Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

Prof. Dr. A. Can TUNCAY

 

Kitapları
Toplu İş Hukuku
Bu kitap herşeyden önce bir ders kitabı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle fazla Yargıtay kararlarına ve doktriner tartışmalara girilmemeye çalışılmış, daha çok Toplu İş Hukukunun genel esaslarını ve özelliklerini vurgulamaya özen gösterilmiştir. Kuşkusuz istisnalar hariçtir. Kitapta izlediğim önemli bir amaç da mümkün ve gerekli olduğu ölçüde Toplu İş Hukukumuza biçim veren veya verebilecek belli başlı bazı yabancı hukuk sistemleri (Alman, Fransız, İngiliz, İsviçre, ABD gibi) hakkında bir fikir vermek, benzer ve farklı düzenlemelere dikkat çekmek oldu. Bir ölçüde bunu başardığımı sanıyorum. Bu bakımdan kitaptan öğrenciler dışında İş Hukuku uygulayıcılarının da yararlanabilecekleri kanısındayım. Ayrıntıya ilişkin bazı kısımlar küçük punto ile yazılmıştır. Bunlar daha çok yabancı hukuklara ilişkin bilgilerdir. Öğrenci buralardan sorumlu değildir. Eksiksiz ve hatasız bir kitap yazmış olmak gibi bir iddiam yoktur. Hata kula mahsustur. Sonraki basılarda daha iyi olacağı ümidiyle takdir okuyucuya bırakıyorum. (Önsöz'den)

Online Sipariş Vermek İçin

Ürün Adı: Toplu İş Hukuku
Yazar Adı: Prof. Dr. A. Can TUNCAY

Makaleleri