Nesil Yayınlarından Yeni Bir Kitap: Zengin Sahabiler

 

09 Ekim 2013

 

Ekim ayında Nesil Yayınlarından çıkacak olacak kitabın yazarı Prof. Dr. Ali Seyyar, engelli sahabilerden sonra 41 zengin sahabenin sosyal hayatını biyografik anlatım tarzıyla mercek altına aldı. Sahasında ilk olan bu kitap, Peygamberimizin (sav) en yakın dostlarından olan sahabiler arasında varlıklı ve servet sahibi olan zengin şahsiyetlerin sosyal ve manevî hayatlarından örnekler vermektedir.

Zenginlik, yoksulluk ve Müslümanlık ilişkisi bugün bile tartışılan konuların başında gelmektedir. Kitabın yazarı Ali Seyyar, İslâm’ın sosyal ve manevî sorumluluklarıyla birlikte zenginliği teşvik ettiği tezinden hareketle, sahabilerin cömertliklerini tek tek ortaya koymaktadır. Ali Seyyar, Hz. Peygamber’in (sav) en yakın arkadaşları olan sahabiler arasında hayli zengin sayılabilecek varlıklı şahsiyetleri tanıtmakla kalmıyor, onların nasıl zengin olduklarını ve daha da önemlisi sahabilerin zenginliklerini hayır yolunda nasıl değerlendiklerini örnek olayları değerlendirerek anlatmaktadır. Kitabın GİRİŞİ’nde Ali Seyyar, şu tespitlere işaret etmektedir:

“Zenginlik, Peygamberimiz (sav) tarafından hoş karşılanmamış olsaydı hiçbir sahabi, maddî yönden güçlü olmaya teşebbüs etmemiş olacağını düşünerek, varlıklı sahabilerin zenginliklerini sosyal hayata nasıl yansıttıklarını merak ettik. Merak ettik çünkü bugünün zenginleşen Müslümanlarına, zenginliğin bir takım manevî riskler de içerdiğini göstermek istedik. Bunun yanında zengin sahabilerin örnek hayatlarını baz alarak, zenginliğin ancak sosyal ve manevî sorumluluk bilinciyle birlikte Allah katında bir anlam taşıyabileceğini yansıtma hedefini güttük.”

Dolayısıyla tarihî arka plânı da olan bu kitap, birçoğu yoksulluğu ve açlığı da tatmış olmakla beraber Allah’ın lütfüyle zamanla varlıklı hâle gelmiş olan zengin sahabilerin günümüze ışık tutacak sosyal ve manevî hayatlarını da ortaya koymaktadır. Zenginliklerine rağmen, sade bir hayat yaşamayı tercih eden sahabiler, Peygamberimizin (sav) nurlu yolundan giderek, özel yaşamlarında her türlü şatafattan, gösterişten, lüksten ve israftan uzak durmuşlar, sosyal hayatta ise başkalarına karşı her zaman cömert davranmışlardır. Varlıklı olmaları, onları dünyevîleştirmediğinden, gayeleri hep Allah rızasını kazanmak olduğundan dolayı, dünyaya meyledecek tutum ve davranışlardan hep uzak kalmışlardır. Yoksulluğu da zenginliği de yaşamış olan sahabiler, karmaşık bir dünyada yaşayan bugünün Müslümanları için örnek alınacak güzide şahsiyetler olduğu için, bu kitabı günümüzün zenginlerin yanında zengin olmak isteyenler de mutlaka okumalıdır. Artan refah dönemlerinde zenginliğin manevî tuzağına düşmemek için, zenginliğin sosyal sorumluluk alanlarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu kitap, zenginleşmekte olan topluluklar için uyarı mahiyetinde bir rehberdir. Sahabilerin yolundan giden günümüzün zenginleri ise müsterih olabilir. Çünkü kitap, sosyal sorumlu zenginlerin sayısının artırılmasını adeta teşvik etmektedir. “ZENGİN SAHABİLER: Sahabenin Varlıkla İmtihanı” kitabı, Nesil Yayınlarından temin edilebilir. (http://www.nesilyayinlari.com)

 

 

 

“ZENGİN SAHABİLER: Sahabenin Varlıkla İmtihanı”

Kitabının İÇİNDEKİLER Kısmı

İTHAF ……………………………………………………………………………..........
ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………......
PARA VE AĞIRLIK BİRİMLERİ LİSTESİ ……………………………………….
ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR…………………………………………………………......
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………....
1. SAHABİLERİN YOKSULLUKLA İMTİHAN OLMALARI ……………….
2. SAHABİLERİN VARLIKLA İMTİHAN OLMALARI ………………………
3. ZENGİN SAHABİLERİN ORTAK KARAKTERLERİ ………………………
3.1. Sosyal Olmaları …………………………………………………………………
3.2. Helal Yoldan Kazanç Elde Etmeleri ……………………………………
3.3. Cömert Olmaları …………………………………………………………………
3.4. Cömertliği Peygamberimizden Öğrenmeleri …………………………
3.5. Gönülden Vererek Zengin Olmaları ve Kalmaları …………………
3.6. İnfakta Öncü Olmaları ……………………………………………………….
3.7. Allah Rızasını Kazanmak İçin İnfakta Bulunmaları ……………..
3.8. Mallarını Gizli ve Açık Olarak İnfak Etmeleri ……………………….
3.9. Hem Yoksullukla hem de Zenginlikle İmtihan Olmaları ……….
3.10. Yoksullukta da Zenginlikte de İnfakta Bulunmaları ………….
3.11. Zor Dönemlerde İnfakta Bulunmaları ………………………………..
3.12. Mallarını Zamanında ve Hak Yolunda Sarf Etmeleri …………..
3.13. Sevdikleri Mallardan Tasaddukta Bulunmaları …………………..
3.14. Kendilerini Malların Emanetçisi Olarak Görmeleri ………………..
3.15. Rızkın Sadece Allah’tan Geldiğinin Bilincinde Olmaları …………
3.16. Dünya Malının Bir İmtihan Olduğunun Bilincinde Olmaları ……
3.17. Hayra ve İyilikte Bulunmaya Doymamaları ………………………….
3.18. Kanaatkâr Olmaları ……………………………………………………………
3.19. Zenginlikleri İhlâslarına Engel Olmaması ………………………………

 

BÖLÜM: I
EHL-İ BEYT’İN ZENGİNLERİ


Hz. HATİCE BİNTİ HUVEYLİD (r.anha) …………………………………………
El Emin’e İlk Gönül Bağlayan İşveren Kadın …………………………………
Hayatı …………………………………………………………………………………….....
El-Emin’le Ticaret Yapması ve O’nun Hakkında Bilgi Toplaması ……
El-Emin’le Evlenmesi …………………………………………………………………….
Bütün Servetini Eşine Bırakması ……………………………………………………
Peygamberimize İlk İman Eden Olması …………………………………………
Kadınların En Hayırlısı Olması ……………………………………………………….
Boykot Döneminde Malının Hepsini Müslümanlara Harcaması ………
Vefatından Sonra Da Sevilmesi ……………………………………………………
Hz. HASAN BİN ALİ (r.a.) …………………………………………………………...
İyilik Karşısında Daha Güzel Bir İyilikte Bulunan Peygamber Torunu ……………
Hayatı ………………………………………………………………………………..........
Kardeşiyle Birlikte Peygamberimizin Özel Sevgisiyle Büyümesi ………
Rızkın Nasıl Aranması Gerektiğini Peygamberimizden Öğrenmesi ……
Zenginliğin ve Fakirliğin Mahiyetini Babasından Öğrenmesi ……………
Barışın Tesisi İçin Hilafet Hakkından Feragat Etmesi …………………….
Siyasî Feragatin Karşılığı Olarak Tasadduk Amaçlı Maaş Talep Etmesi ………….
Hayatı Boyunca Sadaka Vermesi …………………………………………………..
Yoksullarla Aynı Sofrada Yemek Yemesi …………………………………………
İyiliğe Daha Güzel Bir İyilikle Karşılık Vermesi ………………………………….
Akıllı Kölesini İhsanda Bulunarak Azat Etmesi …………………………………
Bekletmeden Muhtaçların İhtiyacını Fazlasıyla Karşılaması …………….
Refaha Rağmen Dünyanın Nasıl Bir Zindan Olduğunu İzah Etmesi ….
Sosyal İçerikli Mesajlar Vermesi ……………………………………………………..
Zehirlenerek Şehit Edilmesi …………………………………………………………...
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………….....
Hz. HÜSEYİN BİN ALİ (r.a.) ……………………………………………………….....
Cömertlikle Haysiyetini Koruyan Peygamber Torunu ………………………
Hayatı …………………………………………………………………………………..........
Kendisi ve Ehl-i Beyt Hakkında Âyet İnmesi ……………………………………
Hz. Cebrail’in Kendilerine Hediye Vermesi ……………………………………….
Sosyal İçerikli Mesajlar Vermesi …………………………………………………....
Cömertlikte Hz. Hasan’dan Bir Adım Geride Olmak İstemesi ……………
Hz. Usame Bin Zeyd’in Borcunu Ödemesi ……………………………………….
Yoksul Bir Edebiyatçıya Bin Altın Para Vermesi ………………………………
Haysiyetini Korumak İçin Darda Olana Yardım Etmesi ……………………
Cömertliği İle Düşmanını Rehabilite Etmesi …………………………………….
Medine Halkının En Mert İnsanı Olması ………………………………………….
Kerbela’da Şehit Edilmesi ………………………………………………………….....
Şehit Edileceği Hz. Cebrail Tarafından Bildirilmesi …………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………......

