Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji
• Arkonaç, S. A.; Kimlik Araştırmalarında Teorik ve Yöntemsel Arayışlar ve Türkiye; N. Bilgin (ed): Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik; Bağlam Yay.; İst.; 1997.
• Arkonaç, S. A.; Psikolojide İnsan Modelleri; Alfa Yay.; İstanbul; 1999.
• Arkonaç, S. A.; Sosyal Psikoloji; Alfa Yay.; İstanbul; 1998.
• Aslan, H.; Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi; Paradigma Yay.; İst.; 1992.
• Bilen, Mürüvvet; Sağlıklı İnsan İlişkileri-Ailede, Kurumlarda, Toplumda; Ank.; 1983.
• Binbaşıoğlu, Cavit ve Binbaşıoğlu Etkin; Endüstri Psikolojisi; Kadıoğlu Matbaası; Ank.; 1992.
• Coşkuner, Ayşe; İşyerinde İletişim; Türk Harb-İş Sendikası Yay.; Ank.; 2001.
• Çiğdem, A.; Bir İmkân Olarak Modernite: Weber ve Habermas; ;letişim Yay.; İst.; 1997.
• Göle, N.; Batı-Dışı Modernliğin Kavramlaştırılması Mümkün Mü ? Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek; Metis Yay.; İst.; 1998.
• Hökelekli, Hayati; Din Psikolojisi; Türkiye Diyanet Vakfı Yay.; Ankara; 1998.
• İnsel, Ahmet; Türkiye Toplumunun Bunalımı; Birikim Yay.; 2. Baskı; İst.; 1995.
• Kağıtçıbaşı, Ç; İnsan ve İnsanlar; Evrim Basın Yay.; İst.; 1988.
• Narter, M.; Psikoloji ve Sosyal Psikolojinin Bilimsel Geçmişi ve Bugünü; S. Arkonaç (ed): Psikolojide Yeni Tartışmalar; Alfa Yay.; İstanbul; 1999.
• Paker, O; Sosyal Temsiller Kuramının ve Epistemolojisinin Sosyal Psikoloji İçerisindeki Yeri ve Önemi; S. Arkonaç (ed):
• Psikolojide Yeni Tartışmalar; Alfa Yay.; İstanbul; 1999.
• Reyhan, Cenk; "Taşranın Osmanlı-Türk Siyasal Hayatına Etkisi: Bir Açıklama Modeli"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek; Örgütsel Psikoloji; Ezgi kitapevi yay.; Bursa; 1996.
• Sabuncuoğlu, Zeyyat; Çalışma Psikolojisi; 2. Baskı; Bursa; 1984.
 

 


İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın