Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

  <<<Sosyal Siyasetçilerimiz;

 

PROF. DR. ALİ SEYYAR

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı:                            Ali Seyyar

Doğum Tarihi                        01.05.1960

Doğum Yeri:                          Akçapınar Köyü; Taraklı; Adapazarı.

Medeni Durumu:                   evli

Yabancı Diller:                       Almanca (pek iyi); İngilizce (iyi).

Askerliğim:                            Burdur-1993; Bedelli olarak 2 ay.

İkâmet ve İletişim:                Dr. Sadık Ahmet cd. No. 9; Başak Evler A Blok A Giriş; Dilmen mh. Erenler; Adapazarı; Ev Tel.-; GSM: 0 536 5953890

İş Adresi ve İletişim:          Sakarya Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; Esentepe Kampüsü; Adapazarı; Tel.: 0/264/ 2956304

 

EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİLER

İlkokul:                                   Almanya, Ulm; (Grundschule); 1968-1972.

Orta Öğretim:                         Almanya; Ulm; (Gymnasium); 1972-1982.

(Ön) Lisans:                            Almanya; Mannheim Üniversitesi. Ön Lisans: Mannheim Üniversitesi-İşletme Fakültesi;1982-1984. Lisans: Mannheim Üniversitesi-İktisat Fakültesi;1984-1988.

Master (Yüksek Lisans):         Mannheim Üniversitesi- İktisat Fakültesi; 1988-1990; (Tez Konusu: ”Geldpolitische Fehler und Optionen in der Weltwirtschaftskrise 1929-1933”/"1929-1933 Dünya Ekonomik Krizinde Malî Politikalar İle İlgili Hatalar ve Tercihler").

Doktora:                                 Türkiye, İstanbul Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İktisat Fakültesi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü: 1994-1997; (Tez Konusu: “Almanya’da Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği”).

 
AKADEMİK KARİYER İLE BİLGİLER

Almanya

1990-1991:                             Münih Goethe Enstitüsü’nün yabancı dil uzmanı olarak Mannheim Akşam Akademisi’nde yetişkin yabancılara Almanca dersleri verdim.

1991-1993:                             Doğu Almanya,-Saksonya Eyaleti’nde, İş Kurumu ve Sanayi Odasına bağlı bir meslek akademisinde (Berufsakademie Mittelsachsen) iki yıllık sanayi asistanlığı dalında meslekî eğitime tâbi tutulan yetişkin Alman öğrencilerine meslek eğitim uzmanı olarak işletme, büro organizasyonu, sosyal güvenlik, insan kaynakları yönetimi ve meslekî İngilizce dersleri verdim.

Türkiye

1997/98:                                 Sakarya Üniversitesi; Geyve Meslek Yüksek Okulu; Bir yıllık hazırlık İngilizce dersleri kapsamında İktisat İngilizcesi dalında okutmanlık.

Şubat 98:                                Sakarya Üniversitesi; İİBF; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalına Yard. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine atanma.

Şubat 99:                                 Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanlığına atanma.

Kasım 2000:                            YÖK-Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik unvanının verilmesi.

Nisan 2006:                             Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 13.04.2006 tarihli 323 sayılı toplantısında Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalına Doçent olarak kadroya alınması.

 
ÜNİVERSİTE EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Lisans Seviyesinde Derslerim:

1998 yılından beri Sakarya Üniversitesi, İİBF; Çalışma Ekonomisi ve İktisat Bölümünde değişik dönemlerde Sosyal Siyaset I ve II, Sosyal Güvenlik I ve II, Türkiye’de Sosyal Yapı ve Sosyal Politikalar, Çalışma Ekonomisi, Avrupa Birliği’nde Sosyal Politikalar, (Türk) Çalışma İlişkileri Tarihi, Uluslar arası Sosyal Siyaset, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi; İktisat Tarihi, Meslekî Yöneltme ve Meslek Eğitimi, Göç Sorunları ve Göç Politikaları dersleri verdim. Ayrıca, 1998’de Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak sosyal politika dersi verdim.

Yüksek Lisans Seviyesinde Derslerim:

1998'den beri Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset ile İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkiler Bilim Dallarında açılan Yüksek Lisans programlarında Sosyal Siyasetin Tarihî Gelişimi ve Temelleri, Uygulamalı Sosyal Siyaset, Çalışma Hayatında Değişim ve Yönetim, İnsan Kaynakları Eğitim İhtiyaçları Analizi derslerini yürütmekteyim.