BÖLÜM: II
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’NİN ZENGİNLERİ


Hz. EBU BEKİR (r.a.) ………………………………………………………….........
Servetini İslâm İçin Sarf Eden Müslümanların İlk Halifesi …………….
Hayatı ……………………………………………………………………………............
Servetini İslâm ve Hicret İçin Sarf Etmesi ………………………………….
Kızına İftira Eden Yoksul Akrabasına Yardım Etmeye Devam Etmesi ………
Cömertliğinden Dolayı Peygamberimizin Övgüsüne Mazhar Olması. ………..
Yoksulluğunda Da Rabbinden Razı Olması …………………………………...
Cömertlikte Hz. Ömer’i Geçmesi ……………………………………………......
Sosyal Hizmette Hz. Ömer’i Geçmesi ………………………………………....
Halife Maaşını Devlete İade Etmesi ………………………………………......
Sosyal Mesajlar Vermesi …………………………………………………...........
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………….........
Hz. ÖMER BİN HATTAB (r.a.) …………………………………………...........
Her Şeyini Vakfeden Müslümanların İkinci Halifesi ……………………..
Hayatı ………………………………………………………………………...............
Mala Göz Dikmediği Halde Gelir Sahibi Olması …………………………...
Arsalarını Vakfetmesi ……………………………………………………….........
Ganimetleri Eşit Dağıtması ……………………………………………….........
Halkını Düşünerek Aç Kalması …………………………………………….......
Cömertliğin Gösteriş İçin Değil Allah İçin Yapılmasını Öğretmesi ………
Sosyal Mesajlar Vermesi ………………………………………………….........
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………..........
Hz. OSMAN BİN AFFAN (r.a.) ………………………………………...........
Cömertlikte Zirveye Ulaşan Müslümanların Üçüncü Halifesi ………
Hayatı ………………………………………………………………………..............
İki Nur Sahibi Olması ……………………………………………………….........
Tebûk Savaşının Masrafının Üçte Birisini Karşılaması ……………….
Zenginliğine İmrenen Bir Yoksula Cevap Vermesi …………………….
Kıtlıkta Yoksullara Erzak Dağıtması ………………………………………....
Aç Kalan Peygamber Eşlerine Yemek Götürmesi ……………….…….
Hz. Ali’den Satın Aldığı Zırhı Yine Ona Hediye Etmesi ……………..
Satın Aldığı Kuyuyu Müslümanlara Vakfetmesi …………………..…..
Sosyal Mesajlar Vermesi ………………………………………………………...
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………......
Hz. ABDURRAHMAN BİN AVF (r.a.) …………………………………….....
Cimrilikten Korkan Sahabi ………………………………………………….....
Hayatı …………………………………………………………………………..........
İslâm ile Müşerref Olması ……………………………………………………....
Girişimciliği Tercih Etmesi …………………………………………………......
Bedir Savaşı’nda Meleklerle Birlikte Savaşması …………………….…
Uhud Muharebesi’nde Sakatlanması ……………………………………….
Kimseden Bir Şey İstememesi ………………………………………………..
Cihat İçin Malının Yarısını Vermesi ………………………………………....
Peygamberimize İmamlık Yapması …………………………………………..
Geçmişi Hatırlaması ve Ağlaması …………………………………………….
