Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ

 

Kitapları
Makaleleri
Tunçomağ, Kenan; “Hayat Sigortalarında Sigorta Sözleşmenin Devri”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 2; Haziran 1999.