yaşlanması ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2001, 56/4. http://www.mature-project.eu/materials/Ya351
“Eksik İstihdam Sorunu”, Human Resources, 2000/4.
“İşe Yerleştirme Sistemi İçinde Özel İstihdam Bürolarının Yeri ve Önemi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998.

“Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdamı Politikaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 1999, 54/1. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/478/5513.pdf

“Kendi Hesabına Çalışma: Kavram, Ölçüm ve Özellikleri”, Ekonomik Yaklaşım, Sonbahar 1999.
“Sendikalar ve Verimlilik”, Verimlilik Dergisi, 1997/I.

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Tebliğler
 
"Female Labor Force Participation in Urbanization Process: The Case of Turkey ", 10. Asian Urbanization Conference, 16-19 Ağustos 2009, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, 2009 (M.K. Biçerli ile birlikte) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18249
"Urbanization and Labor Market Informality in Developing Countries", 10. Asian Urbanization Conference, 16-19 Ağustos 2009, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, 2009 (M.K. Biçerli ile birlikte) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18247
"Small and Medium Sized Enterprises and Employment: The Case of Turkey", IABE-2008 Summer Conference, South Stockholm University, 06-08 Haziran 2008, Stockholm, Sweden, 2008.

"The Trade Union Movement and The Internet", 66th Midwest Political Science Association Conference, 03-06 Nisan 2008, Chicago, USA, 2008.
http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/6/5/9/4/pages265945/p265945-1.php

"Urbanization and Labour Market Problems in Developing Countries: The Case of Turkey", 9. Asian Urbanization Conference, 18-23 Ağustos 2007, Kangwon National University, Chun-Cheon, Republic of Korea, 2007.
"Undeclared Work in Turkey", The European Applied Business Research (EABR) Conference, Florence, Italy, 26-29 Haziran, 2006.
"Combating Child Labour in Turkey", European Commission COST A19 Final Conference, Children's Welfare in Ageing Europe-Challenges and Opportunities, Roskilde University, Denmark, 16-17 Haziran, 2006 (M.K. Biçerli ve U. Aydın).

"The Working Poor: A Comparative Analysis", Social Policy Association 38. Annual Conference, University of Bath, United Kingdom, 27/06/2005 (M.K. Biçerli ve U. Aydın). http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5096

"The Transition from School to Work: The Examples of Germany and Japan", Hawaii International Conference on Social Sciences, 16-19 Haziran 2004, Honolulu, USA, 2004.
 
  Ulusal Konferanslarda Sunulan Tebliğler
"Yoksullukla Mücadelede Kadın İstihdamının Önemi", Aile Şurası, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 18-20 Mayıs 2004, Etap Altınel Otel, Ankara.
"Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye", 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, 5-9 Mayıs 2004, Tebliğler, Ankara: DPT, 2004.
"Yoksullukla Mücadelede İstihdam Politikalarının Rolü ve Önemi", Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Grand Cevahir Otel, İstanbul.
“Sosyal Politika Açısından Çocuk İşçilerin Korunması Sorunu”, Çocuk İşçiliği Sorunları ve Çözüm Önerileri Panelinde Sunulan Bildiri, Eskişehir, 2 Mayıs 2001.