Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

 

 

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Ruhsal Özürlüler
Doç.Dr. Ali SEYYAR

Takdim

 

Kitabımızda biyografik özellikleriyle tanıtılan “Meşhur Ruhsal Özürlüler”, siyaset, bilim, edebiyat, müzik ve sanat gibi değişik alanlarda iz bırakmış şahsiyetlerdir. Hayat hikâyeleri, şahsî özellikleri çerçevesinde güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte bir bütünlük içinde değerlendirilmiştir.

Geçmişten bugüne kadar şu veya bu şekilde ün yapmış akıl hastaları, elbette sadece bu kitaptaki şahsiyetlerden ibaret değildir. Biz burada sadece hayatlarında ibretler ve örnek sahneler bulunan belli başlı olanları seçerek, doğum tarihlerine göre takdim ettik. Bununla birlikte çalışmada kişiler hakkında kuru bir ansiklopedik bilgi vermek yerine, okunup istifadeyi kolaylaştırıcı bir üslubu benimsedik. Her özürlünün hayat hikâyesinin sonunda mevcut kaynakları da ekledik.

Farklı ve özel konuma sahip bu renkli portrelerin hayat hikâyelerinin her birisi aslında takdirlerimizi celbedecek kadar ibret dolu hadiselerle doludur. Bazılarının biyografisi, müstakil bir kitap olabilecek kadar önemlidir. Özürlülükleri sayesinde veya özürlülüklerine rağmen şöhreti yakalamış şahsiyetlerin özel hayatlarını sadece özürlülükleri üzerine bina ederek tahlil etmedik. Kişileri sadece özürlülükleri ile özdeşletirerek değerlendirmek, çoğu zaman yanıltıcı sonuçlara sebebiyet verebilir. Bunun için, biz meşhur özürlülerin kişilik oluşumunda etkin rol aldığını düşündüğümüz özürlülük olgusunun dışında özürlülerin içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevre gibi haricî faktörleri de değerlendirdik. Böylece daha kuşatıcı bir özürlü portrenin ortaya çıkmasını sağlamaya uğraştık.

Şunu da belirtmekte fayda vardır. Vicdanlarını yitirmiş, fıtratlarından tamamen uzaklaşmış, zalim ruhlu azgın kişiler hariç, ruhsal özürlülerin birçoğu muhterem hastalardır. Akıl hastası oldukları için, bazı davranışları da çoğu zaman bizlere tuhaf ve trajik-komik gelebilir. Ancak, akıl hastalarının istem dışı olarak sergiledikleri bu tutum ve davranışları ne yadırganmalı, ne de örnek alınmalıdır. Sergilenen bazı anormal hâl ve hareketlerden veya sözlerden ötürü paranoya veya şizofreni gibi bazı akıl ve ruh hastalıklarına yakalanmış kişilerin rencide edilmesi, aşağılanması veya horlanması da asla söz konusu olmamalıdır. Kitapta yer alan renkli simaların hayatları ve serüvenleri okunduğunda, ruh sağlığının ne kadar büyük bir nimet olduğu ibretle anlaşılacaktır. Okuyucularımızın sağlıklı ve hayırlı ömürler geçirmesini dilerim.

 

 

Doç. Dr. Ali Seyyar

Sakarya-Mart 2006

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Neron (37–68)

Azgınlığın Zirvelerinde Sefaletin En Diplerinde Çılgın Bir Roma İmparatoru ……………

Sultan Çelebi Mehmet (1371–1421)

Aşırı Üzüntüden Kısa Psikoza Yakalanan Talihsiz Padişah ………………………………..

Sultan I. Mustafa (1591–1639)

Akıl Hastası Olmasına Karşılık İki Kez Tahtta Çıkartılan Garip Bir Sultan ………………..

Sultan (Deli) İbrahim (1615–1648)

Yıllarca Öldürülme Korkusuyla Yaşayan ve Annesi Tarafından Öldürülen Padişah ………

Lord Byron (1788–1824)

Topallığını İçine Sindiremeyen Melankolik İngiliz Şair ………………………………

Arthur Schoppenhauer (1788–1860)

Kötü Moralin ve Karamsarlığın Öncülüğünü Yapan Alman Filozof …………………..

Sultan V. Murat (1840–1904)

Bir Fetva İle Tahttan İndirilen Garip Bir Padişah ……………………………………

Bavyera Kralı II. Ludwig (1845–1886)

Sanata Aşırı Düşkün Paranoyak Bir Kral ……………………………………………..

Vincent van Gogh (1853–1890)

Hayatında Sadece Resim Yaparak Avunabilen Şizofren Ressam ………………………….

Tevfik Fikret (1867–1915)

Düşüncedeki Tutarsızlıkları Yüzünden Ruhî Bunalımlara Giren Melankolik Şair ………….

Neyzen Tevfik (Kolaylı) (1879–1953)

Sanat ve Edebiyat Tarihimizin En Tuhaf Simalarından ……………………………………

Abdülhak Şinasi Hisar (1888–1963)

Fobilerin ve Kuşkuların Gölgesinde Cirit Atan Edebiyatçı ……………………………….

Fikret Mualla (1903–1967)

Alkolizmin Etkisinde Düzensiz Bir Hayat Yaşayan Ressam ……………………

Aziz Basmacı (1912–1978)

Türk Sinema ve Tiyatronun Güldürü Ustası …………………………………………

John Forbes Nash Jr (1928 - )

Bir Çeyrek Asır Sonra Şizofreni’den Kurtulan Matematikçi …………………………….

Sylvia Plath (1932–1963)

Ruhsal Sarsıntıların Kurbanı Olan Amerikalı Kadın Şair …………………………………

Hasan Mezarcı (1954 -)

Postmodern Darbenin Psikolojik Baskılarına “Mehdilik” İle Karşılık Veren “Yalnız Adam” .

 

VE DİĞERLERİ

Sigmund Freud …………………………………………………………..…..

Henri de Toulouse-Lautrec …………………………………………………..

Camille Claudel…………………………………………………………

Vaslav Nijinsky …………………………………………………………………

Nezihe Muhittin ……………………………………………………………………

Afife Jale ………………………………………………………………………………

Saffet Nezihi …………………………………………………………………………

Marilyn Monroe ………………………………………………………………………..

Kurt Cobain ………………………………………………………………………….

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Ruhsal Özürlüler
Doç.Dr. Ali SEYYAR