Ziyafetlerine Zengin İnsanların Da Katılması ………………………….
Nefsinin Cimriliğinden Korunmak İçin İnfakta Bulunması …………
Bedir Gazilerine Para Dağıtması ……………………………………………..
Peygamber Eşlerini Koruması ve Hz. Aişe’den Dua Almas.………
Ticarette Az Kâra Razı Olması …………………………………………..….
Malla Yüklü 700 Devesini İnfak Etmesi ……………………………….…
Vefatından Sonra Rüyada Cennette Görülmesi …………………….
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………..
Hz. EBU UBEYDE BİN CERRAH (r.a.) ……………………………………..
Servetini Yoksullara Dağıtan Sahabi ……………………………………..
Hayatı …………………………………………………………………………….......
İslâm Ümmetinin Emini Olması ……………………………………………….
Kıtlıkta Yardıma Koşması ……………………………………………………...
Valilik Döneminde Bile Sade Bir Hayat Yaşaması …………………..
Yoksullara Karşı Sosyal Sorumlu Davranması ………………………..
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………
Hz. SA’D BİN EBİ VAKKAS (r.a.) …………………………………………….
Peygamberimizden Sadaka Kültürünü Öğrenen Sahabi ………….
Hayatı …………………………………………………………………………….......
Rüya Yoluyla İslâm’ı Bulması ………………………………………………….
İslâm için İlk Defa Kan Akıtması ………………………………………….…
İslâm için İlk Defa Ok Atması ………………………………………………..
Peygamberimizi Geceleri Koruması …………………………………………
Bedir ve Uhud Savaşlarına Katılması ………………………………………
Hasta Yatağında Malın Akıbetini Sorması ……………………………..
Hasta Yatağında Peygamber Duası Alması ……………………………
Asr-ı Saadette Önemli Görevler Üstlenmesi ………………………...
Gözlerini Kaybetmesi ve Kendi Hâline Rıza Göstermesi ………...
Akik Vadisinde Vefat Etmesi …………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………
Hz. TALHA BİN UBEYDULLAH (r.a.) ……………………………………….
Malını Fakirler İçin Sel Gibi Akıtan Sahabi …………………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………......
Müslüman Oluşu …………………………………………………………………..
Uhud Savaşı’nda Kahramanlıklar Göstermesi ……………………….
El-Feyyâz ve El-Cûd Lakabı Alması ………………………………………
İhtilaf Sonunda Arazisini Hz. Ali’ye Hediye Etmesi …….…………
Eli Açık Olmasından Dolayı Hz. Ali Tarafından Övülmesi.……….
Fazla Malını İnfak Etmesi ………………………………………………..…..
Evinde Para Bulundurduğundan Dolayı Uyuyamaması ……….…
Bir Muhtaca Bütün Tarlasını Hediye Etmesi ………………………..
Şehitliği Arzu Etmesi ve Şehit Edilmesi ……………………………….
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………….…….
Hz. ZÜBEYİR BİN AVVAM (r.a.) ……………………………………….…
Emanetleri Borç Olarak Alan Peygamber Havarisi …………..….
Hayatı ………………………………………………………………………………….
Savaşlara Katılarak ve Ticaret Yaparak Servet Sahibi Olması ……………………….
Emanetleri Borç Olarak Alması …………………………………………….
Şehit Edilmesi ………………………………………………………………………
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………….

