Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

 

 

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Körler ve Sağırlar
Doç.Dr. Ali SEYYAR


 

Takdim

 

Kitabımızda biyografik özellikleriyle tanıtılan “Meşhur Körler ve Sağırlar”, siyaset, bilim, edebiyat, müzik ve sanat gibi değişik alanlarda iz bırakmış şahsiyetlerdir. Hayat hikâyeleri, şahsî özellikleri çerçevesinde güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte bir bütünlük içinde değerlendirilmiştir.

Geçmişten bugüne kadar şu veya bu şekilde ün yapmış görme ve işitme engelliler, elbette sadece bu kitaptaki şahsiyetlerden ibaret değildir. Biz burada sadece hayatlarında ibretler ve örnek sahneler bulunan belli başlı olanları seçerek, doğum tarihlerine göre takdim ettik. Bununla birlikte çalışmada kişiler hakkında kuru bir ansiklopedik bilgi vermek yerine, okunup istifadeyi kolaylaştırıcı bir üslubu benimsedik. Her özürlünün hayat hikâyesinin sonunda mevcut kaynakları da ekledik. Bunun yanında hayatta olup da görüştüğümüz kişilerden elde ettiğimiz şahsî bilgilerimizi de yansıtmaya gayret gösterdik.

Farklı ve özel konuma sahip bu renkli portrelerin hayat hikâyelerinin her birisi aslında takdirlerimizi celbedecek kadar ibret dolu hadiselerle doludur. Bazılarının biyografisi müstakil bir kitap olabilecek kadar önemli olduğunu tespit ettik. Mazeret üretmeyen, pes etmeyen, çalışan, çabalayan, birikimlerini ısrarla faydalı alanlarda değerlendirmek isteyen görme veya işitme engellilerden, herkes bir şeyler öğrenebilir. Problemleriyle baş etmede bütünüyle başarılı olmasalar dahî, verdikleri mücadeleler bile kendi başına takdir-i şayan bir olaydır. Diğer yandan görme ve işitme engelliler arasında öyle tarihî şahsiyetler var ki, özürlülükleri hiçbir zaman ön plânda olmamış. Çalışmaları, eserleri ve başarıları özürlüklerini âdeta arka plâna itmiştir. İlginçtir bunlardan bazıları özürlülükleri sayesinde daha da popüler hâle gelebilmiştir.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: Özürlülükleri sayesinde veya özürlülüklerine rağmen şöhreti yakalamış şahsiyetlerin özel hayatlarını sadece özürlülükleri üzerine bina ederek tahlil etmek, kişilikleri hakkında her zaman doğru bilgilerin elde edilmesini ve isabetli değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaz. Haddizatında kişileri sadece özürlülükleri ile özdeşletirerek değerlendirmek çoğu zaman yanıltıcı sonuçlara bile sebebiyet verebilir. Bu tespitten yola çıkarak, biz meşhur özürlülerin kişilik oluşumunda etkin rol aldığını düşündüğümüz özürlülük olgusunun dışında özürlülerin içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevre gibi haricî faktörleri de değerlendirdik. Böylece daha kuşatıcı bir özürlü portrenin ortaya çıkmasını sağlamaya uğraştık.

 

Doç. Dr. Ali Seyyar

Sakarya-Mart 2006

 

İÇİNDEKİLER

 

 

I. BÖLÜM

GÖRME ENGELLİLER (KÖRLER)

 

Abdullah İbni Ümmü Mektûm ( —636)

Cennetle Müjdelenen İlk Görme Engelli Sahabi …………………………………………

Sa’d Bin Ebî Vakkas (? - 677)

Hayattayken Cennetle Müjdelenen Ender Sahabi Savaşçılardan …………………………

Abdullah Bin Abbas (619–687)

İsmi Peygamber Tarafından Verilen Ümmetin En Büyük Bilginlerinden ……………….

Louis Braille (1809–1852)

Körler Alfabesini İcat Eden Genç Yetenek ……………………………………………….

Betty Hirsch (1873–1957)

Almanya’da Körler İçin İlk Meslek Okulu Açan Görme Engelli Bayan Eğitimci

Helen Keller Adams (1880–1968)

Özürlüler İçin Mücadele Eden Görme ve İşitme Engelli Kadın Yazar ……………………..

Âşık Veysel Şatıroğlu (1894–1973)

Sazı ve Sözü ile Türk Milletinin Gönlünde Taht Kuran Halk Şairi …………………….

Joaquin Rodrigo (1901–1999)

Uluslararası Müzik Dünyasının Efsane İsmi

İsa Yusuf Alptekin (1901–1995)

Doğu Türkistan İçin Mücadele Eden Efsanevî Şahsiyet

Nebile Hanım (1910–1943)

Atatürk’ün Ölümüne Dayanamayan Kadın …………………………………………..

Cemil Meriç (1916–1987)

Sağlığında Kadri Bilinmemiş Bir Celâdet (Yiğitlik) Âbidesi ……………………………

Hafız Kani Karaca (1930 – 2004)

Asrımızın en Büyük Kuran Bülbülü, Klâsik Müzik Üstadı ……………………………..

Âşık Mustafa Ruhanî (1931 - )

Halk Kültürünü Omuzlarında Taşıyan Saz ve Söz Ustası ……………………………….

David Blunkett (1947 )

Kamu Alanında Dinî Özgürlüklerden Yana Olan Britanya’nın İlk Kör İç İşleri Bakanı ……..

Eşref Armağan (1953 - )

Görselliğin Öncelikli Olduğu Bir Sanatı İcra Eden Doğuştan Görmeyen Tek Ressam…

Metin Şentürk (1966 - )

Fantezi Müzik Dünyasının En Şen Türk Sanatçısı ………………………………….

Lokman Ayva (1966 - )

Aciz İnsan Paradigmasını Yıkan Türkiye’nin İlk Görme Özürlü Milletvekili …………….

Hein Wagner (1972 - )

Görmeden Hız Rekoru Kıran Cüretkâr Rekortmen ………………………………………

 

VE DİĞERLERİ

Itban b. Mâlik ………………………………………

Ebu’l-Alâ el-Maarrî ………………………………………..

Erzurumlu Mustafa ed-Darîr ……………………………………

Jorge Luis Borges ………………………………………………………..

Stevie Wonder …………………………………………………………………

Andrea Bocelli ……………………………………………………………….

 

 

II. BÖLÜM

İŞİTME ENGELLİLER (SAĞIRLAR)

 

Ludwig Van Beethoven (1770–1827)

Sağırlığına Rağmen Harika Eserler Ortaya Çıkaran Bestekâr ……………………………….

Thomas Alva Edison (1847–1931)

Mucitlerin Kralı ……………………………………………………………………………….

Emmanuelle Laborit (1972 - )

Sessizliğe Çığlık Atan Fransız Film Yıldızı …………………………………………

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Körler ve Sağırlar
Doç.Dr. Ali SEYYAR