Doktora Seviyesinde Derslerim:

2002/2003 öğretim yılından beri Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” Ana Bilim Dalı (Bölümü), “Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset” Bilim Dalında açılan Doktora programı kapsamında “Ulusal Sosyal Siyasetin Güncel Soruları” (1. Yarıyıl) ve “Uluslar arası Sosyal Siyasetin Güncel Soruları” (2. Yarıyıl) derslerini vermekteyim.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARIM

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisinin Soyadı, Adı; Tez Konusu; Sunuş Tarihi)

1.)    AKYOL A. Aydın, “TEKSTİL İŞKOLUNDA UYGULANABİLİR İŞ ANALİZLERİ”, 2001.

2.)    YILDIZ Selahattin, “SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ”, 2001.

3.)    ALGAN M. Yaşar, “ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI AÇISINDAN MESLEKÎ REHABİLİTASYON”, 2001.

4.)    AKSAKAL Hülya, “İŞ HAYATINDA STRES”, 2001

5.)    TAYFUR Cihangir, “SAĞLIK OCAKLARI VE SAĞLIK REFORMU”, 2001.

6.)    KURUTKAN; Nurullah; HAYAT KADINLARININ PSİKO-SOSYAL AÇIDAN REHABİLİTASYONU; 2003.

7.)    KOÇ; Ömer Faruk; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE GÖRE İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ REORGANİZASYONU (PENDİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ); 2003.

8.)    GÜNAY, Abdullah; AHİLİKTE MESLEKÎ VE SOSYAL DAYANIŞMA; 2003.

9.)    GÜMÜŞ, Yasin Kerem; İŞGÖRENLERİN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİNDE KAMU KURULUŞLARININ ROLÜ; 2003.

10.)         ORHAN, Serdar; SOKAK ÇOCUKLARININ SOSYAL REHABİLİTASYONU; 2003.

11.)         KUTUN, Ömer; YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR; 2004.

12.)         GÜMÜŞ, SERKAN; AB SÜRECİNDE SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 2005.

 

 

KURUL-KOMİSYON-HAKEM ÜYELİĞİ

1.)    Devlet Bakanı Güldal Akşit’in önerisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile 30.10.2003 tarihinden beri ÖZÜRLÜLER YÜKSEK KURULU üyeliği.

2.)    “Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde oluşturulan “Özürlüler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu” üyeliği (ÖZİDA Başkanının önerisi ve Devlet Bakanının onayı ile 02.05.2005 tarihinden beri).

3.)    T.C. Başbakanlık; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü; 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan “Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Komisyonu” Üyesi.

4.)    Hakemli bir dergi olan ÖZİDA’da hakem kurulu üyeliği (2006 yılından beri).

 

KURUM DANIŞMANLIĞI

1.)    2547 sayılı YÖK’ün 38. maddesine göre Kasım 2003 tarihinden beri BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI’nda Kurum Danışmanı olarak görev yapmaktayım.

 

YURT İÇİ PROJE ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI

T.C. Başbakanlık-Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 08.03.-12.03.1999 tarihleri arasında Ankara'da tertiplenen "Özürlüler Uzman Yardımcıları Uzmanlık Eğitimi" seminerine eğitici olarak davet edildim ve burada özürlülerin sosyo-ekonomik sorunları ile ilgili ders verdim.

T.C. Sakarya Üniversitesi; Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) ile Sakarya Valiliği tarafından yürütülen “Sakarya’nın Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi: 2003-2005” kapsamında oluşturulan “Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu”nun başkanlığını yürüttüm.

 

AB DESTEKLİ PROJE ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

AB-Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi Deltur/MED TQ/03-03 (European Union-Turkey Support to Basic Education Programme) çerçevesinde T.C. MEB-Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü-Proje Yürütme Birimi’nin organizasyonu altında Mayıs-Haziran 2004’de 8 haftalık “Engelli Bireylerin Ailelerin Eğitimi” programını danışman ve eğitmen olarak yürüttüm.

 

ÖDÜLLER

1.)    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilan ettiği “Aile Haftası” dolayısıyla 1994 Uluslar arası Aile Yılının 11. yıldönümünde T.C. Başbakanlık-Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü bana 17 Mayıs 2005 tarihinde aile odaklı sosyal politika çalışmalarımdan dolayı ödül verdi.

 

 

YURT İÇİ KONGRE-SEMPOZYUM-ŞURA TEBLİĞLERİ ve ÇALIŞMA TOPLANTILARI

2003 (3 katılım)

1.)     Deniz Feneri tarafından 31 Mayıs – 01 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul’da tertiplenen “Yoksulluk Sempozyumu”nda “SOSYAL SİYASET AÇISINDAN YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE” isimli bildirimi sundum.

2.)     Türkiye Özürlüler Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından 13-15 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul-Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde düzenlenen “1. Uluslar Arası Özürlüler Kongresi” çerçevesinde “ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINDA KORUYUCU İSTİHDAM KURUMLARININ ÖNEMİ” isimli bir tebliğ sundum.

3.)     Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından 09-11 Ekim 2003 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003” çerçevesinde “BAKIMA MUHTAÇ YOKSULLARIN EVDE BAKIMININ KURUMLAŞTIRILMASI (ALMANYA ÖRNEĞİ)” isimli bir bildiri sundum.

2004 (7 katılım)

4.)     T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; I. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI (19-21 Nisan 2004) için “AB’DE SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA TIBBÎ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI” isimli bir çalışmada bulundum.

5.)     T.C.; Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu tarafından 18-20 Mayıs 2004 tarihlerinde düzenlenen AİLE ŞURASI için “YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR” isimli bir çalışmada bulundum. Ayrıca; bu Şura’da “Sosyal Güvenlik Sistemi, Yoksulluk ve Aile Komisyonu”nun Başkanlığını yürüttüm.

6.)     MARAŞDER tarafından 6-8 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen I. Kahramanmaraş Sempozyumu’nda “SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM AÇISINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE” isimli bir bildiri sundum.

7.)     Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, BİGA İİBF tarafından 4-6 Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen “I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”nde “TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE STK’LERİN ROLLERİ VE ÖNEMLERİ (DENİZ FENERİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ) isimli bir tebliği sundum.

8.)     Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; “Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004”; Tarih: 04.-06.11.2004; Yer: Alanya Kültür Merkezi; Tebliğ Konusu: “SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”.

9.)     Ankara Üniversitesi; Sağlık Eğitim Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü; “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Tarih: 24.-26. 11. 2004; Yer: Ankara; Poster Bildiri (M. Nurullah Kurutkan ile ortak): “ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”.

10.) İzmit Büyükşehir Belediyesi ve Gülen Yüzler Projesi; “Engelli Politikalarında Yeni Yaklaşımlar & Yerel Yönetimlerin Rolü Sempozyumu”; Tarih: 24-25.11.2004; Yer: İzmit; Bildiri: “ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ”.

2005 (6 katılım)

11.) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); “Engellilerin Eşit Yurttaş Katılımı ve Engelli Kadın Projesi”-“Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu”; Kocaeli; Tarih: 29-30 Nisan 2005; Bildiri: “TÜRKİYE’DE YENİ ÖZÜRLÜLER POLİTİKASININ TEMEL STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE ENGELLİ KADINLARIN DURUMU”.

12.) T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı; “1. Uluslararası Bakım Kongresi”; İstanbul 03.-08. 05. Mayıs 2005; Bildiri: “KIRSAL ALANDA EVDE BAKIM HİZMETLERİ”.

13.) T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı; II. Özürlüler Şurası-Yerel Yönetimler ve Özürlüler; Ankara; I. Aşama Toplantısı: 30.31.05.-01.02.06. 2005.

14.) T.C.-Başbakanlık-SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Yerel Kaynakların Geliştirilmesi Çalışma Toplantısı; Adapazarı 15-17.06.2005; Çalışma: İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu Başkanı olarak Rapor Çalışması.

15.) T.C. Başbakanlık-Özürlüler İdaresi Başkanlığı; II. Özürlüler Şurası-Yerel Yönetimler ve Özürlüler; 26-28 Eylül 2005; Ankara; (Çalışma Grubu: Bakım Komisyonu).

16.) T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve İSAV (İslamî İlimler Araştırma Vakfı); Aile Hayatı: Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı (SEMPOZYUM); İstanbul 02.-04.12.2005: Bildiri: “YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL POLİTİKALAR”.

2006 (… katılım)

17.) Türk Geriatri Vakfı (TÜGEV), Avrupa Göçmen Yaşlılar Federasyonu (ERFEM) ve AB Stratejik Araştırmalar Akademisi (EURASS); Birinci Ortadoğu Yaşlanma Kongresi; İstanbul; 15-19 Mart 2006; Sakarya Üniversitesini temsilen Bilim ve Kongre Düzenleme Kurulu üyesi.

 

BİLİMSEL PANELLER-KONFERANSLAR

(Organizatör/Davet Eden; Konu; Tarih)

1.)    Alanya Zihinsel Özürlüler Özel Eğitim Rehberlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Zihinsel Özürlü Çocukların Aile İçi İletişimi; KONFERANS; 11.05.2001.

2.)    Adapazarı Büyükşehir Belediyesi; ÖZÜRLÜLER PANELİ; Panel Yöneticisi olarak katılım. (Panelistler: Lokman Ayva: Ak Parti Milletvekili; Altı Nokta Körler Federasyonu Başkanı; Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı); Adapazarı; ASM-Konferans Salonu; 12 Mayıs 2003.

3.)    Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM); Özürlülerin Kişisel Gelişimi; KONFERANS; İstanbul-Fatih; 02 Haziran 2003.

4.)    Adapazarı Büyükşehir Belediyesi; “Özürlüler Yasası Ne Getiriyor?”; KONFERANS; Adapazarı ASM-Konferans Salonu; 24.09.2005;

5.)    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi; “Türkiye’de Yaşlı Sağlığı ve Sosyal Bakımı Hizmetlerinde Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi” PANEL; Panel Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan; Katılımcılar: Dr. Mustafa Güveli; Theodor Hesse; Yard. Doç. Dr. Ümit Ateşkan; Doç. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu; Doç. Dr. Ali Seyyar: “Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar”; CRR Salonu; 03.10.2005.

 

MAKALELER

 

1998 (5 makale)

1.)    “F. ALMANYA’DA ESNEK ÇALIŞMA HAYATI”; MERCEK Dergisi; Yıl:3; Sayı: 12; Ekim 1998.

2.)    “DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DÜNYADAKİ YERİ”; EKONOMİ VE YÖNETİM – Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan; (Derleme Kitap) Sakarya Üniversitesi; Adapazarı; Ekim 1998.

3.)    “DÜNDEN BUGÜNE ÖZÜRLÜLERİN YAŞAMA HAKKI”; YAŞAMA SEVİNCİ Dergisi; Yıl:9; Sayı: 103; Ekim-Kasım 1998.

4.)    “SOSYAL SİGORTALAR SİSTEMİNDE BAKIM SİGORTASI”; SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; SSK Sigorta Müfettişleri Derneği; Yıl: 1; Sayı: 2; Ekim-Aralık 1998.

5.)    “TÜRKİYE’DE ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER”; DÜNYA Gazetesi; 03.12.1998.

1999 (8 makale)

6.)    “AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BAKIMA MUHTAÇLIĞIN TIBBİ TANIMI VE BAKIM HİZMETLERİ”; MEDİKAL-TEKNİK Dergisi; Yıl: 13; Sayı 150; Ocak 1999.

7.)     “BAKIMA MUHTAÇ İNSANLARIN YAŞAMA HAKKI SINIRLANDIRILMALI MIDIR?”; İKTİSAT Dergisi; Sayı: 387; Şubat/Mart 1999.

8.)    “ALMANYA’DA YABANCILAR POLİTİKASINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK: ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKININ YERİNE ASİMİLASYON”; DÜNYA Gazetesi, 20.04.1999.

9.)    “2022 SAYILI KANUNUN ÖZÜRLÜLERİMİZİN SOSYAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”; DÜNYA Gazetesi; 12.05.1999.

10.)         “ÖZÜRLÜLÜĞÜN TANIMLANMASINDAKİ SOSYAL FAKTÖRLERİN ÖNEMİ”; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 2; Nisan-Haziran 1999.

11.)         “SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU” SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI Dergisi; Yıl 2; Sayı 4; Nisan-Haziran 1999.

12.)         “ANALIK HAKKININ FITRİ VE SOSYAL TEMELLERİ”; KAMU-İŞ Dergisi; Temmuz 1999; Sayı: 1; Cilt: 5.“Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite”; STANDARD, Ekonomik ve Teknik Dergi; Temmuz 1999; Sayı 451.

13.)         “F. ALMANYA’DA İŞ HAYATINDA TEMARÜZE KARŞI ÖNLEMLER”; MERCEK-Dergisi; Ekim 1999; Yıl 4; Sayı 16.

2000 (7 makale)

14.)         “KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN TİCARETİ"; KAMU-İŞ Dergisi; Ocak 2000; Sayı 2; Cilt: 5.

15.)         "FEDERAL ALMANYA'DA AİLENİN SOSYAL GÜVENLİĞİ";ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ; Ocak 2000; Sayı 1; Cilt 14.

