Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları >>
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset
  • Bellermann, Martin, Sozialpolitik, Lambertus Verlag, Freiburg; 1998
• Bellermann, Martin; Sozialpolitik-Eine Einführung für soziale Berufe; Lambertus Verlag; Freiburg im Breisgau; 1998
• Dilik, Sait; Gelir ve Servet Politikası; SAÜ Basımevi; Adapazarı; 1999
• Giddens, Anthony; Üçüncü Yol-Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi; (Terc. Mehmet Özay); Birey Yay.; İst.; 2000.
• Grieswelle, Detlef; Sozialpolitik Der Zukunft; Olzog Verlag; München; 1996
• Güven, H. Sami; Sosyal Politikanın Temelleri; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995
• Keleş, Ruşen; Kentleşme Politikaları; İmge Yay.; Ank.; 1995
• Koray, Meryem; Sosyal Politika; Ezgi Kitapevi; Bursa; 1995.
• Kurtulmuş, Sevgi; Aile Ödenekleri; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu; Bilim Serisi 102; Ank.; 1997
• Mehmet AYSOY;SOSYAL DEVLET ÜZERİNE, Şefkatli Eller Yayınları
• Müftüoğlu, Güne, Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti; Ankara; 1996
• Serter, Nur; Sosyal Devlet; İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesi Yay.; İst.; 1994.
• Seyyar, Ali, Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları, Birey Yayınları, İstanbul, 1999.
• Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası (Almanya-Türkiye Mukayeseli); Türdav Yay.; İstanbul; 2001
• Seyyar, Ali;Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile-Politikaları; Birey Yayıncılık; İstanbul;1999:
• Seyyar, Ali;Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele; Türdav Yay.; İstanbul; 2000.
• Seyyar, Ali;Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yayınları.; İstanbul; Kasım 2002.
• Sözer, Ali Nazım; Türkiye'de Sosyal Hukuk; 2. Baskı; Fakülteler Kitabevi Barış Yay.; İzmir; 1998.
• Özdemir, S. (2004), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul, İTO Yayınları, 352 s.
• Ozdemir, S. Halis Yunus Ersoz, Halil Ibrahim Sarioglu, Issizlik Sorununun Cozumunde KOBI'lerin Desteklenmesi, Istanbul, ITO Yay., 2006
• Talas, Cahit, Toplumsal Politika, İmge Kitapevi, Ankara; 1990
• Textor, Martin; Sozialpolitik; Westdeutscher Verlag; Hof; 1997
• Tokol, Aysen; Sosyal Politika; Vipaş Yay.; Bursa; 2000
• Tuna, Orhan ve Yalçıntaş, Nevzat; Sosyal Siyaset; Filiz Kitapevi; İstanbul; 2000.
 

 

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih

Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın