Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

  

İnternetten Satın Almak İçin

YILDIZLAR ENGEL TANIMAZ: BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABÎLERİN HAYATI
Ali Seyyar

 

Prof. Dr. Ali Seyyar’dan Yepyeni Bir Çalışma

“YILDIZLAR ENGEL TANIMAZ: BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABÎLERİN HAYATI” Kitabı, Değişim Yayın Grubuna bağlı Aşiyan Yayınlarından çıktı

 

Kitabın Önsözünden Bir Alıntı:

…..Sahâbe-i kirâmın, İslâm ümmeti için her dönemde rehber olması, onlar hakkındaki araştırmaları teşvik eden en önemli unsurdur. İslâm âlimlerinin, ilk hicrî yüzyıllardan itibaren sahâbîlerin sözlerini toplayıp yazmaları, onların hayatları ile ilgili bilgileri derlemeleri, hatıralarını koruyup emanetlerini muhafaza etmeleri; sıradan bir geçmiş özlemi ve tarihî bilgileri derleme isteği değil, din ve imanda rehberimiz olan İslâm ümmetinin ilk muallimleri hakkındaki bilgileri muhafaza etme ve onları gelecek nesillere de tanıtma arzusudur. İşte bu istek ve arzu, âlimleri sahâbî biyografilerini derlemeye sevk etmiş; hatta ilk biyografi eserleri, öncelikle sahâbîlerin hayatlarını yazma isteği ile ortaya çıkmıştır.

Sahâbîlerin yalnızca biyografileri yazılmamış, onları çeşitli yönleriyle anlatan eserler de kaleme alınmıştır. Her dönemde öne çıkan hususlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde sahâbîler, farklı yönleriyle incelenmiştir. Günümüzde toplumsal yapıları inceleyen sosyal içerikli çalışmaların ortaya çıkması ile birlikte “şair sahâbîler”, “kadın sahâbîler”, “çocuk sahâbîler”, “zengin-fakir sahâbîler” gibi sosyal grup ve tabakalar dikkate alınarak, sahâbîleri inceleyen eserlerin kaleme alındığı dikkatlerimizi çekmektedir.

Sosyal politika ekseninde toplumsal olayları ve grupları ciddî bir şekilde ele alan çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Seyyar, psikolojik ve sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan dini; sosyal olayların açıklanmasında temel unsurlardan birisi olarak kabul eden değerli bir sosyal bilimcidir. “Yıldızlar Engel Tanımaz: Bedensel Özürlü Sahâbîlerin Hayatı: (Engelleri İman Gücüyle Aşan Peygamber Dostları)” isimli bu kıymetli eseri de, bu çerçevede yapmış olduğu ilk çalışmadır.

Özürlülerle ilgili çalışmalarının yalnızca kitaplarla, akademik faaliyetlerle sınırlı kalmadığına; fiilen işin içinde olduğuna, onların her ihtiyacına büyük bir şevkle koşturduğuna,, her alanda onlara yardımcı olmaya çalıştığına yakinen şahit olduğumuz Ali Seyyar’ın, bu eserini yalnızca akademik bir kaygıyla kaleme almadığı ortadadır. Özürlülerin moral desteğe ne kadar ihtiyaçları olduğunun bilinciyle, Müslümanların dünya ve âhiret efendileri olan sahâbe neslinden örnekler vererek, özürlülüğün; insanların değerini düşüren bir engel değil, tam aksine insanların ruh güçlerini, insanlıklarını parlatan bir husus olduğunu ortaya koymuştur.

Peygamber Efendimiz (sav), Cenab-ı Hakk’ın kutsî bir hadiste: “Kulumu, sevdiği iki gözünü alarak imtihan ettiğimde, kulum sabrederse; o iki sevdiğinin karşılığını ona cennette veririm.” buyurduğunu nakletmiştir. Hadis, bize açıkça, dünya hayatında bedensel özür ve engellere sabretmenin, kişiye cenneti kazandırabileceği müjdesini vermektedir.

 

Doç. Dr. Ayhan Tekineş

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

 

 

 

 

Kitabın Girişinden Bir Alıntı:

…. Elinizdeki bu kitap, biri kadın olmak üzere toplam yirmi sekiz bedensel özürlü sahâbînin hayatını bu çerçevede anlatmaktadır. Bunlardan on dördü ortopedik özürlü (sakat, bir uzvu olmayan, topal veya bedenen rahatsız olan), diğer on dördü de görme özürlüdür. Peygamberimiz’in (sav) döneminde ve O’nun vefatından sonraki dönemlerde, bu sayıdan daha fazla özürlü sahâbînin yaşamış olduğunu söyleyebiliriz. Veda Haccı’nda Efendimiz’in (sav) etrafında yüz bini aşkın insan bulunuyordu. Bugün bile toplumların % 10’u özürlülerden oluştuğuna göre, Peygamberimiz’in (sav) vefatına doğru, en az on bin özürlü sahâbînin yaşamış olduğunu tahmin edebiliriz. Bunların önemli bir kısmı, sadece isim olarak bilindiği için, biyografik olarak hayatlarının incelenmesi mümkün olmamıştır. Onun için, hayatlarında özürlülük ve hastalık bağlamında ibret ve örnek dolu sahneler bulunan sadece 28 mümtaz sahâbînin hayatını araştırabildik.

Netice itibariyle, bu kitap; hayatları baştan sona ibadet, fazilet, sadakat, fedakârlık, sabır, kısacası güzel ahlâk ve üstün insanlık örnekleriyle dolu olan özürlü sahâbîlerden birkaçını tanımanız, örnek almanız ve gönülden sevmeniz düşüncesiyle hazırlanmıştır. Unutmayalım; Rasûl-ü Ekrem (sav), özürlü olsun veya olmasın bütün sahâbîlerinden takdirle bahsederken, “Onları seven, bana olan sevgisinden dolayı sevmiş olur.” buyurmuşlardır.

 

Prof. Dr. Ali Seyyar

Sakarya-Nisan 2007

 

Kitapta Yer Alan Engelli Sahabîler

(Ortopedik Özürlü Sahâbîler)

ABDULLAH İBN-İ MES’UD (r.a.)

Kısa Boyluluğuna Rağmen Küfre ve Cehalete Meydan Okuyan Dev Adam ……………

ABDURRAHMAN BİN AVF (r.a.)

Uhud Savaşı’nda Ayağından Sakatlanan Sahâbî …………………………………………

AMR BİN CEMUH (r.a.)

Uhud Muharebesi’ne Sakat Olarak Katılan Şehit Sahâb…………………………..

AMR BİN TUFEYL (r.a.)

Tek Koluyla Cepheden Cepheye Koşan Şehit Oğlu Şehit ………………………………..

BERA BİN MÂLİK (r.a.)

Cılız ve Zayıf Bedenine Rağmen Savaşlarda Sakatlanan ve Şehit Olan Kahraman………

HABBAB BİN ERET (r.a.)

Derisi Yanıklarla Dolu Sahâbî ……………………………………………………………

İMRAN BİN HÜSEYİN (r.a.)

Kronik Hastalığından Dolayı Otuz Sene Yatağından Kalkamayan Sabır Abidesi………..

MUAYKİB BİN EBÛ FÂTIMA (r.a.)

Cüzzamlı Olduğu Halde Hz. Ömer’le Birlikte Yemek Yiyen Peygamber Kâtibi …………

MUAZ BİN AMR (r.a.)

Ebû Cehil’i Öldürürken Kolunu Kaybeden Yiğit……………………….

MUAZ BİN CEBEL (r.a.)

Peygamberimiz (sav) Tarafından Yemen’e Vali Olarak Tayin Edilen Topal Sahâbî ……

SA’D BİN MUAZ (r.a.)

Hendek Savaşı’nda Aldığı Ağır Bir Yara Sonucunda Yatağa Düşen Yiğit …………………..

TALHA BİN UBEYDULLAH (r.a.)

Uhud Savaşı’nda Kalıcı Yaralar Alan ve Parmaklarını Kaybeden Kahraman ……

ÜMMÜ ÜMÂRE NESİBE (r.anha)

Yemame Savaşı’nda Kolunu Kaybeden Savaşçı Hanım Sahâbî …………………………….

ZAHİR İBN-Ü HARAM (r.a.)

Tek Başına Çölde Yaşayan Sakat Sahâbî ………………………………………………..

(Görme Özürlü Sahâbîler)

ABBAS BİN ABDULMUTTALİB (r.a.)

Görme Özürlü Olduktan Sonra da Güzel Alışkanlıklarını Devam Ettiren Sahâbî ………….

ABDULLAH BİN ABBAS (r.a.)

Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesinden Dolayı Gözlerini Kaybeden İslâm Bilgini……………..

ABDULLAH BİN AMR BİN AS (r.a.)

Ağlamaktan Ötürü Gözlerini Kaybeden Züht ve Takva Sahibi …………………………

ABDULLAH BİN CAHŞ (r.a.)

Görme Problemlerine Rağmen Yiğitliğin Zirvesine Ulaşan Mücahit………………………….

ABDULLAH BİN EBÎ EVFA (r.a.)

Ebû Hanife’nin Gördüğü Son Görme Engelli Sahâbî ………………………..

ABDULLAH İBN-İ ÜMMÜ MEKTÛM (r.a.)

Körlerin Efendisi …………………………………………………………………...........

EBÛ KUHAFE (r.a.)

İleri Yaşında Kalp Gözü Açılan Kör Sahâbî …………………………………………….

EBÛ SUFYAN (r.a.)

İslâm Düşmanlığından Sonra İslâm Davası için Bir Gözünü Kaybeden Sahâbî …………..

HARİSE BİN NUMAN (r.a.)

Görme Özürlülüğüne Rağmen Cömertliğinden Vazgeçmeyen Sahâbî …………………..

ITBAN BİN MÂLİK (r.a.)

Evinde İmamlık Yapma İzni Alan Görme Engelli Sahâbî ………………………………..

KA’B BİN MÂLİK (r.a.)

Görme Özürlülüğüne Rağmen Namazlarını Camide Kılan Doğru Sözlü Şair ………….

OSMAN BİN MAZUN (r.a.)

Müşriklerin Zulmünden Dolayı Bir Gözünü Kaybeden Sahâbî ……………………………

SA’D BİN EBÎ VAKKAS (r.a.)

Ömrünün Son Dönemlerinde Görme Nimetinden Mahrum Olan Büyük Savaşçı …………..

UMEYR BİN ADİYY (r.a.)

Fizîken Görme Özürlü, Mânen Tam Görüşlü Sahâbî ……………………………………

 

 

 

Yıldızlar Engel Tanımaz

Kitabının 2. Baskısı Çıktı

 

Yayınevi

Tekbir Yayınları

İsteme Adresi

Yenidoğan mah. Fabrika cad. No. 11/a

Adapazarı /Sakarya

TELEFON

0 264 281 39 99

FAKS

 0 264 277 67 18