16.)         "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN DEMOKRATİK KATILIMI"; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 5; Ocak-Mart 2000.

17.)         "ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSEL TACİZ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI (ALMANYA ÖRNEĞİ)"; MERCEK Dergisi; Nisan 2000; Yıl: 5; Sayı: 18.

18.)         "AİLE İÇİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SOSYAL POLİTİKALAR"; KAMU İŞ Dergisi; Sayı 4; Cilt: 5, Temmuz 2000.

19.)         " ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HAKLARINI KORUMAK AÇISINDAN: BAKIM SİGORTASINDAN DOĞAN HAKLARIN TÜRKİYE'DE GEÇERLİLİĞİ"; Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi; Yıl 3; Sayı 9; Temmuz-Eylül 2000.

20.)         "ULUSLAR ARASI BOYUTUYLA ÖZÜRLÜ KOTA SİSTEMİ" Kamu-İş Dergisi; Sayı 1; Cilt 6; Ekim 2000.

2001 (1 makale)

21.)         "ALMANYA'DA MESLEKÎ EĞİTİM VE İSTİHDAM KURUMU OLARAK ÖZÜRLÜLER ÇALIŞMA ATÖLYESİ"; MERCEK Dergisi; Yıl 6; Sayı 22; Nisan 2001.

2002 ( 0 Makale)

2003 (1 makale)

22.)         “SOSYAL SİYASET AÇISINDAN YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE”; Yoksulluk Cilt 1; Deniz Feneri Derneği Yay.; İstanbul.; Mayıs-Haziran 2003.

2004 (9 makale)

23.)         “BAKIMA MUHTAÇ YOKSULLARIN EVDE BAKIMININ KURUMLAŞTIRILMASI (ALMANYA ÖRNEĞİ)”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003; (09-11 Ekim 2003 Antalya); Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yay.; Ankara; 2004.

24.)         (M. Nurullah Kurutkan ile ortak); “SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA HAYAT KADINLARININ PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYONU”; T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004.

25.)         “AB’DE SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA TIBBÎ REHABİLİTASYON UYGULAMALARI”; T.C.; Başbakanlık; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004.

26.)         “YOKSUL AİLELERE DÖNÜK SOSYAL POLİTİKALAR; T.C. Başbakanlık; Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.; Ankara; Mayıs 2004.

27.)         (Ömer Adalı ile ortak); “TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE STK’LERİN ROLLERİ VE ÖNEMLERİ (DENİZ FENERİ DERNEĞİ ÖRNEĞİ)”; I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi”; Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, BİGA İİBF-Yay.; Çanakkale; 4-6 Haziran 2004.

28.)         FEMİNİST KADIN POLİTİKALARINA ALTERNATİF OLARAK FITRÎ CİNSİYETLER POLİTİKALARININ (GENDER MAİNSTREAMİNG) DOĞUŞU; Sivil Toplum Dergisi, Sayı: 2(8); Ekim-Aralık 2004. [Journal of Civil Society].

29.)         (Sema Oğlak ile ortak) “DANİMARKA VE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE BAKIM HİZMETLERİ (MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME)”; ÖZ-VERİ Dergisi; T.C. Başbakanlık; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Cilt. 1; Sayı 1; Eylül 2004.

30.)         “SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”; Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004; Alanya; 04.-06.11.2004.

31.)         (Nurullah Kurutkan ile ortak) “ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”; I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Ankara Üniversitesi-Sağlık Eğitim Fakültesi Yay.; 24-26.11.2004.

2005 ( 8 makale)

32.)         ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERE DÖNÜK ÖZEL CİNSEL EĞİTİM VE BAZI ÖNERİLER”; (Yayına Hazırlayanlar: Said Demirel ve Kamil Alptekin); (ed): “Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri”; Yayınlayan: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim ve Dayanışma ve Yardımlaşma Deneği; Yay. No. 1; Ankara; Mart 2005.

33.)         “YEREL KAMU YÖNETİCİLERİ SOSYAL DEVLETİN GÖREVLERİNİ NE DERECE YERİNE GETİREBİLMEKTEDİR ?” İdarecinin Sesi-Türk İdareciler Derneği’nin Mesleki ve Kültürel Yayın Organı; Ankara; C. 19; Sayı 109; Mart-Nisan 2005.

34.)         “TÜRKİYE’DE YENİ ÖZÜRLÜLER POLİTİKASININ TEMEL STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE ENGELLİ KADINLARIN DURUMU”; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Yay.; Kocaeli; 29-30 Nisan 2005.

