Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Kamil TURAN

 

Kitapları
Makaleleri
Turan, Kamil; Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatı; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 3; Sayı: 3; Ocak 1994.
Turan, Kamil; “Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikalarının Hukuki Gelişmeleri”; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 4; Ocak 1999.