Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Ayşen TOKOL
Kitapları
   
Ürün Adı: Sosyal Politika
Yazar Adı: Prof. Dr. Ayşen TOKOL

Bu kitap sosyal politika konusunda temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Kitap üç bölümden oluşmakta, ilk bölümde sosyal politikanın tanımı, doğuşu, gelişimi ve Türkiye'de sosyal politikanın gelişimi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde sosyal politikanın ulusal ve uluslar arası tarafları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde günümüzün önem taşıyan sosyal sorunlarından bir bölümüne yer verilmektedir.

 

Makaleleri
  Tokol, Aysen; “ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ”; İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt: 3; Sayı: 2; 2001
Tokol, Aysen; Yeni Teknolojiler ve Değişen Endüstri İlişkileri; İş-Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt: 2; Sayı: 1; 2002.