35.)         “SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM AÇISINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELE”; Maraşder-Kahramanmaraş Belediyesi; 6-8 Mayıs 2004; Baskı: Mayıs 2005-İstanbul.

36.)         “MODERN SLAVERY GLOBAL TRAFFİCKİNG İN HUMAN BEİNGS”; The Fountain; July September 2005; Issue 51.

37.)         “İŞ DÜNYASI VE İSTİHDAM AÇISINDAN SAKARYA’LI ÖZÜRLÜLER” Sakarya Ekonomi Dergisi; Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yayın Organı; Yıl 7; Sayı: Ağustos-Eylül 2005.

38.)         “TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR”; Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi; İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-Sağlık Daire Başkanlığı; 03.10.2005; ss. 37-41.

39.)         “ALMANYA’DA SOSYAL HİZMETLER EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ”; Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan; İstanbul Üniversitesi.; İktisat Fakültesi; 49. Kitap; İstanbul 2005.

2006 (YAYINLANACAK MAKALELER)

40.)          “AVUSTURYA’DA BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ”; Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan; İstanbul Üniversitesi.

41.)         “ALMANYA VE JAPONYA’DA BAKIM SİGORTASI UYGULAMASI”; Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan; İstanbul Üniversitesi.

42.)         YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLARAK SOSYAL POLİTİKALAR”; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü-İSAV; İstanbul.

43.)         “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIĞA BAĞLI BAKIM SORUNUNA KARŞI GÜVENCE SİSTEMLERİ”;

 

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

TERCÜME ESER:

1.) Christian Gotthilf Salzmann; YENGEÇ KİTABI -ÇOCUĞUNUZU YANLIŞ TERBİYE EDİYORSUNUZ; Sebil Yayınevi; İstanbul; 1995; (160 sayfa).

BİLİMSEL ESERLER:

1.)    BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Adapazarı; 1999 (Yayımlanmış Doktora Tezi: 210 sayfa).

2.)    SOSYAL SİYASET AÇISINDAN KADIN VE AİLE-POLİTİKALARI; Birey Yayıncılık; İstanbul;1999: (238 sayfa).

SOSYAL SİYASET AÇISINDAN ÖZÜRLÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE; Türdav Yay.; İstanbul; 2000 (280 sayfa).

SOSYAL SİYASET AÇISINDAN ÖZÜRLÜLER POLİTİKASI (ALMANYA-TÜRKİYE MUKAYESELİ); Türdav Yay.; İstanbul; 2001 (224 sayfa).

SOSYAL SİYASET TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; Kasım 2002 (709 sayfa).

AHLÂK TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; 2003 (477 sayfa).

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Beta Yay.; İstanbul; Mart 2004 (860 sayfa).

TEORİK VE PRATİK BOYUTUYLA SOSYAL BAKIM; T.C. Başbakanlık, SHÇEK-Yay.; Ankara; Aralık-2004 (228 sayfa).

SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Papatya Yay.; İstanbul; Nisan-2005 (400 sayfa).

ÖZÜRLÜLERE ADANMIŞ SOSYAL POLİTİKA YAZILARI; Adapazarı Büyükşehir Yayınları; Mayıs 2006.

BİYOGRAFİLER

MEŞHUR ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006.

MEŞHUR KÖRLER VE SAĞIRLAR; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006.

MEŞHUR RUHSAL ÖZÜRLÜLER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006.

POPULER KİTAPLAR

ÖZÜRLÜLERE ADANMIŞ HİKÂYELER, FIKRALAR, BİLMECELER; Hayat Yayınları; İstanbul; Mayıs 2006.

YAYINLANACAK YENİ ÇALIŞMALAR:

DEĞİŞEN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALAR; (2006 Eylül’de Yayınlanacak)

İNSAN KAYNAKLARI TERİMLERİ; (Ortak Çalışma; 2006 sonlarında yayınlanacak).

ÇALIŞMA EKONOMİSİ TERİMLERİ; (Ortak Çalışma; 2006 sonlarında yayınlanacak).

SOSYAL BİLİMLER SÖZLÜĞÜ; (2007’de yayınlanacak).

MANEVÎ SOSYAL HİZMETLER (2007’de yayınlanacak).

BEDENSEL ÖZÜRLÜ SAHABİLER: ENGELLERİ İMAN GÜCÜYLE AŞAN PEYGAMBER YILDIZLARI (2007’de yayınlanacak).