Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. Adem UĞUR

Doğum Tarihi: 1953

Ünvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece
Alan
Üniversite
Yıl

Lisans
Sosyal Siyaset ve Maliye
İstanbul Üniversitesi
1975

Y.Lisans
Çalışma Ekonomisi
İstanbul Üniversitesi
1976

Doktora
Sosyal Siyaset
İstanbul Üniversitesi
1980

İdari Görevler:

İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi’nde

-Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı: 4 Yıl.

-Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı: 3 Yıl.

-Fakülte Kurulu Üyeliği: 3 Yıl.

-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 3 Yıl.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde

-Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanlığı: 1Yıl.

-Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı:

-Fakülte Kurulu Üyeliği:

-Bölüm Başkan Yardımcısı:

-İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Başkanı

Yayınları

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1) UĞUR, A, “Türk Sanayinin Yetişmiş Eleman İhtiyacının Karşılanmasında Endüstri ve İşletme Mühendisliği Disiplinlerinin Yeri ve Önemi”, Türkiye’nin Teknik ve Bilimsel Gelişmesinde Gelecek On Yılın Yüksek Öğretim Sorunları Sempozyumu, 24-27 Ekim 1985, Sakarya.

2) UĞUR,A, “Kalkınmaya Dönük Bir Mesleki Eğitim Politikasının Yönlendirilmesinde Meslek Yüksek Okullarının Yeri ve Önemi”, Sempozyum Bildirisi, 24-27 Ekim 1985, Sakarya.

3) UĞUR,A, “Sınai Verimliliğin Arttırılmasında Üniversitenin Yeri”, I. Üniversite Sanayii İşbirliği Sempozyumu 14-16 Kasım 1985, Kayseri.

4) UĞUR, A, “İşçi Eğitiminde Üniversitelerin Yeri”, Sempozyum Bildirisi, 14-16 Kasım 1985, Kayseri.

5) UĞUR, A, “Verimliliğin Bir anahtarı Olarak Kalite Kontrol Ve Standardizasyon”, Sanayide Standardizasyon ve Verimlilik Sempozyumu, 24-25 Aralık 1985, Ankara.

6) UĞUR, A, “Tekstil Sektöründe İşgücü Verimliliği”, II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23-25 Haziran 1988, Kayseri.

7) UĞUR, A, “Raylı Taşıtlarda Otomasyonun Çalışma Hayatına Etkileri”, RAYTAŞ-89 Ulaşımda Raylı Taşıtlar Sempozyumu, 9-10 Mart 1989, Adapazarı.

8) UĞUR, A, “Türkiye’de İşgücü Verimliliğini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin Önemi”, 1. Verimlilik Kongresi, 27-29 Kasım 1991, Ankara.

9) UĞUR, A, “Verimli İktisadi Gelişme ve Çevre İlişkileri”, Türk Devletleri Arasında 3. İlmi İşbirliği Konferansı, 10-17 Ekim 1994, Taşkent, Özbekistan.

10) UĞUR, A, “Çevre Sağlığının Verimlilik Üzerine Etkileri”, II. Verimlilik Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Ankara.

11) UĞUR, A, “İşletmelerde Yönetime Katılma ve Etik”, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 24-26 Aralık 1997, Sakarya.

 

Kitapları
  1) UĞUR, A, “Yönetim ve İşletmecilik Bilgileri”, Ders Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Yayını, Sayı 8, Sakarya 1994.

2) UĞUR, A, “İşçi-İşveren İlişkileri”, Ders Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Yayını,Sakarya 1994.

3) UĞUR, A, “İşletme Ekonomisi”, Ders Kitabı, İ.T.Ü. Sakarya Müh. Fakültesi, Yayın No: 66, Sakarya, 1998.

Makaleler:

1) UĞUR, A, “Tüketicinin Korunması ve Standardizasyon”, Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi, Özel Sayı, 1989, Ankara.

2) UĞUR, A, “KİT’lerin Dünü Bugünü”, İlmi ve Sanat Dergisi, Mayıs 1989, İstanbul.

3) UĞUR, A, “İşsizlik Sigortası ve Türkiye’de Uygulama Sorunları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM’e Armağan Özel Sayı, 1994.

4) UĞUR, A, “Türkiye’de Asgari Ücret Gerçeği”, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Prof.Dr.Sabahaddin ZAİM’e Armağan Özel Sayı, 1994

5) UĞUR, A, “Dünyadaki Uygulamalar, UÇÖ Sözleşmeleri ve Türkiye’deki Yasal Durum Açısından Türk Memur Sendikacılığı”, İstihdam Dergisi, İş ve İşçi Bulma Kurumu Yayını, Sayı 17, Ankara, 1994.

6) UĞUR, A, “İşletmelerde Savurganlığın Önlenmesi ve Verimlilik, Yönetim Organizasyon”, KTO Yayınları 1998, Konya