Türkiye’de Kapsamlı Bakım Güvence Modelinin İlk Adımları Atıldı

 

25 Ocak 2011

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın Türkiye’de ilk kez olarak akademik boyutta geliştirmiş olduğu genelde “Bakım Güvence Modeli” özelde ise “Bakım Sigortası” önerileri, tedricî olarak memleketimizde de uygulanmaya konulacağının çalışmaları devlet nezdinde yapılmaktadır. Daha önceleri 2005 tarihli Özürlüler Kanunda kısmen uygulanmaya konulan evde bakım destek modelinin içeriği zenginleştirilerek, genişletilmesi düşünülmektedir. Bu bağlamda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 30/11/2010 tarih ve MY-71 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama Kuruluna intikal ettirilen Özürlüler İdaresi Başkanlığının 17/9/2010 tarih ve 1715 sayılı yazısı dikkate alınarak; Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde sorumlu ve işbirliği yapılacak kurumların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)”nın kabulüne 31 Aralık 2010 tarihinde karar verilmiştir.

 

Kararın devamını görmek için tıklayınız...

 

Kaynak: http://www.ozida.gov.tr/?menu=guncel&sayfa=stratejieylem