BÖLÜM: III
AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’NİN EVLATLARINDAN OLAN ZENGİN SAHABİLER


Hz. ABDULLAH BİN ÖMER (r.a.) …………………………………………………….
Kahramanlığı Sadakada Gören Sahabi ……………………………………………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………………..
Peygamberimizin Sosyal Tavsiyelerine Uyması …………………………………………
Peygamberimizin Tavsiyesi Üzerine Tarlasını Hayra Vakfetmesi …………………………
Kölelerini Azat Etmesi ………………………………………………………………………
Kendisi Hasta Olduğu Halde Yemeyip Yedirmesi ………………………………………
Helal Kazancını Yoksullarla Paylaşması ………………………………………………..
Muhtaçlarla Birlikte Yemek Yemesi ……………………………………………………
Sofrada Tek Başına Yemek Yememesi ………………………………………………..
Az Yemek Yemesi ………………………………………………………………………
Cimrilikten ve İsraftan Kaçınması …………………………………………………..
Gösterişe Yol Açan Hediyeleri Kabul Etmemesi ……………………………………
Siyasî Amaçlı Hediyeleri Kabul Etmemesi …………………………………………
Mütevazı Bir Sosyal Hayat Yaşaması ………………………………………………
Kimseden Bir Şey İstememesi ……………………………………………………….
Sevdiği Şeyleri Allah İçin Dağıtması ………………………………………………..
Çocuklara Şeker Dağıtması ………………………………………………………….
Babasının Dostunun Çocuğuna İyilikte Bulunması …………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………….
Hz. ABDULLAH BİN ZÜBEYR BİN AVVAM (r.a.) ………………………………
Ganimet Hakkından Feragat Eden Sahabi …………………………………………..
Hayatı ………………………………………………………………………………….
Kuranı İyi Bilmesi ve Yaşaması ……………………………………………………….
Savaşlarda Hakkı Olan Ganimetten Feragat Etmesi ……………………………………
Halife Olması …………………………………………………………………………….
Şehit Edilmesi ……………………………………………………………………………
Peygamberimizin Mızrağını Sonuna Kadar Yanında Taşıması ………………………….
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………….
Hz. ABDULLAH BİN EBU BEKİR (r.a.) ……………………………………………..
Komşularını Gözeten Sahabi ……………………………………………………………………
Hayatı ……………………………………………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………

BÖLÜM: IV
BABA-OĞUL ZENGİN OLAN SAHABİLER


Hz. ABBÂS BİN ABDULMUTTALİB BİN HÂŞİM (r.a.) ………………………………..
Akrabalık Bağlarına En Saygılı Olan Son Muhacir Sahabi ……………………………….
Hayatı …………………………………………………………………………………………
Cahiliye Döneminde Peygamberimizi Koruması ……………………………………………..
Bedir’de Müşriklerin Safında Kerhen Yer Alması ve Müslüman Olması …………
Müslümanlığını Mekke’de Gizlemesi ……………………………………………………….
Hicret Kervanına Son Sahabi Olarak Katılması ………………………………………
Savaşlara Katılması ………………………………………………………………………
Hacılara Her Türlü Hizmette Bulunması ……………………………………………
Peygamberimiz’in Dualarına Mazhar Olması …………………………………………
İyiliği Teşvik Etmesi …………………………………………………………………………
Faiz Almaktan Vazgeçmesi ………………………………………………………………….
Halifelerin Kendisine Hürmet Etmesi ………………………………………………
Yağmur Duasında Bulunması ………………………………………………………
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………………………
Hz. ABDULLAH BİN ABBAS (r.a.) ……………………………………………………..
Babası Gibi Cömert Olan Âlim Sahabi …………………………………………………………
Hayatı ………………………………………………………………………………………
İlimde Derya Olması ………………………………………………………………………
Kendisine Söven Adama Sosyal Özelliklerini Söylemesi …………………………………
Rızık Hakkında En Doğru Yaklaşımı Sergilemesi …………………………………………
Peygamberimizin Dostlarına Cömert Davranması ………………………………………..
Rüyasında Peygamberimizi Görmesi ……………………………………………………..
Ölümü Güzel Olması ………………………………………………………………………
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………….
Hz. AMR BİN ÂS (r.a.) ………………………………………………………………….
Ganimet İçin Değil Peygamberimizi Sevdiği İçin Müslüman Olması …………………….
Hayatı ………………………………………………………………………………………
İslâm’ı Sevdiği İçin Müslüman Olması ……………………………………………………...
Kıtlıkta Medine Halkına Yardım Etmesi ……………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS (r.a.) ………………………………………………
Babasının Yolundan Giden Cömert Sahabi ……………………………………………………
Hayatı ………………………………………………………………………………………..
Peygamberimizin Sözlerini Not Etmesi ……………………………………………………..
Sıffin Savaşı’na Pasif Olarak Katılması ……………………………………………………
Yabancı Dilleri Bilmesi ve Muallimliği …………………………………………………….
Peygamberimiz’in Kendisini İtidale Davet Etmesi …………………………………………
Ağlamaktan Dolayı Göz Nurunu Yitirmesi …………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………….
Hz. SA'D BİN UBÂDE (r.a.) ……………………………………………………………
Cömertliği İle Güzel Ahlâk Sahibi Olan Sahabi ……………………………………….
Hayatı ………………………………………………………………………..
Annesi İçin Bir Su Kuyusunu Vakfetmesi ………………………………………….
İkramda Bulunmayı Sevmesi …………………………………………………..
Güzel Ahlâklı Olması …………………………………………………………..
Peygamberimizin Özel Duasına Mazhar Olması ……………………………….
Ashab-ı Suffe’yi Himaye Altına Alması ……………………………………………
Köşkünü Aşevi Olarak Kullanması ……………………………………………….
Cömert Olabilmek İçin Zenginliği İstemesi …………………………………………
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………….
Hz. KAYS BİN SA’D BİN UBÂDE (r.a) …………………………………………………..
Cömertliği Babasından Öğrenen Sahabi ……………………………………………………….
Peygamberimizin Yoksul Misafirlerini Doyurması …………………………………………..
Mücahitlerin Açlığını Gidermesi ……………………………………………………………..
Alacaklarının Borçlarını Bağışlaması ………………………………………………………..
Her Gün Yoksulları Evinde Doyurması ……………………………………………………..
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………….

BÖLÜM V
ASHAB-I SUFFE’NİN ZENGİNLERİ


Hz. ABDULLAH İBN-İ MES’UD (r.a.) ……………………………………………….
Dünyaya Meyletmeyen Âlim Sahabi …………………………………………………….
Hayatı …………………………………………………………………………………….
Gösteriş İçin Değil Bedenî Kusurunu Örtmek İçin Uzun Etek Giymesi …………………
Sağlam Bedenden Ziyade Sağlam Kalbi Önemsemesi …………………………………..
Peygamberimizin Mucizelerini Görmesi ………………………………………………..
Hz. Ömer Döneminde Devlet Görevleri Üstlenmesi ………………………………….
Hz. Osman Döneminde Devlet Görevleri Üstlenmesi …………………………………
Ahlâken Üstün Olması ………………………………………………………………….
Bir İlim Abidesi Olması ………………………………………………………………..
Dünya Menfaatlerine Karşı Öğrencilerini Uyarması ……………………………………
Fakirlik Sıkıntısına Karşı Vâkıa Sûresini Önermesi ……………………………………..
Ölmeden Önce Peygamberimizi Rüyasında Görmesi ……………………………………..
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………..
Hz. EBU HUREYRE (r.a.) ………………………………………………………….
Peygamberimizin Mirasına Sahip Çıkan Duyarlı Sahabi ………………………….
Hayatı …………………………………………………………………………………
Medine’ye Hicret Etmesi ve Müslüman Olması ……………………………………..
Yoksullukla İmtihan Olması ………………………………………………………….
İdarî Görevler Alması …………………………………………………………………
Memuriyet Döneminde Elde Ettiği Gelirlerine Hesap Sorulması ……………………
Eğitim Hizmetlerinde Bulunması …………………………………………………….
Yetim Çocukları Himayesi Altına Alması ……………………………………………
Ailesiyle Birlikte Sade Bir Hayat Yaşaması ………………………………………….
Çekli Alış Verişlere Karşı Çıkması ………………………………………………….
Eline Geçen Paraları Tasadduk Etmesi ………………………………………………
Hâline Sürekli Şükretmesi …………………………………………………………….
Peygamberimizin Mirasını Hatırlatması ………………………………………………
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………………….
Hz. EBU RÂFİ (r.a.) …………………………………………………………………
Kölelikten Özgürlüğe ve Refaha Kavuşan Sahabi ………………………………………
Hayatı ……………………………………………………………………………….
İbrahim’in Doğumunu Peygamberimize Müjdelemesi .……………………………..
Ehl-i Beyt’ten Kabul Edilmesi ………………………………………………………….
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………………
Hz. EBU SAİD EL-HUDRÎ (r.a.) ……………………………………………………..
Zenginmiş Gibi Davranarak Zengin Olan Sahabi ……………………………………
Hayatı …………………………………………………………………………………….
Fakirlerin Zenginlere Göre Daha Önce Cennete Gireceğini Öğrenmesi ………………..
Dua Okuyarak Servet Elde Etmesi ……………………………………………………..
Sabrederek Rızka Kavuşması …………………………………………………………….
Hz. HARİSE BİN NUMAN (r.a.) ………………………………………………………
Evlerini Ehl-i Beyt’e Hediye Eden Sahabi ………………………………………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Fedakârlıklarla Dolu Bir Hayat …………………………………………………………….
Canını, Evladını ve Rızkını Allah’a Havale Etmesi ……………………………………….
Medine’deki Evlerini Peygamberimizin Eşlerine Hediye Etmesi …………………………
Evini Hz. Fatıma’ya Vermesi ……………………………………………………………….
Gözleri Görmediği Halde Kendi Eliyle Fakirlere Yardım Etmesi …………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..

BÖLÜM: VI
ENSAR’IN ZENGİNLERİ


Hz. EBU TALHA (r.a.) …………………………………………………………
Sevdiği Hurmalığını Tasadduk Eden Sahabi ……………………………………..
Hayatı …………………………………………………………………………..
Peygamberimize ve Sahabilerine İkramda Bulunması ………………………..
Hz. Ebu Hureyre’yi Doyurup Ailecek Aç Yatmaları …………………………..
Ganimet Hakkından Feragat Etmesi …………………………………………..
Sevdiği Hurmalığını Tasadduk Etmesi ………………………………………
Dünyaya Dalmasına Sebep Veren Bahçesini İnfak Etmesi …………………..
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………..
Hz. EBÛ DAHDÂH (r.a.) …………………………………………………….
Mülklerini Hak Yolunda Hibe Eden Sahabi ………………………………….
Hayatı …………………………………………………………………………
En Çok Sevdiği Hurma Bahçesini Tasadduk Etmesi …………………………..
Yetimlere Bahçesini Hibe Etmesi ……………………………………………..
İhtiyaç Sahiplerinin İşini Görmesi …………………………………………..
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………….
Hz. ENES BİN MÂLİK (r.a.) ………………………………………………..
Peygamber Duasıyla Bereketli Bir Ömür Geçiren Sahabi …………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………
Peygamberimizin Sırlarını Saklaması …………………………………………..
Savaşlarda Peygamberimize Hizmet Etmesi ……………………………………
Ahiret Düşüncesinin Önemini Peygamberimizden Öğrenmesi …………………
Sosyal Hizmetlerin Önemini Peygamberimizden Öğrenmesi ……………………..
Asr-ı Saadette Devlet Görevleri Üstlenmesi ………………………………………
Peygamber Duasıyla Bereketli Bir Ömür Yaşaması …………………………………
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………………..
Hz. ZEYD BİN SÂBİT (r.a.) ……………………………………………………
Peygamberimize Tercümanlık Yapmış Âlim Sahabi ……………………………
Hayatı ……………………………………………………………………………
Asr-ı Sadette Mühim Görevler Üstlenmesi ……………………………………..
Sosyal Mesajlar Vermesi ………………………………………………………….
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………

BÖLÜM: VII
DİĞER ZENGİN SAHABİLER


Hz. ABDULLAH BİN ÂMİR (r.a.) …………………………………………………….
Su Hizmetlerine Yatırım Yapan Sahabi …………………………………………………..
Hayatı …………………………………………………………………………………….
Çocukluğunda Peygamberimizden Dua Alması …………………………………………
Su ve İmar Hizmetlerinde Öncü Olması ………………………………………………….
Güzel Ahlâklı Bir Çocuğa Yüklüce Para Vermesi ………………………………………..
Satın Aldığı Evi Bedeliyle İade Etmesi …………………………………………………..
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. ABDULLAH BİN CAFER (r.a.) ………………………………………………………
Yoksullara Babalık Yapan Sahabi …………………………………………………………..
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Peygamber Duasıyla Berekete Mazhar Olması ………………………………………………
Cömertlik Unvanlarına Sahip Olması ………………………………………………………
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den Daha Cömert Davranması ………………………………..
Kendinden Daha Cömert Bir Köleye Hayran Kalması …………………………………..
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………….
Hz. HABBAB BİN ERET (r.a.) ……………………………………………………………
Kölelikten Zenginliğe Eriştiği Halde Huzursuzluk Duyan Sahabi …………………………
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Efendisi Tarafından Zulüm Görmesi ………………………………………………………
Müşrikler Tarafından Zulüm Görmesi …………………………………………………….
Bedenindeki Yaralarla Yaşaması …………………………………………………………..
Servete Kavuşmasından Dolayı Endişe Duyması …………………………………………..
Vefatından Sonra Hz. Ali’nin Kendisine Dua Etmesi ……………………………………….
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. HAKÎM BİN HİZÂM (r.a.) ……………………………………………………………
Kimseden Bir şey Almadan Zengin Olan Tutumlu Sahabi …………………………………..
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Bedir Gazvesi’nde Müslümanlara Karşı Savaşması …………………………………………
Müşrik İken Peygamberimize Bir Kürk Hediye Etmek İstemesi ……………………………
Cömertliği Sayesinde Müslüman Olması ………………………………………………….
Beytül Maldan Hakkını Almaması ………………………………………………………..
Ticaretteki Başarısı Peygamberimizin Duasıyla Olması …………………………………..
Yerden Paçavralar Toplaması ……………………………………………………………..
Yoksullara Cömertçe Yardım Etmesi ………………………………………………………
Fakir ve Köleler İçin Evini Satması ……………………………………………………….
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. OSMAN BİN MAZ’UN (r.a.) …………………………………………………………
Dünyalık Bir şey Bırakmadan Dünyayı Terk Eden Sahabi ………………………………..
Hayatı ………………………………………………………………………………………
Habeşistan’a Hicret Etmesi ………………………………………………………………….
İslâm Uğruna Bir Gözünü Kaybetmesi ………………………………………………………
Medine’ye Hicret Etmesi ……………………………………………………………………..
Dünya Ahiret Dengesini Peygamberimizden Öğrenmesi …………………………………….
Dünyadan Dünyalık Olarak Bir Şey Bırakmadan Gitmesi …………………………………
Hayatı Boyunca Haramsız Yaşaması ………………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. SAİD BİN ÂS (r.a.) ……………………………………………………………………
Borçlanarak İnfakta Bulunan Sahabi …………………………………………………………
Hayatı ………………………………………………………………………………………
Evlenemediği Halde Verdiği Mehiri Geri İstememesi ……………………………………..
Hayırseverlikte Öncü Olması ……………………………………………………………..
Borçlanarak İnfakta Bulunması ……………………………………………………………
Ferasetiyle Sosyal Yardımda Bulunması ……………………………………………………
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………..
Hz. HASSAN BİN SABİT (r.a.) …………………………………………………………..
Zenginliğine Rağmen Hayâyı Unutmayan Şair Sahabi …………………………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Şiirleriyle İslâm’ı Olduğu Gibi Müdafaa Etmesi …………………………………………..
Peygamberimizden Manevî Destek Görmesi …………………………………………….
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………
Hz. AMR BİN HUREYS EL-KUREŞÎ (r.a.) …………………………………………….
Ticarette Peygamber Bereketi Gören Sahabi …………………………………………………
Hayatı ……………………………………………………………………………………….
Serveti ve Hayratı ……………………………………………………………………………
Hz. URVE BİN CA’D EL-BARİKİ (r.a.) ………………………………………………….
Peygamber Duasıyla Bereketli Bir Hayat Yaşayan Sahabi …………………………………….
Hayatına Peygamber Duasının Damga Vurması ……………………………………………...
Serveti ve Hayratı …………………………………………………………………………
Hz. ABDULLAH BİN EBİ REBİA (r.a.) ………………………………………………
Huneyn Savaşı İçin Peygamberimize Borç Veren Sahabi ……………………………….
Hayatı ……………………………………………………………………………………
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………
Hz. EŞ’AS BİN KAYS (r.a.) …………………………………………………………..
Cihadda Bir Gözünü Kaybeden Cömert Sahabi …………………………………………..
Hayatı ……………………………………………………………………………………
Serveti ve Hayratı ………………………………………………………………………..

KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………