Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

Sosyal Siyaset

Sosyal Güvenlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Tarih
Sosyal İslam
Sosyal Ahlak
Sosyoloji
Sosyal Pedagoji
  • Akyüz, Yahya; Türk Eğitim Tarihi; İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. No. 1; İst.; 1997
• Bayhan, Pınar; "Dövülen Çocuklar"; Sosyal Hizmetler Dergisi; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay.; Cilt: 1; Sayı: 8; Ekim 1998.
• Bayhan, Vehbi; "Sanayileşme Sürecinde Anomi ve Yabancılaşma"; İnönü Üniversitesi - Sosyal Bilimler Dergisi; Cilt 2-Sayı 1-Ağustos; Malatya; 1995.
• Binbaşıoğlu, Cavit; Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi; Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yay. 2; Ank.; 1999.
• Turan, Kemal; Meslekî Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Mehmet Rüştü Uzel; MEB Yay.; İst.; 1992.
 

 

Sosyal Hizmetler
Sosyal Psikoloji

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın