Sosyal Çalışmalarda Dini Cemaatlerin Rolü

 

09 Ağustos 2011

Brüksel’de 13-16 Eylül 2011 tarihlerinde "Sosyal çalışmalarda dini cemaatlerin rolü" konulu P2P etkinliği gerçekleşecektir. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen Sivil Toplum Örgütü (STÖ) üyelerine duyurulur.

Katilim talebiniz için, İngilizce olarak hazırlanmış CV ve motivasyon mektubunun, 09 Ağustos tarihine kadar DELEGATION-TURKEY-P2P@ec.europa.eu ulaşması gerekmektedir.

Avrupa Birliği, Türkiye'den STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyaret ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmalarına destek verecek. People to People 2011 programı için başvurular başladı. Adayların STK üyesi olması yeterli.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB tarafından finanse edilen P2P Programı, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, STK’ların AB politika, program, girişim ve en iyi uygulamalarına ilişkin fikir edinmelerini ve genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere program kapsamında STK’ların AB kurumlarını, ilgili şemsiye STK’ları ziyarete ederek, bu kurumlar hakkında bilgi edinmeleri ve iletişim ağları oluşturmaları sağlanmaktadır.

P2P Programı yararlanıcı ülkelerdeki AB Delegasyonlarının yardımıyla AB ve genişlemeden sorumlu Genel Müdürlük tarafından finanse edilmektedir. Program aday ülkeler (Türkiye, Hırvatistan ve eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti [EYMC]) ve potansiyel aday ülkelere (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova [BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı uyarınca], Karadağ ve Sırbistan) yönelik olarak hazırlanmıştır.

P2P Programı’nın hedef grubu başta hükümet dışı kuruluşlar olmak üzere sendikalar ve işveren örgütleri (sosyal ortaklar), meslek örgütleri, yardım kuruluşları, kiliseler ve dini cemaatler vb.’dir.

Program kapsamında iki tür faaliyet desteklenmektedir:

1) Birden fazla faydalanıcıya yönelik çalışma ziyaretleri: Her katılımcı ülkeden 3 ila 5 temsilci davet edilir. Faklı ülkelerden gelen katılımcıların benzer mesleki deneyimleri bulunur. Katılımcılar AB hakkında daha fazla fikir sahibi olur ve AB’ye ilişkin somut konuları tartışma imkanı bulurlar.

Çalışma ziyaretleri bölgesel düzeyde ve Avrupa genelinde diyalog ve sınır ötesi iletişim ağları kurulmasına yardımcı olur. Büyük bir kısmı Brüksel’e gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında AB kurumları ziyaret edilir.

2) Bir ülkeye yönelik etkinlikler: Yalnızca bir ülkenin yararına düzenlenir. Brüksel’de ya da bir yararlanıcı ülkede düzenlenen bu etkinlikler o ülkeden 30 ila 50 katılımcıyı bir araya getirir.

 

Adayların uygunluk kriterleri
* Bir STK üyesi olmak ;
* Birden fazla ülkeye yönelik çalışma ziyaretlerinde yeterli düzeyde İngilizce şarttır. Bir ülkeye yönelik etkinliklerdeyse tercüme desteği sağlanacağından bu şart aranmaz.

Başvurmak için özgeçmişinizi başvuru mektubunuzla birlikte DELEGATION-TURKEY-P2P@ec.europa.eu Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderiniz.

Aşağıdaki “P2P Program Tablosu”nda yer alan etkinliklerin son başvuru tarihine uygun hareket ediniz.

Tercihen İngilizce hazırlanacak mektubunuz e-posta eki şeklinde olabilir. Mektupta aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir.


1 – Konu: etkinliğin adı
2 – STK’daki göreviniz ve faaliyetleriniz hakkında kısa bilgi;
3 – STK faaliyetlerinin etkinliğin konusuyla alakalı olduğuna dair açıklama;
4 – Etkinliğe katılarak kendiniz ve temsil ettiğiniz STK için elde etmeyi beklediğiniz katma değer ;
5 – STK’nın adı, adayın adı, görevi, e-posta adresi, telefon numarası, faks ve posta adresi

Sınırlı sayıda katılımcının seçimi P2P ekibi (Brüksel’deki Genişleme GM) ve AB Türkiye Delegasyonu’nun işbirliğiyle, mektubunuzda verdiğiniz bilgiler ve aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

Kriter 1: STK’daki görev ve faaliyetlerinizin etkinlikle ilgili olması;

Kriter 2: STK faaliyetlerinin etkinlikle ilgili olması;

Kriter 3: kendiniz ve temsil ettiğiniz STK için elde etmeyi beklediğiniz katma değerin etkinlikle ilgili olması.

İletişim adresi : DELEGATION-TURKEY-P2P@ec.europa.eu Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2011 yılı etkinliklerinin endikatif listesi

Etkinlik Adı

Etkinlik Türü (Dili)

Yer

Tarih

Son Başvuru Tarihi

Sosyal Çalışmalarda Dini Cemaatlerin Rolü

Birden fazla faydalanıcı inceleme gezisi (İngilizce)

Brüksel

13-16 Eylül 2011

09 Ağustos 2011

 

P2P programıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesini inceleyiniz;

http://www.avrupa.info.tr/CSD_Revised,P2P_Announcement_2011.html